Verneverdige hus brenner mest

En av tre bygningsbranner i Oslo skjer i verneverdig bebyggelse. Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort av 2.100 bygningsbranner i Oslo etter 2002. Tallene viser at brann oppstår oftere i verneverdige hus enn i andre hus.

Verneverdig hus i Mosseveien
Foto: Espen Andersen / NRK

Brennpunkt har sammenlignet Byantikvarens liste over verneverdige bygninger – den såkalte gule listen – med brannvesenets oversikt over bygningsbranner i Oslo.

– Overraskende

Om lag hver niende eiendom i Oslo er på byantikvarens gule liste. Her brenner det langt oftere enn på andre eiendommer. Hver tredje brann er på en verneverdig eiendom.

KART: Branner i verneverdige bygg i Oslo

– Et høyt tall. Jeg er overrasket, sier Erik Lerfald i Oslo Brann- og redningsetat.

– Et overraskende og forbløffende tall jeg ikke har forklaringen på, sier Morten Stige hos Byantikvaren i Oslo.

Brennpunkt har publisert brannene i et søkbart kart med adresse , vernestatus og branntidspunkt. Kartet illustrerer noe av presset mot Oslos verneverdige bebyggelse.

Kulturminner forsvinner

En rekke verneverdige hus står og forfaller i Norge. Hus som står tomme og forfaller øker faren for brann, mener både brannvesen og byantikvar. Brennpunkt har stilt spørsmål om hvorfor så mange av bygningene vi helst vil ta vare på forsvinner i forfall og brann.

Undersøkelsen av branner i Oslo omfatter store og små bygningsbranner. Felles for alle utrykningene er at det har vært åpen flamme i tilknytning til den aktuelle adressen. Årsakene er imidlertid mange og ofte ukjente.

Den gamle påstanden om at grådige grunneiere tenner på sine egne verneverdige bygninger for å få lov til å bygge nytt, finner vi ingen holdepunkter for i vår undersøkelse.

Mangler statistikk

Ved å holde branndataene opp mot dokumenttitler fra plan- og bygningsetaten i Oslo, har vi lett etter påfallende sammenhenger, for eksempel mellom avslag på rivesøknad og påfølgende brann.

Vi har imidlertid ikke funnet noen slike tendenser i vårt datagrunnlag.

KART: Branner i verneverdige bygg i Oslo

Brennpunkts undersøkelse er ikke ment som noen erstatning for den offisielle statistikken. Den bør i stedet leses som en journalistisk tilnærming til et problemområde der det mangler god dokumentasjon.

Selv om svært mange av brannstedene står oppført på gul liste, finnes det ikke annen statistikk som viser hvor ofte det brenner i verneverdige bygg.