Sjøen er en krigsfront

For Israel er sjøen en del av fronten i konflikten med palestinerne.

Israelske RIBer på vei mot det tyrkiske fartøyet Mavi Marmara.

Israelske RIBer på vei mot det tyrkiske fartøyet Mavi Marmara.

Foto: GBRTV / EBU

– Sjøen er en av hovedfrontene i konflikten, sier Ely Karmon, en ledende israelsk terrorforsker knyttet til International Institute for Counter-Terrorism Studies ved universitetet IDC.

Når NRK Brennpunkt ber ham fortelle om det maritime trusselbildet mot Israel, lister han opp flere episoder tilbake til 1970-tallet, der palestinere har brukt sjøveien for å ramme både sivile israelske mål og den israelske marinen.

– Dette utviklet seg raskt, og snart var det ikke bare flykapringer. De har angrepet våre skip, og brukt sjøveien for å ramme sivilister på land, blant annet enn buss med sivile ved ett tilfelle, forteller Karmon.

Han sier også al-Qaida har jobbet med maritim terrorisme de senere årene.

– Hvordan påvirker trusselbildet fra sjøen Israel?

– Trusselen er et forsøk på å isolere Israel, som er omringet av arabiske naboland. Maritim terroris,e dreper folk, og vår marine har vært nødt til å utvikle taktikk for å kunne kontre denne trusselen, en trussel som blir mer og mer sofistikert.

– Nødvendig sjøblokade

Israelske marinefartøy har blant annet funnet flytende tønner med eksplosiver drivende i farvannet utenfor Gaza. Karmon sier det ennå ikke er klart om disse tønnene var ment som sjøminer mot marinefartøy, eller om de som sendte tønnene av sted håpte de skulle drive mot den israelske kystlinjen for å ramme sivile.

Han beskriver flere hendelser på 70- og 80-tallet der palestinske militante har angrepet marineskip fra småbåter, noen gang med utgangspunkt i større moderskip i Middelhavet.

Trusselen fra sjøen med både terroraksjoner og våpensmugling, som Karmon beskriver som en hovedfront i konflikten med palestinerne, er grunnen til at Karmon og andre argumenterer for sjøblokaden og mot aktivistene som forsøker å bryte den.

– Dette er ikke bare et forsøk på å få inn humanitær bistand, det er også et forsøk på å bryte blokaden av smuglingen, sier han.

Endret strategi

Disse forholdene har gjort at den israelske marinen for noen år siden endret sin strategi til sjøs.

Talsmann Bjørn Hermann i det israelske forsvaret, IDF, i Haifa, Israel.

Talsmann Bjørn Hermann i det israelske forsvaret forteller Brennpunkt om trusselbildet utenfor kysten av Gaza.

Foto: Tarjei Leer-Salvesen / NRK

– Etter angrepene på 70- og tidlig 80-tallet, så har strategien endret seg til raskere patruljebåter og større beskyttelse av kystfronten. For den er jo en front i seg selv, sier Bjørn Hermann til NRK. Han er det israelske forsvarets talsmann overfor skandinavisk presse.

– Den maritime trusselen er delt i to; terrorangrep mot sivilbefolkningen og våpensmugling til Hamas og Hizbollah, sier Hermann.

Han forteller om et Antigue-registrert containerskip som kom fra Egypt, og som inneholdt containere fra Iran, på vei til Hizbollah i Libanon.

– Vi mistenkte skipet for å smugle ammunisjon og våpen. Da våre folk okm om bord, fant vi containere med polyetylen plastråstoff. Bak der lå en stor mengde ammunisjon og raketter. Det var 2000 raketter, av to typer, som kan rekke hvor som helst i den befolkede delen av Israel, flere titusen mellomstore granater, og 600000 runder for Kalashnikov-gevær.

Han sier det er et trusselbilde langs hele kystlinjen, men at dette merkes sterkest utenfor Gaza.

– Er det ubåter utenfor Gaza?

– De er med på innsatsen, avslutter IDF-talsmann Bjørn Hermann.