Bladet Tromsø, 23. mars 1954
Foto: NRK

«Ved 3-tiden om natten ble hele bygda vekket»

Lensmann Jann Olsen tror ikke det var noen hevnakt

Det største heimebrentkalas, selv i Tana, endte natt til søndag med at lensmannens bil ble fullstendig blåst bort etter at 4-5 karer i felleskap hadde plassert en ladning på 35 kilo dynamitt under den. Tre menn ble søndag arrestert og sendt til fengsel i Vadsø, og i går ble det foretatt ytterligere et par arrestasjoner.

Lensmann Jann Olsen bor i Polmak. Lørdag kveld hadde han parkert sin 4-seters Opel nede på den oppbrøytede isen på Tanaelva, nesten 200 meter fra lensmannsboligen. Ved 3-tiden om natten ble hele bygda vekket av en voldsom eksplosjon. Det var lensmannsbilen som var gått i luften. Motoren og forstellet var fullstendig pulverisert, og ble funnet igjen i småbiter spredt over et nokså stort område. En del av bakstellet lå igjen, men det var brent opp.

Det viste seg at det var brukt ikke mindre enn 35 kilo dynamitt til sprengningen. Dynamitten var stjålet fra veganlegget lenger ned i bygda. Her hadde HB-fyllikene herjet voldsomt. Dører og vinduer i arbeidernes brakke var slått ut, dynamittkista brutt opp og trillebårene tippet utfor en høy skråning. – Gjerningsmennene hadde glemt igjen en lommelerke, som det var heimbrent på.

Lensmann Jann Olsen sier til bladet «Tromsø» at han ikke tror motivet for sprengningen var hevnlyst. Så galt kan det ikke være, sier han. Riktignok har to av de arresterte vært innblandet i tidligere heimbrentsaker. – Det man her står overfor er neppe annet enn en voldsom ødeleggelseslyst i fylla.

Heldigvis var det ingen mennesker som passerte i eksplosjonsøyeblikket. I så tilfelle ville man ha stått overfor mord.

Affæren har vakt en sterk reaksjon i bygda. I løpet av søndag var det rene valfarten ned til sprengningsstedet, og karakteristikken overfor gjerninsmennene var nokså unådig.

(....)

Etter hva politimester Moe i Vadsø opplyser til bladet «Tromsø» vil de tre arresterte bli fremstilt for forhørsretten tidlig i dag med krav om fengslingskjennelse.

(....)

De arresterte nekter all befatning med sprengningen, men forklarer seg nokså motstridende om hva som hendte om kvelden og natten.

(Bladet «Tromsø», 23. mars 1954)