Tjener millioner på barnehageutleie

Barnehagebaronen Einar Magne Jansen tjener millioner på barnehageutleie og har en formue på nesten 300 millioner kroner.

Barnehage

Det er den store barnehagekjeden Espira-gruppen som leier alle Jansens 46 barnehager.

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Karmøymannen Einar Magne Jansen eier 46 barnehager i ti av landets fylker. Verdien av de 46 barnehagene blir i dag anslått til mellom 650 millioner og én milliard kroner, avhengig av hvordan man beregner verdiene.

Jansens fortjeneste på utleie av barnehager skjer ved at han leier ut barnehagene fra sine egne eiendomsselskaper til sitt eget utleieselskap Service Property AS, som så øker husleien. Slik tjener utleieselskapet ca 20 millioner kroner hvert år.

Fortjenesten blir høyere desto eldre barnehagen er. Eiendomsselskapets kostnader er kun kapitalkostnader, som blir lavere for hvert år. Parallelt øker husleien hvert år. Alle vedlikeholdsutgifter må Service Propertys leietagere selv dekke. Dermed økes fortjenesten i utleieselskapet jo eldre barnehagen blir.

Barnehage på randen av konkurs gir Jansen fortjeneste

En av barnehagene som leier bygg av Jansen, er Espira Snurrefjellet barnehage i Nittedal.

Husleien Snurrefjellet betaler til Jansens selskap er 69 prosent høyere enn det Jansens selskap selv betaler i husleie til sitt eget eiendomsselskap. Det viser en gjennomgang NRK Brennpunkt har gjort av Jansens selskaper.

Barnehagen er nå på randen av konkurs etter å ha tapt hele egenkapitalen. Ifølge årsberetningen fra april 2011 er det usikkert om barnehagen kan drives videre. Styret i barnehagen har nå bedt kommunen om ekstra kapitaltilskudd for å dekke hele husleien.

Det er Nittedal kommune og foreldrene som betaler for driften av Snurrefjellet barnehage, og dermed også husleien barnehagen betaler til Jansens selskap Service Property AS.

– Det er helt sprøtt. Jeg blir forbannet, fortvilet, sjokkert og lei meg. Dette er penger fra foreldre og kommunen vi gjerne skulle brukt på barna og barnehagene våre, sier ordfører i Nittedal, Hilde W. Thorkildsen.

– Absurd situasjon

Jansens eiendomsselskap eier Snurrefjellet barnehage, og fikk i fjor 960.000 kroner for å leie ut barnehagebygget til Jansens eget selskap Service Property.

Espira Snurrefjellet måtte samtidig betale 1,62 millioner kroner i husleie til Service Property. Differansen på 700.000- kroner er fortjenesten Service Property tar for å fremleie bygget til Snurrefjellet.

– Dette går nesten ikke an. Det er nok av høl vi kunne brukt disse pengene til, sier Thorkildsen, som mener det er på høy tid at myndighetene nå får ordnet opp i forholdene.

– Det er en helt absurd situasjon, og jeg hadde ikke trodd det var så ille, sier Thorkildsen til NRK.

Hun lover at kommunen vil undersøke saken grundig.

Topp formue i karmøy kommune

Einar Magne Jansen og hans sønn Johnny Jansen ligger begge på formuetoppen i Karmøy kommune.

Ønsker ikke å la seg intervjue

NRK Brennpunkt har siden august i år forsøkt å få et intervju med Einar Magne Jansen og hans sønn Johnny Jansen som er eiere og styreledere i selskapene i Einar Jansen-gruppen.

Verken far eller sønn Jansen har ønsket å la seg intervjue, men svart på spørsmål skriftlig via sin informasjonsrådgiver, seniorpartner Sturle Lyberg i selskapet Kreab Gavin Anderson.

I slutten av oktober svarte Jansens advokat Arild Dommersnes på spørsmål fra NRK Brennpunkt. Ifølge Dommersnes har ikke Einar Jansen noen direkte fortjeneste på selve husleien.

– Disse pengene har gått inn i Jansens konsern, og leieprisen sikrer en robust selskapsstruktur. Overskuddet i Service Property er brukt blant annet til å dekke underskudd i eiendomsselskapene som eier barnehagene, opplyser Dommersnes og Jansens informasjonsrådgiver Lyberg.

Han legger til at Jansens formue ikke stammer fra utleie, men fra salg av et barnehagedriftsselskap.

Høy risiko

Dommersnes sier husleien dekker den risikoen det er å eie og leie ut barnehagebygg i Norge:

– Det er flere risikoelementer, som politisk og demografisk risiko. Plutselig kan man få færre barn i et område og dermed overdekning av barnehager. Byggene er spesialtegnet som barnehager, og er ikke egnet til annen drift. Og det er ikke noe stort marked for utleie av barnehager. Så den risikoen tok Jansen da han bygde og leide ut, sier Dommersnes.

Ordfører i Nittedal kommune, Hilde W. Thorkildsen, er uenig i at det er høy risiko ved å leie ut barnehage i Norge:

– Skal man brått slippe opp for barn, eller? Barnehager må jo være den sikreste bedriften man kan eie og drive i Norge.

Thorkildsen vil nå undersøke hva andre kommuner har gjort for å granske husleiene til private barnehager.

Rettstvister om høy husleie

Bente Slaatten

Styreleder i Espira, Bente Slaatten, mener at leieavtalene selskapet har med Jansen er for høye.

Foto: Alem Zebic / NRK Brennpunkt

Det er den store barnehagekjeden Espira-gruppen som leier alle Jansens 46 barnehager. Styreleder Bente Slaatten sier husleien de betaler mange steder til Jansen er for høy:

– Leieavtalene er for høye. Derfor bruker vi mye ressurser på å prøve å endre de avtalene, også gjennom rettssaker og tvister som vi har med Einar Jansen, sier Slaatten.

Dommersnes avviser dette og sier Espira selv fikk mulighet til å undersøke alle avtaler om husleie og så godkjente leieavtalene da Espiras eier kjøpte deler av Jansens virksomhet:

–Jansen har hele tiden vært åpen overfor Espira på leieavtalen. Avtalene ble gjennomgått i ukevis. De visste hva husleien var. Hvis de mente den var for høy, kunne de bare latt være å leie, sier han.

Kommunene klager på husleie

Dommersnes sier det har vært få innsigelser fra kommunene på husleienivået i Jansens barnehager, og at kommunene og offentlige myndigheter har godkjent størrelsen på husleien.

NRK Brennpunkt har innhentet dokumenter fra flere kommuner. Dokumentene viser at en rekke kommuner har undersøkt Jansens husleier, og blant annet beregnet at husleien er cirka dobbelt så høy per kvadratmeter som for andre barnehager.

Advokat Dommersnes avviser dette overfor NRK.

– Husleiene er i tråd med markedspris og er ikke for høy, sier Dommersnes.

Han legger til at hvis kommunene er skeptiske til husleiene, så er det et forhold mellom Espira og kommunene, og ikke mellom Jansens selskaper og kommunene.