Statkraft lar atomselskap fronte norsk atomkraft

- Vi kan hjelpe dem. Og de gjør en nyttig jobb for oss, sier Statkrafts prosjektleder Wilhelm Rondeel til NRK Brennpunkt om samarbeidet mellom Statkraft og Thor Energy.

Alf Bjørseth

Alf Bjørseth er eier av Thor Energy, ett selskap som Statkraft sier kan fronte atom-saken.

Foto: ScanWafer

Dokumentaren

NRK Brennpunkt fulgte i flere måneder det uformelle samarbeidet mellom Statkraft og Thor Energy. Begge selskapene undersøker om thorium kan brukes i atomkraftverk i stedet for uran.

Da NRK Brennpunkt henvendte seg til Statkraft, ba selskapet oss følge arbeidet til Statkrafts prosjektleder for thorium atomkraft teknologi, Wilhelm Rondeel.

I intervjuene Rondeel ga til NRK Brennpunkt, forteller han om et langt tettere samarbeid mellom Statkraft og Thor Energy enn det som hittil har vært kjent.

De gjør en nyttig jobb, og på mange måter gjør de en jobb som er veldig vanskelig for et statsselskap å drive. Så det er en form for gjensidig avhengighet som jeg tror vi begge ser.

Wilhelm Rondeel, Statkrafts prosjektleder for thorium atomkraft / NRK Brennpunkt

Om Statkrafts arbeid med atomkraft

Wilhelm Rondeel

Wilhelm Rondeel, Statkrafts prosjektleder for thorium atomkraft

Foto: Statkraft

- Hva er målet med atomprosjektet du leder for Statkraft?

Rondeel: - Vi skal produsere kraft, og vi skal nå gjøre en jobb for å få den teknologien tilgjengelig for oss på en sånn måte at vi får aksept for å bygge den i samfunnet rundt oss.

- Vi ser for oss en avtale med Thor Energy hvor vi skal bidra med ressurser, både penger og folk, for sammen å få dette prosjektet frem.

- Målet er å bygge kraftverk og produsere strøm. Så når det kommer så langt at det blir snakk om å investere i et kraftverk, så vil det være Statkraft Skagerak som investerer, og som tar den tyngste børen med hensyn til kapital, da vil sannsynligvis Thor Energy være i mindretall.

- Thor Energy har penger, men de har ikke nok penger til å bygge et kjernekraftverk til mange milliarder kroner. Og skal de bygge i Norge, så… å komme utenom et offentlig eid tungt selskap som har kapital ryggen er vanskelig å tenke seg. Så sånn sett er det naturlig at konsernet Statkraft kommer inn i bildet som investor.

Håper på aksept fra politikerne

- Hva tror du blir den aller største utfordringen når det gjelder å få på plass et thorium atomkraftverk i Norge?

Rondeel: - Det blir å få aksept for atomkraft. Det er mulig at thorium gjør det lettere å få aksept. Det å få etablert dette i Norge forutsetter en tung, politisk prosess. Og et vedtak i Stortinget.

- Så det er klart politikken er viktig. Så jobben blir å få fram: Hva er dette? Hva innebærer dette? Og forhåpentligvis få aksept. For å få det bygd.

- Så vil det sikkert også være en utfordring - når det blir alvor – å få en lokalisering (av atomkraftverket) som blir akseptert. Og i så måte så er jo Grenland spennende som et mulig alternativ.

Nyttig jobb som er vanskelig for oss

Alf Bjørseth, Thor Energy

Alf Bjørseth, eier av Thor Energy.

Foto: NRK

Rondeel forteller at Thor Energy og Statkraft har arbeidet uformelt sammen siden februar-mars 2006. Samarbeidet med Thor Energy beskriver Rondeel slik:

- Det har vært en gjengs oppfatning om at vi skal være i kontakt med dem. De gjør en nyttig jobb, og på mange måter gjør de en jobb som er veldig vanskelig for et statsselskap å drive.

- Så det er en form for gjensidig avhengighet som jeg tror vi begge ser, og så må vi finne en formell ramme for det.

- Hva mener du med det?

