Slik har vi funnet tallene

Ved å kombinere dokumenter fra kommunene, Arbeidstilsynet og elevene ved alle skolene i Norge kan NRK Brennpunkt dokumentere at en skole som er feilfri på papiret ofte har feil som vannlekkasjer, dårlig luft og mangel på vedlikehold. Dermed opplever flere elever å bli syke og lære mindre.

Metodemontasje

Da Arbeidstilsynet besøkte skolene fant de feil og mangler ved 85 prosent av dem. Også ved skolene som skal ha alt i orden er det feil som vannlekkasjer, dårlig luft og manglende vedlikehold.

Foto: Espen Andersen / NRK

Denne saken vil oppdateres flere ganger i løpet av uken 27.august til 2.september 2012. Følg med på NRK.no for nye saker om inneklimaet på grunnskolene.

Inneklimaet på norske skoler ivaretas av tre ulike lover: Forskrift om miljørettet helsevern for skoler, Opplæringsloven og Arbeidsmiljøloven. Mens de to første lovverkene først og fremst gjelder barna, er lærerne hovedmålet for Arbeidsmiljøloven.

 • Har du tips og innspill om kritikkverdige forhold på skolen? Kontakt oss her!
 • Hva mener du? Kommentér gjerne nederst i artikkelen eller på Facebook.
 • Hvordan er det på din skole? Hva mener Arbeidstilsynet? Hva mener kommunen? Og hva mener elevene? Sjekk selv!

Lovene krever like fullt det samme: Inneklimaet skal fremme helse og trivsel samt forebygge sykdom og skade. Forskrift om miljørettet helsevern krever samtidig at alle skoler skal være godkjent av kommunen.

 • I 2007 og 2009 ble alle landets kommuner spurt om skolene deres har et godkjent inneklima. NRK Brennpunkt har gått igjennom alle svarene og resultatet viser: 62 prosent av grunnskolene er godkjent, mens 15 prosent er midlertidig godkjent og 23 prosent er ikke godkjent.
 • Oversikten Brennpunkt har laget viser samtidig at minst 200 000 barn hver dag går på skoler som kommunene vet kan ha helsefarlig inneklima.
 • Arbeidstilsynet har de siste tre årene undersøkt inneklimaet ved over 1300 skoler. NRK Brennpunkt har lest alle tilsynsrapportene og de avdekker at 85 prosent av skolene hadde feil og mangler som vannlekkasjer, dårlig luft, dårlig renhold eller manglende systemer for å ivareta inneklimaet.
 • Arbeidstilsynet har gitt flest pålegg for feil og mangler til skolene som ikke er godkjent eller midlertidig godkjent. Men også ved skolene som er godkjent fant Arbeidstilsynet grunner for å gi pålegg: Ni av ti skoler som på papiret fra kommunen skal ha et godkjent inneklima fikk pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Siden Arbeidstilsynet begynte sine undersøkelser av skolenes inneklima i 2009, har flere kommuner rettet opp feil og mangler. Det er flere pålegg i NRK Brennpunkts oversikt som i dag er lukket – og skolene skal ha et bedre inneklima.
 • Hvis du ikke finner din kommune i oversikten vår, skyldes det at enkelte kommuner ikke har svart på Arbeidstilsynets undersøkelse.
 • Mange kommuner kan ikke dokumentere at skolene deres har systemer som passer på innelima og vedlikehold. Dermed får de pålegg fra Arbeidstilsynet om å rette på dette - et pålegg som gjelder samtlige skoler i kommunen.
 • Elevene blir hvert år spurt om inneklimaet i Elevundersøkelsen. Svarene deres viser at nesten halvparten av elevene er lite tilfreds. Minst fornøyd er elevene med inneluft, temperatur og toaletter.
 • Over flere år har politikerne satt av langt mindre penger til vedlikehold av skoler enn det som anbefales. Resultatet er et etterslep på 46 milliarder kroner viser en rapport fra Multiconsult. Til sammenlikning er hele budsjettet til Kunnskapsdepartementet på 70 milliarder kroner.
 • NRK Brennpunkt har samtidig avslørt at det er ikke noen sammenheng mellom kommunens inntekt og skolens inneklima. Gjennomsnittsinntekten er like høy i kommuner med godkjente skoler som i de kommunene der det skolene er ikke godkjente eller midlertidig godkjent.
 • Det er heller ingen sammenheng mellom politiske styre og skolens inneklima. Det er like mange skoler med dårlig inneklima i Høyrestyrte kommuner som i kommuner styrt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller de andre politiske partiene.
 • Heller ikke beliggenhet er avgjørende for skolens inneklima viser Brennpunkts undersøkelser. Skoler utenfor de største byene får like mange pålegg fra Arbeidstilsynet som skoler i de ti største byene i Norge.

 • Hjelp oss å forbedre underrsøkelsen. Ser du noe som mangler - gi oss beskjed.