Hopp til innhold

Uførebygda Ballangen

Ballangen har vært på uføretoppen de fem siste årene. – Det er helt greit å være uføretrygdet i Ballangen, sier ordfører Anne-Rita Niclasson.

Margit Karlsen

Se Brennpunkt-dokumentaren «Bygd på trygd»

Valglogo

Hvorfor har folk blitt syke i Ballangen? Da årets uførestatistikk ble lagt fram for noen uker siden, lå Nordlands-kommunen med sin vakre natur igjen i toppen av statistikken. Nå er én av fem uføretrygdet, og det ser mørkt ut også framover. Nede i saken kan du sjekke hvordan din kommune ligger an.

– Ikke kjedelig å være uføretrygda

Bakeriet i Ballangen

Margit og venninnene møtes på bakeriet hver dag.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Midt i Ballangen sentrum er bakeriet bygdas samlingspunkt. De som ikke er i jobb har faste møtetider her i løpet av dagen.

Margit Karlsen er der med venninnene. Hun forteller at hun har vært uføretrygdet i fire år, men at hun er aktiv i frivillighetsarbeid.

Å være uføretrygdet er å ha nedsatt arbeidsevne forårsaket av sykdom. Du skal ha varig nedsatt arbeidsevne med minst 50 prosent.

Da Margit ble uføretrygdet for fire år siden skulle hun ønske hun kunne ha fortsatt å jobbe noe, men det fantes ikke noe tilbud i kommunen. I dag er hun 100 prosent ufør.

– Hva synes du om å bli uføretrygdet?
– Jeg synes det gikk greit. Jeg er glad i håndarbeid, så det gikk greit.

– Du kjeder deg ikke?
– Nei, aldri kjeda meg. Jeg har alltid ett eller annet å gjøre.

– Kan bli en kultur

Anne-Rita Niclasson (H), ordfører i Ballangen

Ordfører Anne-Rita Niclasson (H) tror det er greit å være ufør i Ballangen.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Anne-Rita Niclasson (H) er ordfører i Ballangen. Hun tror ikke kommunens innbyggere har dårligere helse enn folk andre steder. Hun sier de oppfordrer folk til å flytte dit det er jobber, og følger opp de sykemeldte tett.

– Forskere har jo brukt mye tid på dette, og kommet fram til at det kan bli en kultur i venninnegjenger. Når det er så mange som 430 i uføre her i Ballangen, av en befolkning på totalt 2600, sier det seg selv at man alltid treffer mennesker i samme situasjon. Jeg tenker at da er det helt greit å være uføretrygdet i Ballangen.

– Og hva synes du om det?
– Det er jo fint at selvfølelsen til alle de som kommer i den situasjonen oppleves som ok. Men samtidig tror jeg nok at veldig mange av dem hadde ønsket å ha hatt den livskvaliteten som det faktisk er å være i lønnet arbeid. Og så tenker jeg at samfunnet i større grad bør legge til rette for at det lønner seg økonomisk å arbeide, sier høyreordføreren.

Fra Brennpunkt-dokumentaren «Bygd på trygd»

Laila Agnes Bergland er redd for å havne på uføretrygd

– Blir syk av å ikke få jobbe

– Vi mangler ikke så mye annet enn jobb. Vi har nok av natur, og vær og vind og hyggelige folk. Men ingen kan leve på bare det. De må ha inntekt, sier Laila Agnes Bergland (50).

Hun er småbarnsmor, og arbeidsledig på fjerde året, etter at det i 2011 brant på bakeriet der hun jobbet midt i Ballangen sentrum. Laila ble flyttet til utsalget på Finnsnes 20 mil unna og måtte pendle. Reiseveien ble for kostbar og komplisert og Laila sa opp jobben.

– Det var psykisk tungt bare å dra fra den lille ungen. Jeg måtte bare slutte med det. Jeg trodde ikke det skulle være så store problemer å få seg nytt arbeid som det etterpå viste seg.

– Men er du kresen med tanke på hvilken jobb du vil ha?
– Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Jeg liker å gjøre reint og syns det er storartet bare å komme seg ut blant folk. Jeg føler at jeg har 20 år igjen av arbeidslivet, men det er ikke jobb.

– Du blir syk av å ikke få jobb hvis du vil ha, og jeg vil ha jobb, sier Laila.

