Hopp til innhold

Skytterforbundet endrer regelverket etter nazist-saker

Hvis politiet fratar personer våpen, vil Norges Skytterforbund nå også nekte dem skytetrening. Problemet er bare at politiet ikke kan varsle grunnet taushetsplikt.

Revolver og pistol på skytebane i Elverum

Personer tilknyttet nazistorganisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen drev med skytetrening hos Elverum pistolklubb, selv om de var fratatt våpnene sine av politiet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

NRK kunne tidligere denne uka fortelle hvordan nazister både eide lovlige våpen, og drev aktiv skytetrening på norske skytebaner.

Selv ikke da politiet fratok tre personer våpentillatelsene stoppet skytetreningene.

Arild Groven

Arild Groven i Norges Skytterforbund ble overrasket over NRKs saker, og nå endrer de reglene sine for å hindre uskikkede personer fra å drive skytetrening.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Nå endrer Norges Skytterforbund sine regler for at det ikke skal være mulig for en person å drive aktiv trening i deres klubber – samtidig som politiet mener den samme personen er uskikket til å eie våpen.

– Vi vil lukke muligheten for at personer som er fratatt våpen fortsatt skal kunne drive organisert trening i våre klubber, sier generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund til NRK.

– Hvorfor gjør dere det?
– Av rene sikkerhetsmessige vurderinger. Om politiet mener at en person ikke er skikket til å ha våpen burde vedkommende heller ikke få trene med våpen.

Forbundet vil få til dette ved å skrive inn klare retningslinjer i sikkerhetsreglementet som alle skyttere og klubber i den organiserte idretten må følge.

Nazi-demonstrasjon i Stockholm november 2016

En rekke norske nazister er aktive både i demonstrasjonstog og på skytebaner.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Fortsatte trening med lånte våpen

I NRKs saker om Den nordiske motstandsbevegelsen kom det fram at tre personer fra nazistorganisasjonen også var aktive i Elverum pistolklubb.

Den ene av de, 47 år gamle Thomas Mosveen, har åpent på organisasjonens nettsider skrevet at han har fortsatt skytetreningen også etter at politiet inndro våpentillatelsen:

«Til din orientering er jeg fortsatt medlem og i trening, jeg får bare ikke inneha våpen i privat eie men skytegleden er like stor med klubbvåpen.»

NRK har spurt mannen via sin forsvarer om han vil kommentere uttalelsen eller det nye forslaget fra Norges Skytterforbund. Verken 47-åringen eller de to andre ønsker å ytterligere å kommentere NRKs saker, men vedtaket om å frata dem våpnene er påklaget.

At Mosveen har kunnet fortsette trening med lånt våpen har vært mulig fordi pistolklubben ikke har kjent til at politiet mente mannen var uskikket til å inneha skytevåpen.

Lederen i Elverum pistolklubb uttrykte derfor stor forundring til NRK over at han ikke var blitt kontaktet av lokalt politi hvis de faktisk hadde en sak mot noen av pistolklubbens medlemmer.

Taushetsplikt

Martin Welhaven

Visepolitimester Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt fratok tre personer våpentillatelsen, men politiet kan ikke systematisk varsle pistolklubber om slike saker.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Politiet på Innlandet mente på sin side at de var forhindret fra å kontakte pistolklubben om de konkrete medlemmene.

– På grunn av taushetsplikt kan ikke politiet etter dagens lovgivning uten videre gi opplysninger til en skyteklubb om medlemmers forhold til politiet, svarte visepolitimester Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt.

– Det er uheldig, sier generalsekretær Arild Groven i Norges Skytterforbund.

Han er opptatt av at de som ikke er skikket heller ikke skal få drive med skyting.

– Klubbene må få melding om at personer er fratatt våpnene sine. Nå gjør vi vår jobb. Så får politiet gjøre sin jobb, sier han.

Kan kreve lovendring

Hvor mye politiet faktisk kan bidra med er dog usikkert.

For Politidirektoratet bekrefter til NRK at lovverket i dag er til hinder for deling av informasjon med skytterlag eller pistolklubber.

– Dersom en politimesteren tilbakekaller våpenkort fordi vedkommende ikke er edruelig, upålitelig eller av andre grunner uskikket, foreligger det ingen lovhjemmel for rutinemessig varsling av skytterlag/pistolklubber i dag, skriver seksjonssjef Sissel Hammer i Politidirektoratet til NRK.

Ifølge seksjonssjefen i juridisk forvaltningsseksjon kan det være nødvendig med lovendringer fra politikerne.

– Hvorvidt det bør gis en slik adgang må vurderes av våre politiske myndigheter, skriver Hammer.

Skytebane

Om pistolklubber skal kunne få info for å hindre uskikkede personer å trene må det kanskje gjøres lovendringer.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK