Slik har vi jobbet

NRK og Dagbladet har samarbeidet med frilansjournalist Kjetil Stormark om avsløringen av det hemmelige arkivet.

Stormark har jobbet som journalist og forfatter opp mot de hemmelige tjenestene i en årrekke, og kom over opplysningene om arkivet i forbindelse med annen journalistisk research.

En del av informasjonen om arkivet kommer fra anonyme kilder med inngående kjennskap til E-tjenesten, men så langt det har vært mulig er disse opplysningene verifisert med åpne kilder. Der dette ikke har vært mulig har informasjonen blitt kryssjekket med andre kilder som har kunnskap om E-tjenesten.

I presentasjonen av sakene legger NRK vekt på at vi ikke fremstiller ubekreftede påstander som fakta, men det er naturlig nok vanskelig å kjenne alle detaljer om et hemmelig arkiv. Siden eventuell systematisk overvåking og registrering av norske statsborgere er forhold av stor allmenn interesse mener vi det er riktig å konfrontere de ansvarlige for E-tjenesten med opplysninger de anonyme kildene har gitt om hva arkivet skal inneholde av informasjon, og at vi publiserer disse intervjuene.

Kjetil Stormark har bidratt med store mengder informasjon og kildemateriale til disse sakene, men vi understreker at NRK og Dagbladet står ansvarlig for hva vi velger å publisere om E-tjenestens arkiv.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Kjetil Stormark tidligere har meldt Etterretningsbataljonen inn til Stortingets EOS-utvalg for ulovlig overvåking av ham selv. Overvåkingen skal ha skjedd etter flere artikler han skrev om E-tjenesten. Denne saken er ennå ikke ferdig behandlet.

Per Arne Kalbakk
Nyhetsdirektør, NRK

Stein Bjøntegård
Nyhetsredaktør, NRK