Hopp til innhold

Slik snudde Trondheim skoleforfallet

På ti år har Trondheim kommune brukt 3,5 milliarder kroner på å rehabilitere og pusse opp sine skoler. – Et tungt løft, men helt nødvendig, sier ordfører Rita Ottervik.

Trondheim kommune har blitt bedre på å vedlikeholde skolene ved å tenke mer langsiktig. Versjon 3.

Inneklima i Trondheimskolen

– Vi fikk kniven på strupen av administrasjonen, sier ordfører i Trondheim kommune Rita Ottervik. I 1996 gikk flere avdelinger i kommunen sammen, og utarbeidet grundige tilstandsrapporter på alle skolene i byen. Resultatene viste at en rekke skoler var i svært dårlig stand.

ordfører i Trondheim Rita Ottervik

Trondheim kommune har brukt 3,5 milliarder kroner på å få skolene i stand, sier ordfører Rita Ottervik.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Tilstand og vurderinger Trondheim

– Vi visste at det kom nye krav til inneklima i skolen. Ved å lage grundige tilstandsrapporter kunne vi dokumentere overfor politikerne at svært mange skoler ikke kom til å bli godkjent, sier miljøsjef Marianne Langedal.

– Dette var et arbeid der flere etater jobbet sammen. Eiendomsavdelingen, vedlikeholdsavdelingen og miljøavdelingen i kommunen samarbeidet tett om å dokumentere hvordan det stod til på skolene, sier eiendomssjef Anne Aaker. Resultatet ble en storstilt oppussing.

administrasjonen i Trondheim kommune

Flere avdelinger i Trondheim kommune jobbet tett sammen for å få alt i godkjent stand, sier miljøsjef Marianne Langedal, eiendomssjef Anne Aaker og vedlikeholdssjef Tormod Ledang Husøy i Trondheim kommune

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Det var helt nødvendig å gjøre jobben, men vi har vært tvunget til å prioritere strengt i disse årene, sier ordfører Ottervik.

Jobb til 3,5 milliarder kroner

I dag er Trondheim en av få kommuner i landet der alle skolene er helseverngodkjent. Prislappen for å sette dem i stand har vært 3,5 milliarder kroner.

Vedlikehold Trondheim

– I dag driver vi vedlikehold på en helt annen måte enn tidligere, sier vedlikeholdssjef, Tormod Ledang Husøy. Skolene lager planer for vedlikehold, og hvert fjerde år utføres utbedringer. Det er vaktmester, eller driftsoperatør som har ansvar med å føre tilsyn med skolene.

– Vi valgte å satse på vaktmesterordning, nettopp fordi det sikrer oss god kunnskap om skolene våre, sier Ledang Husøy.

FLERE SAKER:

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen på pressekonferanse om beredskapssituasjonen p.g.a. krigen i Ukraina

Rapport om Forsvaret: Avslører store feil og mangler

Forsvaret gir sluttavtaler med etterlønn og bonuser i stedet for å si opp ansatte som har gjort noe kritikkverdig. Det er ett av funnene i en fersk granskingsrapport fra PwC, som anbefaler et nytt system for varsling i Forsvaret.