NRK Meny
Normal

Lærere alvorlig syke av skole-luft

Tre lærere begynte samtidig på samme skole i Sandefjord. Nå har alle tre fått alvorlige helseskader grunnet dårlig inneklima på skolen.

Lærere

De tre lærerne Turid Bjercke (f.v), Tove Tveitan og Cathrine Hunstad Andersen ble alvorlig syke av inneluften på den samme skolen.

Foto: Anne Vinding / NRK

Cathrine Hunstad Andersen, Turid Bjercke og Tove Tveitan har fått føle hvor alvorlig konsekvensene kan være av å jobbe i et av norsk skoles mest utbredte problemer – helsefarlig inneluft. Cathrine og Turid er i dag uføre. For fire år siden tålte ikke Cathrines kropp skole-luften mer. 45 år gammel måtte hun slutte å jobbe.

– Jeg tror alle skjønner hvor tungt det er å tvinges til å slutte når det er over 20 år igjen til pensjonsalderen. Det har vært mentalt tøft og en sorgprosess. Jeg elsket jobben min og det kollegiale. Det er først nå jeg har akseptert at jeg ikke kommer til å bli frisk igjen, sier Cathrine.

Årene med dårlig inneklima har gjort henne svært allergisk. Hun kan ikke lenger gå turer i skogen eller gå på besøk til venner med hund. I tillegg har hun og ektemannen måttet bygge om huset for å unngå støv.

Hunstad

Cathrine Hunstad Andersen har fått livet snudd på hodet på grunn av inneklimaproblemer.

Foto: Anne Vinding / NRK

– Hele livet må legges om for at jeg skal fungere. Livet mitt er veldig i en boks. Jeg kan ikke gå i noen sosiale sammenkomster uten at det får konsekvenser, sier hun.

Ingen straffet

Da de tre tidligere kollegene begynte på Helgerød skole i Sandefjord i 1999 var inneklimaet på skolen midlertidig godkjent av kommunehelsetjenesten i Sandefjord.

Nå har de fått erstatning fra Sandefjord kommunes forsikringsselskap for helseskadene de har fått på skolen. Cathrine og Turid har også fått erstatning fra NAV. Mens Tove kjemper for å få NAV til å forstå at hun også er blitt alvorlig syk – selv om hun fremdeles er lærer på skolen. Allergi, ekstreme luftveisproblemer og alvorlig astma er resultatet fra flere år i dårlig luft.

De er ikke alene om å ha blitt syke av luft på skolen. Også i Bergen har barn og lærere blitt syke av luften på skolen. NRK Brennpunkt kjenner også til lærere i Stavanger som har blitt syke av inneklimaet.

Forskrift om miljørettet helsevern sier klart i fra – alle skoler skal ha et godkjent inneklima. Brudd på dette kan føre til fengsel i tre måneder eller bøter. Likevel har ingen blitt straffet – hverken i Sandefjord, Bergen eller Stavanger. Det har heller ikke skjedd andre steder ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

– Helse- og omsorgsdepartementet kjenner ikke til at straffebestemmelsen er benyttet, sier fungerende informasjonssjef Finn Oluf Nyquist.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener at kommuner og skoleledere bør straffes med bøter eller fengselsstraff dersom inneklimaet ikke er i orden.

– Dette blir neppe tatt alvorlig før vi har fått markert nettopp at den som ikke oppfyller den plikten, kan få straff, sier Bernt.

Hostet og sov hele natta

På Cathrines veranda – bare et kort steinkast fra skolen i Sandefjord– sitter lærerne i dag og minnes hvordan de først oppdaget at det var skoleluften som gjorde dem syke.

– Jeg var vel den første som ble syk, forteller Turid Bjercke.

Bjercke.

Turid Bjercke måtte slutte som lærer etter å ha undervist i lang tid i dårlig inneklima.

Foto: Anne Vinding / NRK

– Jeg underviste mye i et klasserom som var bygget i en gammel gymsal i kjelleren. Det var sterk mugglukt der nede, og jeg fikk kraftige allergiske reksjoner og begynte å hoste mye.Etter hvert forsto jeg at det måtte ha med skolen å gjøre, for i feriene ble jeg mye bedre. Men når jeg kom tilbake og kjente lukten hadde jeg mest lyst til å snu i døra, sier hun.

Kort etter begynte også Cathrine å merke underlige symptomer.

– Jeg begynte å hoste – ofte hele natten igjennom. Jeg var trøtt hele tiden, og kunne sove 16 timer i strekk. En gang gikk jeg i fem uker i strekk med feber, og ingen forsto hva det kom av, forteller hun.

