NRK Meny
Normal

Verdens største undersøkelse

Verdens største undersøkelse på hvordan det går med ekstremt premature barn født før uke 26 ble publisert i England i 2004 under navnet EPICURE studien.

VERDENS STØRSTE UNDERSØKELSE
Undersøkelsen ble gjort fordi ingen til da visste noe om hvilket liv disse barna ble reddet til.

Resultatene var nedslående

Av 4000 babyene født før uke 26 i 1995, var bare 1200 levendefødte. 811 ble overført til intensivavdelingen. Der døde mange av dem og bare 314 ble utskrevet derfra etter kortere eller lengre tid.

Ved 2 års alder viste det seg at halvparten var relativt funksjonsfriske. Men 20 % var så alvorlig funksjonshemmet at de trengte hjelp døgnet rundt. 25 % hadde en eller annen skade. Det var også overhyppighet av cerebral parese hos disse aller, aller minste.

Ved 6 års alder fant de i tillegg at 40 % hadde alvorlige lærevansker, mot bare 2 % i normalbefolkningen. De hadde lungeproblemer, astma og atferdsproblemer i større grad enn normale barn.

Det relativt høye antallet som dør eller blir funksjonshemmet har fått mange til å spørre om det er verdt å redde dem.

Artikler fra New England Journal of Medicine:


Disability at Six Years of Age after Extremely Preterm Birth

Extreme Prematurity — The Continuing Dilemma

Lenke til studien:

EPICure studien