Hopp til innhold

NAV kan bryte loven om offentlige anskaffelser

NAVs bruk av leger i tygdesaker kan være ulovlig. Flere jurister mener NAV bryter loven fordi de ikke legger oppdragene ut på anbud.

NAV-logo
Foto: NRK

NAV bruker om lag 30 millioner årlig på kjøp av spesialisterklæringer fra norske leger. Dette kan være brudd på loven om offentlige anskaffelser.

– NAV er et offentlig organ som må følge de samme reglene som alle andre offentlige organ, sier advokat Esther Lindalen Rohde Garder til NRK.

Lindalen er en av forfatterne bak standardverket om lov om offentlige anskaffelser.

Joakim Lystad

NAV-sjef Joakim Lystad mener at innhentingen av spesialisterklæringer ikke er tjenestekjøp, men må anses som et offentlig rettslig pålegg.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Hun sier til NRK at med mindre NAV kan henvise til lovens unntaksbestemmelser, så er de pliktige til å konkurranseutsette alle sine anskaffelser, inkludert legeerklæringer fra spesialister.

Tjener millioner

NAV har kontakt med rundt seks tusen spesialister og benytter seg årlig av om lag 2500 av dem, ifølge NAV-direktør Joakim Lystad. Enkelte av disse legene fakturerer NAV for millionbeløp i året.

Joakim Lystad mener at NAVs innhenting av spesialisterklæringer ikke er tjenestekjøp, men må anses som et offentlig rettslig pålegg. Det innebærer at legene ikke kan motsette seg NAVs begjæring om erklæringer.

Men NRK Brennpunkt har fått tilgang til standardkontrakten NAV bruker overfor de innleide spesialistene. Her står det at «verken NAV (Oslo) eller Spesialisten er forpliktet til å henvise/ta imot et fastsatt antall oppdrag».

– Dette viser klart at det er en frivillig kontrakt, som ikke bærer preg av dette er noe offentlig rettslig pålegg, sier advokat Lindalen.

LES: Avtale mellom NAV Oslo og samarbeidende spesialister.pdf

NAV-direktør: – Ikke kjent med kontrakten

NAV-direktør Joakim Lystad sier til NRK at han ikke er kjent med denne kontrakten.

– Men hvis jeg er orientert riktig, inneholder den ikke noe særlig om pris, sier Lystad.

Men i kontraktens punkt syv, som har overskriften «Honorering av uttalelse», presiseres det hvilke takster som gjelder og hvor spesialisten skal sende sin faktura.

– Pliktig til å legge kortene på bordet

Det er Klagenemda for offentlige anskaffelser, KOFA, som vil behandle saken dersom noen innklager NAVs kjøp av legeerklæringer.

– NAV har en plikt til å legge alle kort på bordet dersom saken innklages, sier Nemdas sekretær og direktør i Konkurransetilsynet, Anneline Vingsgård.

Flere eksperter NRK har vært i kontakt med mener det er særdeles viktig at denne saken kommer opp til behandling i KOFA.