Hopp til innhold

Samarbeider med politiet, men blir kastet ut av Norge

Norske politikere har lovet å bekjempe menneskehandel og beskytte ofrene. Men politiet henlegger nesten alle anmeldelser mot bakmenn. Konsekvensen for dem som har anmeldt er at de mister retten til beskyttelse i Norge.

Menneskehandel - illustrasjon

Når politiet henlegger anmeldelsene av menneskehandel, mister ofrene retten til beskyttelse.

Foto: Illustrasjonsbilde: Inger Marie Norstrøm / NRK

Da Maria var 18, ble hun lurt fra landsbygda i Nigeria av en mann som sa han skulle ta henne med til Europa for å gå på skole. Men da hun kom fram til Oslo, tvang mannen henne i stedet til å selge sex.

«Maria» ble tvunget til å selge sex i Norge

«Maria» ble tvunget til å selge sex i Norge.

Foto: Inger Marie Norstrøm / NRK

– Han sa at jeg skyldte ham 60.000 euro for reisen. Hvis jeg ikke betalte, skulle han drepe moren min og lillesøsteren min hjemme i Nigeria. Det var helt grusomt å måtte bli med alle mulige menn. Jeg gråt og var kvalm, forteller hun til Brennpunkt.

Til slutt tok Maria motet til seg, og fortalte politiet om tvangsprostitusjonen, på tross av truslene. Saken hennes ble én av mange som aldri fører fram.

Nesten alle saker henlegges

Tall NRK har hentet inn viser at politiet i fjor fikk inn 36 anmeldelser for menneskehandel i forbindelse med prostitusjon. Til nå har de bare tatt ut to tiltaler. 22 av sakene er henlagt, tolv er fortsatt under etterforskning.

Oslopolitiet mottok de fleste av anmeldelsene. De tre siste årene har de fått 51, fem har ført til tiltale. Politiet forklarer det lave antallet tiltaler med at sakene er vanskelige å etterforske.

– Anmeldelsen kommer ofte en periode etter at det straffbare forholdet har skjedd. At vitner og andre involverte ikke har tilhold her i landet vanskeliggjør etterforskningen, sier Harald Bøhler, leder for etterforskningsavsnittet ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Harald Bøhler, leder for etterforskningsavsnittet ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, forklarer hvorfor de henlegger ni av ti saker om menneskehandel knyttet til prostitusjon.

Harald Bøhler i Oslo politidistrikt forklarer hvorfor de henlegger ni av ti saker om menneskehandel knyttet til prostitusjon.

Får ikke beskyttelse

Norske politikere vil at ofre for menneskehandel skal anmelde bakmennene, og har lovet beskyttelse til de som vitner i retten. Men fordi politiet henlegger de aller fleste sakene, får ofrene aldri mulighet til å vitne, og det ender gjerne med at ofrene sendes ut av landet, selv om de har gjort alt de kan for å følge myndighetenes råd.

«Maria» ble tvunget til å selge sex i Norge

«Maria» frykter for hva som vil skje hvis hun sendes tilbake til Nigeria.

Foto: Inger Mari Norstrøm / NRK

Marias anmeldelse av bakmannen ble også henlagt av politiet. Nå har 21-åringen fått avslag på opphold i Norge, og beskjed om at hun skal returneres til Nigeria. Hun frykter for livet sitt dersom hun blir sendt tilbake.

– Jeg vet at hvis jeg reiser tilbake til Nigeria, så vil denne mannen finne meg igjen. Jeg skylder ham penger, og frykter for hva han vil gjøre. Enten vil han tvinge meg ut i prostitusjon igjen, eller så vil han bare drepe meg, sier hun.