NRK Meny
Normal

Tause om postboksene

Da NRK Brennpunkt besøkte Caymans Islands, fant vi flere norske bedrifter som har «kontor» i postbokser i det berømte skatteparadiset. Stort sett vil de ikke snakke om hvorfor.

Postbokser på Cayman Islands
Foto: Jørn Norstrøm

Det er lite skog på Cayman Islands. Og slettes ingen fabrikker som lager avispapir. Til tross for dette, finner NRK Brennpunkt et selskap i den lille øystaten som heter Norske Skog CL Ltd.

Dette Norske Skog-selskapet er registrert i postboks 309 GT på Grand Cayman, og har besøksadresse hos advokatfirmaet Maples & Calder i en bygning som kalles ”Ugland House”, i hovedstaden George Town.

Det er ikke forbudt å registrere slike postboksfirmaer i skatteparadiser. Men norske myndigheter og andre lands skattemyndigheter kjemper for å begrense omfanget av dette og for å få økt innsyn. Årsaken er at de frykter strukturene ofte brukes til ulovligheter.

Et aktuelt eksempel på en slik sak, er riggselskapet Transocean. Selskapet organiserte gjennom en årrekke sin virksomhet i Nordsjøen fra Stavanger, men pengestrømmene i selskapet endte opp i en postboks på Cayman Islands. Skattekravet fra norske myndigheter har kommet opp i milliardbeløp, og saken ligger nå hos politiet.

Vil ikke forklare

Det er altså tillatt å registrere selskaper i postbokser på Cayman Island. Men NRK Brennpunkt ville gjerne snakke med de aktuelle selskapene om hva som er deres motiver for å benytte seg av en slik struktur.

Stort sett var det vanskelig å få selskapene i tale om motivene for slik registrering og om hva selskapene brukes til.

Tom Bratlie, kommunikasjonsdirektør Norske Skog

Tom Bratlie, Norske Skog

«Norske Skogs selskapsstruktur er et resultat av nasjonale og internasjonale oppkjøp gjennom femti år,» er den knappe forklaringen Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie har når Brennpunkt henvender seg.
Brennpunkt får ikke opplyst hva det norske industrikonsernet bruker postboksen på Cayman Island til.

Norske Skog har også et par postboksfirmaer i skattekantonen Zug i Sveits. Omsetningstall og hva selskapene brukes til vil Norske Skog holde for seg selv.

Kristiansand-Cayman

Siem Offshore driver med forsyningsskip, og har hovedkontor i Kristiansand. I sommer fikk Siem Offshore positiv oppmerksomhet rundt en melding om at selskapet trapper ned virksomheten i London og opp virksomheten i Kristiansand. Siem driver blant annet også virksomhet på Sotra utenfor Bergen.

Men ser man nærmere på konsernstrukturen til Siem Offshore, heter det globale morselskapet Siem Industries og holder til i postboks 309 GT på Grand Cayman. Besøksadressen er hos Maples and Calder i Ugland House i South Church Street. Nøyaktig samme postboks og besøksadresse som Norske Skog.

Når NRK ringer administrerende direktør Terje Sørensen i Siem Offshore for å spørre hvorfor selskapet er registrert der og hva slags fordeler de har av det, forlanger han å få spørsmålene skriftlig.

– Men du skal være klar over at vi ikke ser på oss selv som et norsk selskap, sier den norske direktøren fra sitt kontor i Kristiansand.

– Vi er et Cayman-selskap med virksomhet i Norge, og det er noe helt annet, føyer han til.

Spørsmålene til Siem Offshore og Terje Søren er til tross for gjentatte purringer ikke besvart.

Slanker Herbalife skatten?

Helsekostfirmaet Herbalife har spesialisert seg på nettverkssalg. Selskapet er store i Norge, men profilerer seg som et firma basert i USA. At selskapet er basert i USA står tydelig på firmaets hjemmesider og i annet materiell.
Det få er klar over, er at Herbalife har ikke mindre enn tre av sine hovedselskaper lokalisert i Ugland House, South Church Street, George Town.

Her ligger både det globale morselskapet i Herbalife-strukturen Herbalife Ltd, i tillegg til et holdingselskap og et distribusjonsselskap i Herbalife-strukturen.

Når NRK spør hvorfor selskapet oppgir å være basert i USA mens hovedselskapet ligger på Cayman Islands, vil administrerende direktør Børre Gjersvik i Herbalife Norden henvise spørsmålet videre til sine amerikanske sjefer.

Gjersvik, som for øvrig også er norsk kontaktperson for et Herbalife-selskapet i skatteparadiset Luxemburg, svarer aldri på hvorfor man oppgir å være et USA-basert firma, og heller ikke på hva slags fordeler Herbalife har av å ha sitt globale morselskap på Cayman Islands.

Men det amerikanske kontoret legger frem årsmeldingen i USA og rapporter til børsen i New York som bekrefter og er åpne om registreringen i skatteparadiset.

Flyttet til Bermuda

En bedrift som gjerne snakker om sine registreringer i skatteparadiser, er First Olsen Tankers. Dette rederiet inngår i selskapsstrukturen til Fred. Olsen. I en database fra kredittopplysningsfirmaet Dun & Bradstreet finner vi et selskap ved navn ”First Olson Tankers” på Cayman Islands.

– Står den oppført ennå? Det er litt merkelig. Vi skulle ha lagt ned dette for noen år siden, for vi har vært registrert på Bermuda i noen år nå, sier Per Oscar Lund, president i First Olsen Tankers.

– Bermuda? Javel. Men kan du si litt om hvorfor dere har plassert virksomheten der? Er det mye skatt å spare?

– Det er klart at dette var delvis motivert skattemessig. Det er vel ingen hemmelighet. Men vi hadde også 60% utenlandske eierinteresser den gangen dette ble etablert. Nå er mesteparten flyttet til Norge og vi skatter det vi skal her, sier Lund.