Også hun merket at hun ble bedre i ferieperioder når hun var borte fra skolen.

  • Har du tips om tilstanden i skole-Norge? Kontakt oss!

Foreldre bekymret

I 2006 vedtok kommuneoverlegen i Sandefjord å forlenge den midlertidige godkjennelsen av inneklimaet på Helgerød skole. Men nå hadde mistanken om at skoleluften var helsefarlig vokst seg sterk hos både ansatte og foreldre. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) protesterte og klaget til fylkesmannen.

De påpekte at det ikke fantes ventilasjonsanlegg på skolen, at gamle problemer som hadde blitt påpekt tidligere ikke var rettet opp, at CO2-nivåene i klasserommene var for høye og pekte på en lang rekke andre inneklimaproblemer.

En spørreundersøkelse blant 29 elever viste at 23 av dem opplevde hodepine, unormal trøtthet og dårlig konsentrasjon.

Kommunelegen gjennomførte nye målinger av inneluften på Helgerød. De avdekket at inneklimaet på skolen holdt elendig kvalitet. Det ble målt mer enn dobbelt av den tillatte dosen CO2 i flere klasserom. Fuktskader og muggsopp ble avdekket – og i et klasserom ble det målt en temperatur på to minusgrader ved gulvet når undervisningen skulle starte.

Funnene var så alvorlige at kommunelegen snudde, og varslet at det kunne bli aktuelt å stenge deler av skolen.

– Nå var ikke vi lenger i tvil om hva som hadde forårsaket symptomene våre. Og heldigvis fikk vi etter hvert aksept av både leger og Sandefjord kommunes forsikringsselskap for at det var inneklimaet som gjorde oss syke. Da aksepten kom var vi nesten i festhumør, men det ga seg fort, sier Turid og Cathrine.

For oppdagelsene kom for sent for de tre lærerne.

– Jeg hadde allerede måttet trappe ned stillingsprosenten fra 100 til 80 og 60 prosent. I 2010 gikk det ikke lenger, og jeg måtte slutte, forteller Turid.

Kollega Cathrine hadde sin siste arbeidsdag i 2008.

– Det at jeg var syk tok jeg lenge på min kappe. Jeg la ikke skylden på skolen før jeg til slutt skjønte at det ikke kunne være noe annet. Det siste året har jeg blitt sint. En ting er at vi har sluttet, men barna går på skole der i syv år. Mine barn har gått der i 7 år. Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg aldri sendt dem på den skolen. Jeg hadde tatt dem ut, sier Cathrine.

Fremdeles lærer

Tveitan

Tove Tveitan har fått alvorlige helseproblemer av dårlig inneklima, men har klart å fortsette som lærer.

Foto: Anne Vinding / NRK

Tove er fremdeles lærer på Helgerød. Hun er glad for å kunne fortsette i yrket hun er glad i, til tross for at hun sliter med luftveisproblemer.

– Takket være at inneklimaproblemet ble identifisert har det vært gjort mye på skolen – blant annet er det installert ventilasjonsanlegg og fukt og mugg har blitt sanert. I tillegg underviser jeg for det meste i et klasserom der jeg ikke merker noen symptomer. Dermed trenger jeg ikke å bevege meg i de delene av skolen der jeg fremdeles får reaksjoner, sier hun.

Hun føler i dag at kommunen har gjort det de kan for at inneklimaet skal være bra på skolen etter at problemet ble avdekket.

Lærerne er veldig glade for å ha stått sammen i prosessen med å få bekreftet at inneklimaet har gjort dem syke.

– Min skade er der hele tiden, men den er lik over alt. Jeg elsker å være på jobben, og storkoser meg med ungene. Det gir meg livskvalitet. Stoltheten og gleden når jeg møter ungene holder meg gående, svarer Tove.

– Vi brenner for jobben alle sammen, supplerer Turid.

– Du er heldig. Når høsten kommer så blir jeg trist. Jeg skulle ønsker det var meg som gikk oppover veien mot skolen, innrømmer Cathrine.

Foregangskvinner

I ettertid har de tre lærerne fått høre at de blir sett på som foregangspersoner hos dem som kjemper for bedre inneklima på norske skoler.

– Vi kjørte på og sa klart og tydelig ifra. Vi brukte også lovverket og forskriftene for det de er verdt, sier de.

Kommunelege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, sier at Helgerød skole enda ikke har et godkjent inneklima.

– Det her vært betydelige fuktproblemer på skolen, og vi har fått flere bekymringsmeldinger fra ansatte på skolen. Vi må gjennomføre flere undersøkelser og vi vil følge opp skolen videre, sier han.

  • Se Brennpunkt om inneklima her.