Hopp til innhold

Qvigstad: Ville vært annerledes om de var norske

Ingen har blitt stilt til ansvar etter at sju polske gjestearbeidere døde i brannen på Gulskogen i 2008. – Hadde denne saken berørt etniske nordmenn, så er jeg helt sikker på at etterforskningen av saken og mye hadde vært annerledes, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

– Hadde denne saken berørt etniske nordmenn, så er jeg helt sikker på at etterforskningen av saken og mye hadde vært annerledes, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Statsadvokat Qvigstad mener at mye hadde vært annerledes dersom det hadde vært etniske nordmenn som omkom i brannen.

Dødsbrann på Gulskogen i Drammen

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) konkluderte med at brannsikkerheten i huset hadde alvorlige mangler.

Foto: Trond Rasch / Drammensregionens brannvesen

22 gjestearbeidere fra Polen bodde i det gamle huset på Gulskogen i Drammen da en brann brøt ut natt til 9. november 2008. Sju av dem kom seg aldri ut, én ble hardt brannskadd.

Dermed var en av de verste brannene i nyere norsk historie et faktum. Men fremdeles er ingen stilt til ansvar for brannen.

Manglende brannsikkerhet

Politiets etterforskning resulterte tiltale for uaktsomt mordbrann mot en av beboerne i huset. Han ble dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Med det la også politiet saken død.

Politiadvokat Monica Hanø

Politiadvokat Monica Hanø avviser at etterforskningen ble påvirket av at ofrene var fra Polen.

Foto: NRK

– Fokuset vårt var utelukkende på brannårsaken, sier politiadvokat Monica Hanø, som ledet etterforskningen av brannen den gang.

Men Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) konkluderte i en rapport med manglende røykvarslere, brannsikring og rømningsveier. DSB mener flere liv kunne vært reddet dersom brannsikkerheten hadde vært ivaretatt.

Ansvaret for brannsikkerheten hviler på eier, utleier og beboere, men hverken Cibora eiendom som eide huset, Proffjobb som leide det, eller den polske arbeidslederen som hadde innlosjert så mange, ble straffeforfulgt.

– A-lag og B-lag

Førstesstatsadvokat Qvigstad tar selvkritikk for at de ikke gikk mer inn i saken.

– Vi, og da mener jeg det store vi, burde tatt brannsikkerheten i denne saken mer på alvor, sier Qvigstad, som var leder for Oslo Statsadvokatembete. Det var han som fikk saken fra Drammen-politiet og formelt tok ut tiltale mot en av beboerne.

Thomas Benestad

Bistandsadvokat Thomas Benestad mener denne saken, i likhet med andre saker han har ukentlig, viser at Norge har et A-lag og et B-lag.

Foto: NRK

Thomas Benestad var bistandsadvokat for familiene til fem av de omkomne i brannen. Han mener også at politiet burde ha fokusert mer på selskapene som eide og leide huset.

– Denne saken sier meg at vi har et A-lag og et B-lag. A-laget er deg og meg. B-laget er de som kommer fra utlandet som ikke får kontrakter, som får dårlig lønn, dårlige boforhold, og manglende sikkerhet, sier advokat Benestad.

Politiadvokat Monica Hanø avviser at etterforskningen ble påvirket av at det var utlendinger som bodde i huset.

– Etnisitet var i hvert fall ikke i mine tanker, sier Hanø.