NRK Meny
Normal

Systemsvikt koster bergenserne milliarder

Bergen må rehabilitere og utbedre halvparten av skolene i kommunen for å få et forsvarlig inneklima til barna. 19 av skolene i byen mangler helseverngodkjenning, men også 40 prosent av de godkjente skolene har så mange feil og mangler at de ikke fyller lovkravene. Det viser en oversikt NRK har laget.

Møhlenpris skole Bergen

Møhlenpris skole i Bergen, 2012.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Bergen kommune har 90 skoler, og NRK har samlet inn helseverngodkjenningene for de 71 skolene som har godkjent inneklima.

I enkelte rapporter gis det godkjenning trass i at det står at luften er ulovlig dårlig. I andre rapporter gis det godkjenning under forutsetning av at noe utbedres innen en tidsfrist. Når NRK sjekker er utbedringene ikke gjort.

Andre skoler er godkjent uten anmerkninger, men når NRK sjekker disse skolene er virkeligheten en annen. Einar Skintveit er rektor på en av disse godkjente skolene, Rolland skole.

– Byggene svikter i konstruksjonen. Vi synker regelrett i myren, sier han. (Skintveit sluttet som rektor ved skolen sommeren 2012)

Einar Skintveit

Rektor Einar Skintveit viser elevene hvordan gulvene på Rolland skole heller.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

I veggene er det asbest, gulvbeleggene er sprukne og utslitte og all steikosen fra skolekjøkkenet har i 30 år gått rett inn i ventilasjonsanlegget.

– Jeg har aldri sett en helseverngodkjenning for skolen, og den finnes heller ikke i arkivene våre, sier Skintveit. Han har problemer med å forstå at skolen er godkjent.
Rolland skole ble helseverngodkjent i 1998. En fjerdedel av godkjenningene i Bergen er over 10 år gamle, men gjelder fremdeles.

  • Hvordan står det til på din skole? Sjekk her.
  • Tips oss om kritikkverdige forhold her.

Vedgår at godkjenninger ikke gjelder

Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten i Bergen

- Det har vært for lite penger i dette systemet, sier leder i Helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

-Vi ser at en del av godkjenningene våre er gamle, og vi regner med at en del av skolene ikke ville blitt godkjent i dag, sier leder for Helsevernetaten i Bergen, Ingvar Tveit.

Etaten har ansvar for å føre tilsyn med og godkjenne skolene i Bergen. Mange av tilsynene ble gjort for 14 år siden, og skolene har ikke blitt vurdert siden.

– Det er uheldig at det er slik. Målsetningen er at skolene skal ha et vedlikehold og og tilsyn som sikrer kvaliteten, men vi har manglet ressurser til å gjøre denne jobben.

Helsevernetaten i Bergen har åtte ansatte som skal føre tilsyn med barnehagene, grunnskolene, privatskolene og de videregående skolene. I tillegg er de utleid for å føre tilsyn men skolene i omlandskommunene til Bergen.

De åtte i Helsevernetaten har også ansvar for luftmålingene i Bergen, inspeksjon av tatoveringsbutikker og samtlige kjøletårn i byen.

Betaler dyrt for forfall

Rune Haugsdal, fylkesrådmann

- Kommuner skal ikke begå lovbrudd, sier kommunaldirektør i Bergen kommune, Rune Haugsdal.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi må bare innrømme at systemene våre har ikke vært gode nok. Det sier kommunaldirektør for finans, eiendom og eierskap, Rune Haugsdal.

Arbeidstilsynet avdekket i 2011 grove feil og mangler ved flere skoler i Bergen. I ettertid har Bergen kommune stengt to skoler, samt klasserom ved tre andre skoler.

– Vi har en stor jobb foran oss, sier Haugsdal.

Må kartlegge alle skolene

Arbeidstilsynet har pålagt Bergen kommune å utarbeide tilstandsrapporter for alle de 90 skolene i kommunen. 11 av disse rapportene er ferdige, og utbedringene ved disse skolene er estimert å koste 1,5 milliarder kroner.

NRK sin gjennomgang av helseverngodkjenningene og innmeldte avvik viser at ytterligere 40 skoler må rehabiliteres eller utbedres.

Finansbyråd Liv Røssland (FrP) har følgende kommentar til dette:

–Vi er ikke kjent med at halvparten av skolene trenger rehabilitering. Vi vet at 11 skoler har stort behov for rehabilitering og nybygg, og det skal nå utføres tilstandsanalyser av alle skolene i Bergen. Først når de er klare vet vi hvor mange skoler som må utbedres.

Lite penger - mangel på system

Per Gjesdahl, driftssjef, Bergen kommunale bygg (BKB)

- Det er ikke vår skyld at dette har skjedd, sier driftssjef i Bergen kommune, Per Gjesdahl.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi har varslet i 20 år, men ikke blitt hørt. Det sier mangeårig driftssjef i Bergen kommune, Per Gjesdahl.

Dette bekreftes også i årsmeldingene til eiendomsavdelingen. Her står det eksplisitt at Bergen har et økende vedlikeholdsproblem, og at avdelingen mangler penger. Samtidig har ikke eiendomsavdelingen laget grundige tilstandsvurderinger av skolene, og dermed har det ikke vært synlig hvor ille det står til.

– Det ble malt over råtten kledning, og vinduene falt ut av veggene allerede på 80- og 90-tallet sier tidligere rektor ved Landås skole, Knut Villanger.

I følge byggeberegninger må det årlig settes av 170 kroner pr. kvadratmeter bygg, for å opprettholde god standard. Dersom bygget er i dårlig stand, må dette dobles til 300 kroner pr. kvadratmeter.

NRK har hentet inn tall fra regnskapene i Bergen de siste 20 årene, og kalkulert for prisstigning. I snitt har kommunen brukt 118 kroner til vedlikehold.

Kjekkere å klippe snorer

Harald Victor Hove, byråd for skole i Bergen

Vedlikehold er ikke det mest populære å bevilge penger til, innrømmer Harald Victor Hove skolebyråd i Bergen (H).

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vedlikehold er ikke den mest populære posten å bevilge penger til, men nå har vi lært. Det sier skolebyråd fra Høyre, Harald Victor Hove.

Han vedgår at hans parti har deler av ansvaret for forfallet i skolen, men mener også at de andre partiene må ta sin del av ansvaret.

Bergen har siden 1990 vært styrt av ulike koalisjoner på Venstresiden og Høyresiden, uten at politikerne har bevilget tilstrekkelig med penger til vedlikehold. I samme periode har skoler og administrasjon meldt om sykdom, forfall og mangel på penger.