- Ikke lobbying

- Brennpunkt er misvisende, vi bedriver ikke lobbying, sier Thor Energys administrerende direktør.

Alf Bjørseth, Thor Energy

Alf Bjørseth, eier av Thor Energy. Selskapets administrerende direktør Øystein Asphjell avviser at Thor Energy lobbyerer

Foto: NRK

- Ikke lobby

- Vi mener påstanden som fremmes i Brennpunkts program om at Statkraft og vi driver en bevisst og koordinert kampanje for kjernekraft i Norge er misvisende og gir et galt bilde av hva vi faktisk holder på med. Det sier administrerende direktør i Thor Energy, Øystein Asphjell i en kommentar til Brennpunkts program som sendes på NRK tirsdag kveld 7. oktober 2008.

Thoriumutvalget

- I forbindelse med Thoriumutvalgets rapport oppstod det en betydelig oppmerksomhet omkring Thorium som mulig brensel i kjernekraftverk. Fordi kunnskapen om kjernekraft er generelt meget lav i Norge, fikk vi en rekke forespørsler om å holde foredrag om temaet, hvilket vi ofte - men langt i fra alltid - sa ja til, forteller Asphjell.

Thor Energy

Thor Energy er i dag det ledende selskapet i Norge på utvikling av metoder for å ta i bruk thorium. Selskapet bruker flere millioner kroner på å utvikle Thorium brenselteknologi, og har ansatt en stor stab. - Bakgrunnen for dette er delvis de store thoriumreservene som finnes i Norge, men først og fremst den økende interessen for kjernekraft i verden som en følge av det stadig økende behovet for klimanøytral energi, sier Asphjell.

Globalt marked

Asphjell og Thor Energy mener Thorium har egenskaper som kan bidra til å gjøre kjernekraft bedre, tryggere og renere.

- Markedspotensialet for thoriumteknologi er overhodet ikke avhengig av kjernekraft i Norge, sier Asphjell: – Derfor ligger hele vårt fokus på teknologiutvikling, og vi er i dag konsentrert omkring to spennende prosjekter: Utvikling av et sikrere og mer miljøvennlig brensel for kjernekraftverk samt utvikling av ny teknologi for separasjon og nyttiggjøring av verdifulle metaller samt kjernefysisk avfall. - En del av denne teknologien kan for eksempel gjøre det mulig å utvinne en rekke sjeldne og verdifulle metaller fra Fensfeltet i Telemark, hvor vi sitter på utvinningsrettigheter, sier Asphjell.

- Ingen avtale

Asphjell sier at Thor Energy samarbeider om teknologiutvikling med en rekke selskaper rundt om i verden, og at det selvfølgelig er tett dialog med norske selskaper innen energisektoren, hvorav Statkraft som det største er et naturlig selskap å ha en dialog med.

– Det finnes imidlertid i dag ingen formelle avtaler mellom oss og Statkraft, sier Asphjell.

- Ikke påvirkning

- Når det gjelder kjernekraft i Norge, er Thor Energy av den oppfatning at det finnes sterke energi- og klimapolitiske grunner til at Norge ikke bør lukke døren for en gang i fremtid å vurdere kjernekraft. Vi er derfor enige i Thoriumutvalgets anbefaling om å øke den norske kunnskapen om kjernekraft. Vi mener imidlertid at etablering av kjernekraftverk i Norge ikke er noen aktuell diskusjon i dag, og Thor Energy er derfor heller ikke involvert i påvirkningsarbeid på dette området, avslutter Asphjell.