Syk av skoleluften

I løpet av to skoleår var Tordis Dybvik Jensen syk i 170 dager. Inneklimaet ved Landås skole var årsaken.

Helena og Tordis

Helena Mæland Tykvenko og Tordis Dybvik Jensen har fått helseplager på grunn av dårlig inneklima på Landås skole i Bergen.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Jeg var totalt utmattet, med hodepine og magesmerter.

Det er minnene Tordis Dybvik Jensen har fra halve fjerde, hele femte og halve sjette klasse på Landås skole i Bergen.

Tordis Dybvik Jensen er elev ved Landås skole

I løpet av to skoleår var Tordis Dybvik Jensen syk i 170 dager.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Samlet var hun syk i 170 dager.

For Tordis startet symptomene gradvis i 4. klasse. De hadde da klasserom i E- og F-blokkene på Landås skole. Disse byggene hadde fukt og råteskader, og det var tidligere funnet muggsopp på skolen. Svært mange av vinduene i byggene var ødelagte, og dermed ikke mulige å åpne.

– Det begynte med hodepine, og en rar følelse i halsen. Jeg ble oftere syk. Etter hvert varte sykdomsperiodene lengre og lengre, og høsten i 6. klasse var jeg borte 86 dager. Jeg var helt utkjørt, og måtte bare sove, sier Tordis.

  • Hvordan står det til på din skole? Sjekk her.
  • Har du tips om kritikkverdige forhold i skole-Norge? Tips oss her.

– Det luktet mugg

– Det var som å ha influensa, men uten feber. Hele kroppen verket, og jeg var utmattet. Slik beskriver Helena Mæland Tykvenko årene i 5.- og 6. klasse på Landås skole.

Helena Mæland Tykvenko

- Det var dumt å gå glipp av så mye undervisning, sier Helena Mæland Tykvenko.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

- Jeg kom opprinnelig fra en annen skole, og begynte på Landås i 4. klasse. På den gamle skolen var jeg aldri syk, men på Landås skole ble dette annerledes. Jeg husker at det luktet mugg både i trappeoppgangen og i klasserommet.

Hun begynte å bli syk i 5. klasse.

– Det startet med en underlig tørr følelse i halsen, og etter hvert kom hodepine, magesmerter og trøtthet. Jeg var syk i 100 dager. Sykdomsperiodene varte til slutt i tre uker sammenhengende.

Verken Helena Mæland Tykvenko eller Tordis Dybvik Jensen hadde overskudd til fritidsaktiviteter eller sosial omgang med venner i denne perioden.

Syke på Landås i 20 år

Allerede i 1991 varslet rektor ved Landås skole at noe var galt.

– Noen elever har fått utbrudd av astma kort tid etter skolestart…, skriver daværende rektor, Knut Villanger, i et brev til Bergen kommune.

Brev fra rektor ved Landås skole i 1991

NRK Brennpunkt fant dokumentet i Bergen byarkiv, sammen med en rapport som slår fast at inneklimaet ved skolen også den gang var ulovlig dårlig.

I denne perioden tidlig på 1990-tallet mottok kommunen en rekke brev fra ansatte og foreldre ved Landås skole som viser til plager med hodepine, magesmerter, luftveisproblemer og unormal trøtthet.

Brev fra FAU på Landås skole i 1994

Skolen ble likevel drevet videre, og 20 år senere opplever Helena Mæland Tykvenko og Tordis Dybvik Jensen de samme symptomene.

Fryktet alvorlig sykdom

– Jeg ble redd for at jeg virkelig var alvorlig syk. Det ble tatt en rekke blodprøver, og jeg var til flere undersøkelser hos leger.

Helena synes dette var en vanskelig tid. Også Tordis gikk fra lege til lege, uten at noen fant et svar.

I løpet av 5. klasse ble foreldrene til de to jentene oppmerksomme på at jentene hadde identiske symptomer, og begynte å mistenke at inneklimaet på Landås skole kunne være årsaken til problemene. Ut fra alle prøveresultater og symptomer slo nå fastlegen til Helena Mæland Tykvenko fast at inneklimaet måtte være årsaken til at hun var syk. Skolehelsetjenesten sluttet seg til konklusjonen, og Helsevernetaten i Bergen ble varslet om de to jentene.

Helsevernetaten bekrefter overfor Brennpunkt at de har fått meldinger om sykdomstilfeller ved Landås skole. Det ble gjennomført tilsyn ved skolen, der man fant muggsopp i kjelleren. Dette ble senere utbedret.

  • Har du noe på hjertet om skole-Norge? Hvordan er det på din skole? Si din mening nederst i artikkelen eller kommenter på Facebook!

Fikk nytt klasserom

Klassen ble høsten 2009 flyttet til en bedre del av Landås skole, men trass i flyttingen ble jentene fortsatt syke. Foreldrene oppdaget et mønster. Hver gang jentene måtte tilbake til E- og F-blokkene for å få undervisning i musikk og forming, ble de syke. Foreldrene valgte da å ta barna ut av undervisningen i fagene som foregikk i disse byggene. Gradvis ble jentene bedre.

E- og F-byggene på Landås skole ble erklært helsefarlige og stengt av Bergen kommune i oktober 2011. Resten av skolen ble stengt i januar 2012.

Sintef-rapport fra 2011 vedrørende Landås skole

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at kommuner og skoleledere bør straffes med bøter eller fengselsstraff dersom inneklimaet ikke er i orden.

– Dette blir neppe tatt alvorlig før vi har fått markert nettopp at den som ikke oppfyller den plikten, kan få straff, sier Bernt.