Hopp til innhold

Politiledelsen bestemte at femåring ikke trengte advokat

Alle i politiet – samt guttens mor – var enige om at femåringen ikke trengte forsvarer da han ble avhørt i forbindelse med Silje Marie Redergårds død. Det hevder politimannen som avhørte gutten i 1994. – Ren løgn, svarer moren.

Den da fem år gamle gutten ble utpekt som en av de ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994. Han ble avhørt uten advokat til stede.

Den da fem år gamle gutten ble utpekt som en av de ansvarlige for Silje Marie Redergårds død i 1994. Han ble avhørt uten forsvarer til stede. (Rekonstruksjon gjort av NRK).

Foto: Svend Even Hærra / NRK

– Jeg er sjokkert. Det han sier har aldri skjedd. Jeg hørte aldri ordet «advokat» den dagen sønnen min ble avhørt om Siljes død, sier kvinnen.

15. oktober 1994 ble 5 år gamle Silje Marie Redergård funnet død i en akebakke på Tiller i Trondheim. Bare ett døgn seinere utpekte politimester Per Marum tre små gutter på fire, fem og seks år som gjerningsmenn på en pressekonferanse i Trondheim..

Femåringens mor reagerer kraftig på at politimannen som avhørte hennes sønn for snart 30 år siden, nå hevder at hun støttet politiets avgjørelse om å avhøre hennes fem år gamle sønn uten advokatbistand.

Politimannen er i dag i 60-årene og fremdeles ansatt hos politiet i Trondheim. Hans beskyldninger mot moren kommer fram i dokumenter NRK Brennpunkt har fått tilgang til fra den nye etterforskningen av Silje-saken.

Politiet hevder at seksåringen ble avhørt etter samtykke fra moren. - Ren løgn, sier moren i dag til NRK.

Politiet hevder at femåringen ble avhørt etter samtykke fra moren. – Ren løgn, sier moren i dag til NRK.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Den ble beordret av statsadvokaten i Trøndelag i desember 2021, etter at sterk kritikk mot politiet i Trondheim ble fremmet av eksperter i dokumentarserien «Drapet i akebakken».

Oppdraget om å etterforske saken på nytt gikk til politikammeret i Trondheim, som også etterforsket saken i 1994.

Politiet snakker for første gang

Ingen av etterforskerne i Trondheims-politiet som jobbet med Silje-saken i 1994 har villet uttale seg eller svare på spørsmål i årene Brennpunkt har jobbet med saken.

Nå får vi gjennom dokumenter fra den nye etterforskningen for første gang høre hva noen av politibetjentene selv tenker om jobben de gjorde. Fire betjenter er avhørt som vitner i saken. Det er de samme som avhørte de tre små guttene som fikk skylda for Siljes død.

I «Drapet i akebakken» kritiseres særlig avhørene av de tre guttene som ble utpekt som gjerningsmenn. Flere eksperter mente politiet presset femåringen og seksåringen til å tilstå.

Asbjørn Rachlew, politioverbetjent og ekspert på avhør, gikk så langt som å si at det var brudd på menneskerettighetene at guttene ikke hadde forsvarer til stede da de ble avhørt.

Asbjørn Rachlew snakker om at politiet avhørte en mistenkt i akebakkesaken uten advokat.

Politioverbetjent og avhørsekspert Asbjørn Rachlew snakker om at politiet avhørte en mistenkt i akebakkesaken uten forsvarer til stede. Intervjuet er gjort ved en tidligere anledning.

I de nye politidokumentene ser vi at dette temaet spesielt opptar politimannen som avhørte 5-åringen.

«Barnet var i en sårbar situasjon»

Politimannen i 60-årene forklarer ifølge referatet fra avhøret av ham at det var et møte på politistasjonen i Trondheim før avhøret av femåringen. Her ble det «vurdert om barnet skulle ha forsvarer».

Til stede på møtet var blant annet påtaleleder Harald Moholt, psykiater Michael Setsaas, politimannen selv og noen av hans kolleger.

Og moren til femåringen, ifølge politimannen.

Påtaleleder Harald Moholt ved Trondheim politikammer, fotografert under etterforskningen i 1994.

Påtaleleder Harald Moholt ved Trondheim politikammer, fotografert under etterforskningen i 1994.

Foto: NRK

«Ledelsen var klar over at barnet var i en sårbar situasjon, og var klar over at rettighetene skulle følges», forklarer politimannen.

Men angivelig presset moren på for at avhøret av hennes sønn skulle gjøres «så fort som mulig» – av hensyn til sønnen og Siljes pårørende.

Psykiater Setsaas var også ifølge politimannen enig i «å la avhøret gå uten forsvarer til stede». Han begrunnet det med at dette var «en gyllen anledning til å få informasjon fra det lille barnet som burde benyttes».

Setsaas døde 68 år gammel i fjor etter sykdom.

– Det er ren løgn

Fra man blir siktet, har man etter straffeprosessloven rett til å la seg bistå av en forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken.

Likevel ble det bestemt at femåringens rettigheter i stedet kunne bli ivaretatt av «en uhildet person» som skulle sikre at avhøret «ble foretatt innen trygge rammer.» Femåringens mor ga et klart samtykke til dette, hevder politimannen i 60-årene i sitt avhør.