Rondeel: - De gjør en jobb som er veldig vanskelig for et tungt statsselskap å drive med, så det er naturlig at vi jobber sammen på den måten vi gjør nå, at de løper i front og gjør undersøkelser og er pådriver, og vi har en inneforstått avtale med at vi henger sammen i dette på en mest mulig fornuftig måte.

- Og en dag når det politisk og på alle måter er åpna for det, så går vi sammen inn som investor i et reelt prosjekt.

Thor Energy hjelper Statkraft

- Du sa at Thor Energy kan gjøre en del ting som er vanskelig for Statkraft, hva er det?

Rondeell: - Hva Thor Energy kan gjøre som Statkraft ikke kan? Jeg tror den beste måten å svare på rundt det er å si at hvis det var Bård Mikkelsen (konsernsjef i Statkraft) som hadde gått ut og sagt at han skulle bygge 2000 megawatt kjernekraft basert på thorium f.eks i Grenland i totusenogtyve (2020), så hadde reaksjonen nok blitt en annen enn når Alf Bjørseth (eier av Thor Energy) sier det.

- Hvorfor det?

Rondeel: Fordi det er Statkraft og fordi det er offentlig eid og ikke minst fordi Bjørseth er Bjørseth. Han har sagt og gjort ting tidligere som folk heller ikke trodde noe på, men har blitt nødt til å ta han alvorlig etter hvert.

Konsernledelsen informert

Bård Mikkelsen

Konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, har godkjent atom-prosjektet.

Foto: Bård Mikkelsen / NRK

Det siste året har selskapene Statkraft og Thor Energy forhandlet om en avtale som formaliserer samarbeidet mellom selskapene. Avtalen er fortsatt ikke underskrevet i oktober 2008.

- Hva slags forhandlinger om avtalen er det mellom Thor Energy og Statkraft?

Rondeel: - Vi sitter med et utkast til en avtale som vi skal sende tilbake igjen med noen uttalelser. Forhåpentligvis går det ikke så altfor lang tid før vi skriver under og så er vi ferdig med den delen. Vi ønsker å få tilgang til det arbeidet Thor Energy har gjort.

- Hvor høyt opp går forhandlingene mellom Statkraft og Thor Energy?

Rondeel: - Det er folk fra ledelsen. Bård Mikkelsen som øverste leder (konsernsjef i Statkraft) vet jo godt om dette prosjektet. Det er et prosjekt som er såpass profilert utad at det blir man nødt til å kunne svare for.

- Og kontakten mellom Statkraft systemet og Thor Energy/Alf Bjørseth det er på det nivå at personer fra konsernledelsen (i Statkraft) snakker med ledelsen og eieren bak Thor Energy, det vil si Alf Bjørseth.

Undersøke støtte til atomkraft

- Hva gjør dere videre nå?

Rondeel: - Vi vil prøve å få større klarhet og innsikt i hva som er mulig politisk, miljømessig og teknologisk. Hvis Statkraft skal bygge et kjernekraftverk, uansett hvor i verden, må man ha en viss moralsk støtte hjemme

- Vi skal legge fram en status rapport som oppsummerer arbeidet vårt så langt, den skal behandles av ledelsen i Statkraft. Så det er mitt ansvar å legge den statusrapporten fram.

- Og .. det er klart det jeg sier kan neppe være veldig forskjellig fra det Thor Energy og det Thorium utvalget konkluderer med, alt annet vil være veldig rart.

Kan redde industrien

- Hvor viktig mener du det er å få på plass et thorium atomkraftverk i Norge?

Rondeel: - Atomkraft gir billig strøm. Det kan sikre industri og sysselsetting i strøk som er veldig sårbare. Det kan sikre industriarbeidsplasser i kraftkrevende industri.

- Hvordan ser dere på Thor Energys planer om å realisere et thorium atomkraftverk i Norge i 2017-2020?

Rondeel: - Både når det gjelder marked, godkjenning av myndigheter og mulig behov i markedet tror jeg 2020 er realistisk. I 2020 vil markedet muligens kunne absorbere all kraften fra et atomkraftverk.

- Hva er det viktigste for deg å fortelle om ditt prosjekt til folk?

Rondeel: - Jeg har egentlig mest lyst til å fortelle hva kjernekraften kan by oss, at det er egenskaper ved thorium som gjør at det ligger muligheter der til å gjøre kjernekraften mer spiselig for folk flest.