NRK Meny
Normal

Seier for barn som Theo

Nasjonale retningslinjer skal sikre lik behandling av hørselsopererte barn. Det har utdanningskomiteen på Stortinget bestemt.

Theo

Barna skal ha hjelp på nivå med det som gis til tegnspråkopplæring, omkring 20 timer i uken.

-Dette er en fantastisk dag for Theo og for alle andre hørselsopererte barn som ikke får nok hjelp til å lære talespråk, sier Siv Stellberg, Theos mor. Det er mange foreldre som sliter seg ut og ikke har krefter til å slåss i sine kommuner for å skaffe mer hjelp til barna sine. Dette er en seier for dem.

Hør mer om saken på NRK nettradioSlutt på forskjellsbehandling
NRK Brennpunkt tok 15. april opp saken til 4 år gamle Theo Stellberg fra Bergen, som i dag får 6 timer spesialpedagogisk hjelp i uken til å lære seg å snakke. Hadde Theo bodd i Trondheim, ville han ha fått tre ganger så mye hjelp. Denne forskjellsbehandlingen skal det bli slutt på nå, sier nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget, Dagrun Eriksen fra KrF.

Les innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Hørselsoperasjonene er en storsatsing fra norske helsemyndigheter og tilbys alle døve barn i Norge. Cochlea-implantat sender lyd til hjernen og gjør det mulig for barna å utvikle hørsel og talespråk. Vilkåret er, ifølge fagfolk, intensiv spesialpedagogisk hjelp i tiden etter operasjonen. Det har Theo ikke fått. Han ble først tilbudt 2 timer hjelp i uken. Etter klage økte timetallet til 6.

Den sakkyndige ved PPT i Bergen hadde følgende å si om saken: - Min vurdering er at Theos språkutvikling vil ta tid. Det er ikke sikkert at vi hadde fått denne utviklingen til å gå fortere ved å doble spesialpedagog-ressursen. Du skal ikke doble noe uten forventet utbytte, i alle fall ikke når ressurstilgangen ikke er uendelig. Det er jo mange barn med ulike behov som skal kjempe om den ressursen

Etter Brennpunkts sending 15. april tok en uavhengig sakkyndig fra Trondheim, Jan Roger Wevang, kontakt. Han reagerte på behandlingen av Theo og tilbød å gjøre en vurdering av saken. Han har kommet til at Theo trenger omfattende spesialpedagogisk hjelp, minst 15-20 timer i uken. Dette ville han ha fått i Trondheim.

Avdekket forskjellsbehandling
- Det er ingen hos oss som er nede i mindre enn 15 timer i førskolealder. I tillegg får de gjerne ti timer eller mer etter barnehageloven, sier den sakkyndige Jan Roger Wevang til NRK Dagsnytt. Wevang konkluderer med at Theo kan utvikle motorikk og sosiale ferdigheter på linje med andre barn, om han får det tilbudet han trenger. Nylig kom siste innstilling fra sakkyndig i Bergen. Også denne gangen stoppet det på 6 timer med spesialpedagog i uken. Men etter vedtaket i Stortinget torsdag skal familien nå i nytt møte med PPT i Bergen.

NRK Brennpunkt avdekket i dokumentaren at hørselsopererte barn får svært varierende hjelp til å lære å snakke. De er helt prisgitt hvor de bor i landet. Undersøkelsen viste at barn under skolealder i gjennomsnitt får bare 2 timer spesialpedagogisk hjelp i uken til å lære å snakke. Timetallet varierer sterkt: Tre av barna fikk ikke spesialpedagogisk hjelp. Det meste som ble gitt var 7 timer i uken. Skolebarna fikk i gjennomsnitt 5 timer ukentlig med spesialpedagog. Her varierte timetallet enda mer: Ett barn fikk ikke hjelp. Det meste som ble gitt var 18 timer.

Fungerende barneombud Knut Haanes mener Norge bryter FNs barnekonvensjon når ett og samme barn som i Theos tilfelle får så ulik vurdering i to av landets storbyer. Haanes mener barnas rettssikkerhet står i fare.

Like mye som til tegnspråk
Samtidig påviste Brennpunkt at barn som får opplæring i og på tegnspråk har krav på minst 20 timer ekstra pedagoghjelp i uken. Med tegnspråk som førstespråk ville Theo i Bergen hatt krav på 25 timer spesialpedagogisk hjelp i uken, noe som tilsvarer gratis barnehageplass. I tillegg ville begge foreldrene hatt krav på 40 uker fri med lønn, betalt av Staten, for at også de skulle lære seg tegnspråk.

Hør mer om saken på NRK nettradio

Opposisjonen på Stortinget krevde i utgangspunktet en endring i Opplæringsloven som skulle sikre barn som skal lære å snakke like rettigheter, men dette sa regjeringspartiene nei til. KrFs Dagrun Eriksen sier flertallet var redd dette skulle virke som en favorisering av en bestemt gruppe funksjonshemmede barn fremfor andre som også trenger spesialpedagogisk hjelp

-Jeg mener det er feil å hevde dette, for når det handler om talespråkopplæring og tegnspråkopplæring, så handler det ikke bare om lærevansker, det handler om å lære å kommunisere - det daglige språk og den daglige tale, sier hun til NRK Dagsnytt. Utdanningskomiteen på Stortinget har i stedet samlet seg om å pålegge Regjeringen å lage nasjonale retningslinjer som sikrer barna hjelp på nivå med det som gis til tegnspråkopplæring.