Hopp til innhold

Tom - tyven som ingen kan ta

RADIODOKUMENTAREN: Tom blir arrestert hver uke - etter innbrudd og annen vinningskriminalitet. Men han får aldri straff. Han har fribillett til kriminalitet.

Tom 1

Tom fra Sarpsborg er erklært utilregnelig, og kan ikke straffes uansett hvor mye vinningskriminalitet han begår. Han arresteres hver uke, og settes fri med en gang.

Foto: Gro Engen / NRK

Tom er nemlig utilregnelig. Han er for syk for fengsel, men ikke farlig eller syk nok til å tvangsinnlegges.

Hver gang han blir arrestert avhøres han og slippes ut igjen, uten konsekvenser. Til fortvilelse for både næringslivet og andre innbyggere i hjembyen Sarpsborg.

– Jeg vet jo forskjell på rett og galt, selv om jeg gjør mye galt, sier han.

Næringslivet lei

På Rimi i Sarpsborg triller butikksjef Rene Bjønnes inn en pall med 14 kasser øl. Her har Tom vært og forsynt seg mange ganger, fylt opp ryggsekken med øl og gått ut uten å betale. Nå har han fått besøksforbud av Bjønnes.

– Det skaper veldig frustrasjon for oss. Personen kommer igjen og igjen, og prøver seg stadig vekk. Det er ikke bra for de som jobber her og folk føler seg utrygge i en sånn situasjon, sier butikksjefen.

Tom 2

Kriminalsjefen ved Sarpsborg politikammer, Kai Andersen, har fulgt Toms 'karriere' siden han var ung politimann. Han synes det er synd at Tom er for frisk til å få hjelp og for syk til å bli straffet.

Foto: Gro Engen / NRK

Tom vet at det ikke er bra å stjele.

– Jeg skal slutte å stjele. Nå skal jeg begynne et bedre liv, sier han.

– Skjønner du at folk blir sure når du kan begå innbrudd etter innbrudd og ikke straffes for det?

–Ja, jeg skjønner det godt. De synes det er tåpelig og at jeg ikke har noen unnskyldning for det jeg gjør. De synes sikkert at jeg er en dust.


Kobbertyv

Tom sitter og spikker på en kobberkabel. Tar av gummien for å få ut kobberet som han skal selge. Kobberprisen er bra for tiden og kobberledninger er noe av det han stjeler mest av nå.

Samtidig står Marianne Kristiansen ved Relacom i Sarpsborg og peker utover lagringsplassen de har til sine kabelruller. Firmaet driver med data og teleinstallasjoner og rundt henne ligger digre kabelruller.

– Han brenner bål bak her av kobberkablene våre. Så tar han med seg kobberet og selger det, sier hun.


Tom selger kobberet for noen tusenlapper. Nettleverandøren må kjøpe nye kabler for flere hundre tusen kroner.

– Vi står helt maktesløse. I en sånn bransje som vi er, så er marginene små. Du regner jo med at når du melder fra til politiet så blir det satt en stopper for det, men de er jo like fortvila som oss.


Bevisst på hva han gjør

Tom 3

Tom forsyner seg av drikke på en varmestue i Sarpsborg - denne gangen helt legalt.

Foto: Gro Engen / NRK

Det er gjort to rettspsykiatriske rapporter av Tom, i 2003 og 2007. Begge konkluderer med at han er utilregnelig. Tom er schizofren med psykose. Nå vil politiet ha en ny rapport.

–Jeg mener at Tom er veldig bevisst sine handlinger, og at han gjør en kvalifisert vurdering av hva han gjør til en hver tid. Han er jo veldig bevisst på, på at han ikke utøver vold, sier politioverbetjent og kriminalsjef i politiet i Sarpsborg Kai Andersen.

Tom er enig i at han ofte er klar over hva han gjør.

– Jeg driver ikke med vold, da blir jeg lagt inn.

– Hadde du gjort så mange innbrudd hvis du visste at du måtte i fengsel for det?

– Det er veldig lett å si nei kanskje. Det er vanskelig å svare på, sier han.


Hjelper faren

Solen skinner og Tom måker snø hjemme hos faren. Han er ofte på besøk for å hjelpe til, etterpå skal han hente ved.

– Jeg vet at faren min er bekymra for meg, sier Tom. Ofte leser han i avisen om en mann i 40-årene som er en gjenganger hos politiet, men for psyk til å fengsles. Jeg bare nekter for at det er meg.

Faren Lars fortreller at Tom var veldig snill da han var liten.


– Han ville alltid gjøre det som var riktig. Det er synd at han ble syk i ungdommen, og det er synd at han begynte å ruse seg, sier han.

Foreldrene merket at det var noe galt da han gikk på videregående skole. Han ble veldig stille, og da kameratene kom på besøk ville han ikke snakke med dem. Etter noen år fikk han diagnosen schizofren.


Fulgt hverandre i over 20 år

Kai Andersen og Tom har fulgt hverandre i over 20 år, siden Kai var ung politimann og Tom var ung kriminell. Av og til tar de en prat sammen når Tom er på politistasjonen. Tom er avhengig av amfetamin og sier at han stjeler for å få penger til stoff.

Andersen synes det er synd at Tom ikke får hjelp.

– Tom faller mellom to stoler. Han kan ikke straffes og han får heller ikke noe medisinsk hjelp. Samfunnet tar ikke ansvar for sånne som Tom. Det rammes Tom av, det rammes politiet av og ikke minst samfunnet for øvrig. Sånn kan vi ikke ha det., sier han.

SE OGSÅ BRENNPUNKT PÅ NRK1 PÅ TIRSDAG, OM UTILREGNELIGE DRAPSMENN