Sjømat Norge: Er vern av villaksen et hinder for veksten i oppdrettsnæringen?

De mener vernet av villaksen unødig hindrer veksten i oppdrettsnæringen. Uttalelsen er overraskende, sier Arbeiderpartiet.

Det spørsmålet stiller Sjømat Norge i kveldens Brennpunkt. De mener vernet av villaksen unødig hindrer veksten i oppdrettsnæringen. Uttalelsen er overraskende, sier Arbeiderpartiet.

Styrelederen i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre, ønsker å reise en debatt: Skal forvaltningen av villaksen kunne hindre videre vekst i oppdrettsnæringen?

Styrelederen i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre, ønsker å reise en politisk debatt. Spørsmålet Sperre stiller i Brennpunkt-dokumentaren «Lakseeventyret» i kveld skaper reaksjoner.

– Det må være lov å stille spørsmålet. Er villaksen og dens betydning så viktig at vi i så stor grad må begrense veksten i en av næringene som skal berge velferden?

Arbeiderpartiet er overrasket

Terje Aasland er energi- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og reagerer på uttalelsen.

– Jeg syns ikke noe særlig om det, sier han til NRK.

Terje Lien Aasland

Terje Aasland, energi- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, reagerer på uttalelsen.

Foto: Knut Falch

Han sier rett ut at han er overrasket.

– Jeg oppfatter næringen som mer positivt innstilt til å finne nye løsninger som gjør at den kan leve i harmoni med villaksen.

– Men nå kommer det uttalelser der man egentlig sier at man vil parkere villaksen til fordel for havbruksnæringen. Det er noe jeg er uenig i, og noe jeg mener er en passiv uttalelse som ikke er positiv for næringen, sier Aasland.

Men har ikke næringen et poeng: At oppdrettsnæringen er så viktig for velferden at den må få vokse?

– Oppdrettsnæringen er viktig, men den må vokse innenfor det som er bærekraftig forsvarlig, svarer Aasland.

Etter å ha filmet i fem år, mener Lars Otto Eide han kan se et tydelig mønster: Når det er mye oppdrettslaks i fjorden utenfor, lider sjøørreten.

De siste fem årene har Lars Otto Eide kartlagt sjøørreten daglig. Han har sett at mengden lus endrer seg dramatisk ut ifra om det er laks i oppdrettsanleggene i nærheten eller ikke.

Alv Arne Lyse i Norges Jeger- og fiskerforbund reagerer også.

– Jeg blir veldig overrasket over å høre et slikt utspill, sier han.

Men er det ikke viktig at oppdrettsnæringen for vokse? Er det ikke viktig for velferden fremover?

– Oppdrettsnæringen er viktig. Absolutt. Det er vi helt enige om i forbundet, men det samme er også vanlig industri i Norge, som for eksempel olje- og gassindustrien. De har klart å leve helt utmerket med strenge miljøkrav.

Savner politisk debatt

I intervjuet med Sperre spurte NRK hva hun mente med uttalelsen sin. Hun svarte slik:

– Det er ikke slik at vi mener at det ikke er viktige interesser å ivareta, men det vi savner er en politisk debatt basert på objektive vilkår der vi tar stilling til; hva er det vi ønsker?

– I hvor stor grad skal vi bevare villaksen på bekostning av en fremtidsrettet næring som skal berge velferden vår videre? Vi må ha næringer som kan forsvare det velferdssamfunnet som vi gjerne vil ha.

Etter at uttalelsen ble kringkastet på NRK torsdag morgen, har Sperre sendt ut pressemelding der hun mener uttalelsen hennes misforstås.

Til NRK sier hun:

– Jeg sa dette som en del av diskusjonen om hva vi skal bygge velferden på i fremtiden. I dag styres veksten av oppdrettsnæringen i stor grad etter forvaltningen av villaksen.

– Da mener jeg vi må kunne ta en debatt om villaksen skal ha så stor betydning for fovaltningen av havbruk som den faktisk har i dag. Havbruksnæringen er tross alt en del av det vi skal leve av i fremtiden. Men dette innebærer ikke at man må ofre den norske villaksen, sier Sperre.