I fire norske kommuner er over 20 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år uføretrygdet: Tranøy i Troms, Bindal og Ballangen i Nordland, og Våler i Hedmark.

Laster innhold, vennligst vent..

Ledige stillinger: én sommerjobb

Inger Johanne Amundsen, leder Nav Ballangen

Inger Johanne Amundsen, leder Nav Ballangen, har ikke mange ledige stillinger å tilby de som vil jobbe.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Inger Johanne Amundsen leder Nav-kontoret på Ballangen. Når NRK besøker henne har de én ledig stilling i kommunen, en sommerjobb som museumsvert.

Hun sier at mulighetene for å få jobb i nærområdet er dårlige.

– Det er krevende. Mulighetene for folk med nedsatt arbeidsevne er så begrenset. Mulighetene for arbeidssøkere som er helt friske og bare mangler jobb er også begrenset, ut ifra det vanskelige arbeidsmarkedet vi har.

Da de gamle bergverksgruvene, som var bygdas hjørnesteinsbedrifter, ble lagt ned på 60- og 80-tallet, forsvant mange hundre arbeidsplasser fra bygda. I dag må nesten hver tredje arbeidstaker pendle. De fleste reiser til Narvik, fire mil unna.

– Flere eldre gir flere uføre

Håvard Finn

Tidligere kommunelege Håvard Finn etterlyser jobber tilpasset de som bor i Ballangen.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Håvard Finn praktiserte som kommunelege i 42 år før han gikk av for noen år siden. Han har vært med å utrede de fleste av innbyggerne som er blitt uføretrygdet i kommunen.

– Jeg har vel omtrent ikke opplevd at folk har prøvd å undra seg å være i arbeid hvis de har en jobb. Men jeg har en rekke eksempler på folk som burde vært sykemeldt og som har gått i arbeid.

Den tidligere kommunelegen tror alderssammensetningen kan være én grunn til at mange i Ballangen er uføre. Gjennomsnittsalderen i kommunen er fire år eldre enn resten av landet, og de har en høyere andel mellom 45 og 65 år. Dette er den aldersgruppen som har størst slitasje, og der det er flest uføre.

– Hvem er det som er syke? Det er eldre, de med slitasjeskader. De har en høyere sykelighet enn den yngre delen av befolkningen, påpeker han.

Nedlagt gruve i Ballangen

Da de gamle bergverksgruvene ble lagt ned på 60- og 80-tallet, forsvant mange hundre arbeidsplasser fra bygda.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Etterlyser en ny giv i Ballangen

– Hva skal til for at Ballangen ikke lenger skal være på toppen av uførestatistikken?
– Jeg ser ikke det som et mål for noe samfunn at de skal komme ut av en sånn statistikk. De syke, de pensjonerte, og de eldre, de må være en plass. Og de blir ikke borte om de flytter til en annen kommune. Så jeg ser ikke det som noe mål, sier Finn.

Den tidligere kommunelegen etterlyser likevel en ny giv i bygda. Ballangen trenger flere arbeidsplasser som er tilpasset befolkningen.

– Det avgjørende er arbeidsplasser. Det å etablere arbeidsplasser som ikke er så sterkt belastende.

– Opplever du at det er en sånn giv i Ballangen?
– Nei, jeg opplever ikke at det er en sånn giv i Ballangen, sier den tidligere kommunelegen.

Redd for å bli ufør

– Jeg er sliten av hele systemet, sier Laila, som er redd for å bli en del av uførestatistikken.

– Hvis ikke situasjonen forandrer seg så vet ikke jeg hvordan jeg skal gjøre det. Da må jeg rett og slett uføretrygde meg. Her er det ikke jobber. Å få papirer på en diagnose tror jeg ikke skal bli noe problem.

– Er det det du håper?
– Nei, jeg vil ha jobb! Å få struktur, å få snakka med kreditorene, at det ordner seg så jeg kan få betalt ned gjeld og få en lettere hverdag for hele familien, avslutter hun.

Hvordan Ballangen og andre kommuner skal få flere i jobb og færre på trygd blir tema i valgstudio i kveld, der Anders Magnus leder debatten.

Laila Agnes Bergland

– Vi har nok av natur, og vær og vind og hyggelige folk. Men ingen kan leve på bare det. De må ha inntekt, sier Laila Agnes Bergland (50).

Foto: Espen Aarsvold / NRK