Trafficking-offeret Yasmin tapte i retten – må ut av Norge

– Hun er helt knust og vil bare dø, sier Yasmins støttespiller Wenche Hovland.

Yasmin tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge

Yasmin tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge

Foto: Mari Allgot Lie / NRK

Det var i Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» at den tidligere sexslaven «Yasmin» fortalte sin historie.

Da hun klarte å rømme fra bakmannen etter 15 år som tvangsprostituert, trodde hun at hun var trygg i Norge. Men nå har UNE fått medhold i Lagmannsretten om at Yasmin skal sendes ut av landet.

Har blitt dårligere etter dommen

Leder for krisesenteret i Sogn og Fjordane, Wenche Hovland, som kjenner Yasmin godt, mener hun ikke vil greie seg dersom hun blir sendt ut av landet:

– Saken til Yasmin er noe av det groveste jeg har vært borte i, gjennom 17 år ved krisesenteret. Hun er så traumatisert og skadet etter tortur og mishandling at hun ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Hun vil gå til grunne dersom hun blir sendt ut.

Yasmin er sterkt skadet etter 15 år som sexslave. Traumene gjør at hun besvimer når tanker, lyder eller lukter minner henne om årene som tvangsprostituert.

Yasmin besvimer under intervjuet med NRK Brennpunkt.

Etter å ha fått dommen har Yasmins mentale helse blitt enda verre, og ifølge Hovland er det vanskelig å få kontakt med henne da hun lever i sin egen verden mye av tiden.

Selv sier Yasmin:

– Hvor skal jeg reise? Jeg kjenner ingen i Ungarn, jeg kan ikke språket og jeg er syk og trenger hjelp til alt. Jeg vil bare dø hvis jeg ikke kan være i Norge. Jeg har ingen familie, jeg er helt alene i verden bortsett fra de som hjelper meg her i Norge.

Les også: Samarbeider med politiet, men blir kastet ut av Norge

Skal sendes til Ungarn

Yasmin skal i henhold til Dublin-avtalen sendes til Ungarn, som er det første europeiske landet hun ble registrert som asylsøker i.

Yasmin var ikke selv klar over at hun søkte asyl med fingeravtrykket hun avga mens hun var i landet, og oppholdt seg kun der en kortere periode før bakmannen hennes traffikerte henne videre.

Yasmin fikk innvilget asyl i Ungarn i 2009. Ungarske immigrasjonsmyndigheter har overfor Brennpunkt bekreftet at Yasmin ikke vil få noen form for hjelp eller støtte i Ungarn.

I Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» forteller Yasmin hvordan hun havnet som sexslave i Norge. Illustrasjon: Renate Rognan/Kjersti Lofthaug/NRK

Yasmin forteller hvordan hun ble et offer for menneskehandel.

«Terskelen er høy»

Det kan gjøres unntak fra Dublin-avtalen, hvis det er særlig sterke hensyn, som for eksempel helse eller fare for forfølgelse. Utlendingsnemnda mener Yasmin ikke oppfyller noen av disse kravene.

Nå har UNE fått medhold i Lagmannsretten og Yasmin har ikke lenger rett til å oppholde seg i Norge. Hun er også idømt 220 720 kroner i saksomkostninger.

Ifølge dommen er terskelen høy for å realitetsbehandle asylsøknader fra folk som allerede har fått asyl i et annet europeisk land, for å ikke undergrave det felles europeiske asylsystemet Norge er tilknyttet. Lagmannsretten skriver at de ikke kan se at UNES vedtak i denne saken er grovt urimelig, og at den ikke skiller seg fra fast praksis i nemnda.

– Vi ser på muligheten for å anke til Høyesterett, sier Wenche Hovland.

Les hele Yasmins historie her.

Afrikanske kvinner blir grovt utnyttet som sex-slaver i Europa. Da Yasmin meldte seg for norsk politi, var hun 27 år, analfabet og så syk at hun neppe noen gang kunne få en normal jobb. Hun flyktet fra en mann som har traffikert henne Europa rundt som sex-slave. Norske politikere lover at de som våger å vitne om sine bakmenn skal få beskyttelse, men Yasmins framtid er like usikker nå som da hun var tvunget til å leve som prostituert.

Se hele Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn»