NRK Meny
Normal

Stjeler for milliarder på jobb – går fri

– Utro ansatte i butikker stjeler for rundt to milliarder i året fra sine arbeidsgivere, anslår sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke. – Veldig mange underslagsaker blir henlagt, det er svært betenkelig.

Vekter på kjøpesenter

I følge Virke stjeler utro ansatte i butikker for rundt to milliarder i året.

Foto: NRK

I Oslo blir tyveri-saker med under en million kroner i omfang etterforsket på de lokale politistasjonene.

Seniorrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke

Sikkerhetsrådgiver i Virke, Thor Martin Bjerke, mener det er betenkelig at mange saker henlegges av kapasitetshensyn.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Jeg har inntrykk av at de er mer opptatt av ro og orden, enn økonomisk kriminalitet. I tillegg mangler de mindre stasjonene kompetanse, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke.

Risikerer kun å miste jobben

Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg

– Scotsman-saken viser et forsett fra de ansatte, som tilsier at forholdet ikke burde ende med en påtaleunnlatelse, sier Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg.

Foto: NRK

– I Oslo blir nå underslag på opp mot 1,5 millioner kroner henlagt. Dersom man blir tatt i å stjele fra sin arbeidsgiver, blir man anmeldt og mister jobben. Ytterst få risikerer tiltale og straff, sier sikkerhetssjef i Olav Thon Gruppen, Ola Stavnsborg.

Stavnsborg er kritisk til at politiet henlegger saker der gjerningsmannen er kjent og har tilstått.

– Mange saker blir henlagt på grunn av kapasitetsproblemer. Det fører til at selv de som har innrømmet underslag går fri. Det gjør noe med rettsoppfatningen til folk, sier han.

Henlagt to ganger, på tross av tilståelse

Scotsman

Olav Thon Gruppen klaget på henleggelsen av underslagene til Statsadvokaten, som ba politiet gjenoppta saken.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Stavnsborg viser til en sak der fem ansatte ved puben The Scotsman i Oslo tilsto underslag på til sammen 400.000 fra sin arbeidsgiver. Saken ble først henlagt etter bevisets stilling.

Etter en klage ble saken gjenopptatt. Det endte med påtaleunnlatelse for tre av de anmeldte.

– Vi synes denne saken er alvorlig fordi ulovlighetene var planlagt og skjedde over langt tid, sier Stavnsborg.

– Ikke automatikk i henleggelser

Politiet i Oslo sier at de fleste underslagene blir etterforsket og påtalebehandlet.

– Dersom saker henlegges er det etter en vurdering av flere forhold, som mulighet for å nå frem med etterforskningen, samt kapasitet hos politiet. Sakene blir ikke henlagt automatisk på grunnlag av en beløpsgrense, sier leder for Finans- og miljøkrimseksjonen Børre Walderhaug.

Politiet i Oslo har ingen oversikt over hvor mange underslag fra butikk som blir anmeldt, eller hvor ofte slike saker blir henlagt eller oppklart.

I en e-post til NRK skriver de:

«Ameldelser med flere ulike koder må hentes ut og leses manuelt for å kunne fastsette omfanget av det som knytter seg helt bestemt til ansatte som har stjålet fra butikken hvor de jobber.»

Dro på landet for å anmelde

Stavnsborg mener politiet i de store byene henlegger flest underslagssaker. I en sak fant han en tilknytning til Tønsberg hos en av de mistenkte. Da fikk han en god idé.

– De så litt rart på meg på politistasjonen i Tønsberg da jeg kom og skulle anmelde en underslagssak som hadde skjedd i Oslo, men de skjønte hvorfor. Det gjelder å finne smutthull for å få saker igjennom, sier han.

Saken er fremdeles under etterforskning i Tønsberg.