Og ikke bare henne: «Alle som var til stede og tok vurderingen var enig i at det var til barnets beste, inkludert mor.»

Les også: Ukjente fotavtrykk kan endre Silje-saken

Silje Marie Redergård
Silje Marie Redergård

Femåringens mor blir svært opprørt over å høre at hun blir beskyldt for å ha godtatt og pushet på for at sønnen ikke trengte advokat.

– Det er ren løgn. Jeg har allerede fortalt at jeg ikke var til stede under avhøret. Jeg kom til politistasjonen i en drosje etter at sønnen min først ble kjørt dit i en politibil. Da jeg kom dit fikk jeg plutselig vite av en politimann ute på gangen at gutten min allerede hadde innrømmet mishandlingen av Silje, sier hun.

Politimannen i 60-årene ønsker ikke å kommentere morens kritikk. I de nye dokumentene kan vi lese at han som avhørte hennes sønn, i dag «ikke vet hvordan gutten kom seg til politistasjonen».

Skylder på ledelsen i politiet

De gamle politidokumentene fra 1994 underbygger heller ikke forklaringen om at en «uhildet person» var med under avhøret.

For i politimannens eget referat fra avhøret av femåringen i 1994, står det at det bare var guttens mor og han selv som var til stede under avhøret. Det var ingen «uhildet person» til stede. Først etter at avhøret var over, ble psykiater Setsaas tilkalt fordi moren fikk et sammenbrudd.

Psykiater Michael Setsaas under etterforskningen av Silje-saken i 1994.

Psykiater Michael Setsaas under etterforskningen av Silje-saken i 1994.

Foto: NRK

Det refereres heller ikke til diskusjonen eller vedtaket om å avhøre femåringen uten advokat i politidokumentene fra 1994. I de nye politidokumentene ser vi nå at politimannen i 60-årene er opptatt av dette.

Han forklarer at han selv ikke tok dette med i sin rapport fra avhøret av femåringen, fordi han tenkte at ledelsen «ville åpenbart nedtegne det, ettersom det var en tungtveiende beslutning og deres».

Det var, presiserer han igjen, «ledelsen som tok beslutningen om å ikke ha forsvarer til stede».

– Han prøver bare å beskytte seg selv. Hvis min sønn hadde hatt advokat til stede, kunne saken ha fått et annet utfall den gang, sier femåringens mor.

Husker ingenting

Mangel på hukommelse står sentralt i avhørene av de fire politibetjentene i den nye etterforskningen. Den nå pensjonerte mannen som avhørte fireåringen husker rett og slett ingenting.

Navnet på gutten sier ham «absolutt ingenting». Han husker kort og godt «ikke noe rundt om at han skal ha snakket med noen av guttene involvert i saken». Avhøret av mannen, tatt over telefon i september i fjor, varer da bare i ni minutter.

Politimannen som avhørte seksåringen, også han pensjonert i dag, har på sin side helt glemt at gutten forandret forklaring under avhøret i 1994.

Utdrag fra avhøret av femåringen fra 1994. Navn og identifiserende detaljer er sladdet av NRK.

Utdrag fra avhøret av femåringen fra 1994. Navn og identifiserende detaljer er sladdet.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Ifølge hans egen rapport fra avhøret i 1994 forklarte først seksåringen at han hadde sett tre ungdommer som var slemme mot Silje. Denne forklaringen holdt han lenge på. Men under en pause da en kvinnelig politibetjent kom inn på avhørsrommet, innrømmet seksåringen å ha kastet noen isklumper på Silje.

«Denne gutten holdt fast på at….»

Da politimannen fortsatte avhøret, innrømmet seksåringen mer og mer vold mot Silje – både utført av ham selv og de to andre guttene.

Alt dette står i rapporten den nå pensjonerte mannen skrev den gangen. Men nå husker han noe annet. Ifølge de nye politidokumentene gjentar han gang på gang at seksåringen helt til siste slutt holdt fast på sin forklaring om at det var ungdommer som hadde utøvd vold mot Silje:

«Denne gutten holdt fast på at det var noen andre som hadde vært slem mot Silje.»

«Vitnet forklarte at han husker ikke at gutten endret forklaring i avhøret. Han husker at han holdt fast på sin forklaring.»

Politimannen som avhørte femåringen husker på sin side ikke at gutten først hadde samme forklaring som seksåringen. Han husker bare at gutten innrømmet volden mot Silje.

Når han under vitneavhøret får lest opp det han selv skrev i sin rapport i 1994 at femåringen også først fortalte om ungdommer som var slemme med Silje, svarer han at han «husker ikke noe om det; har ikke noe som popper opp i erindringen der.»

Årsaken til Siljes død sikker

Ingen av dem som ledet etterforskningen i 1994 har blitt avhørt som vitner i den nye etterforskningen. Derimot ligger det en rapport i politidokumentene forfattet av daværende politimester Per Marum, som innledningsvis skriver følgende:

Per Marum var politimester i Trondheim i 1994. Han har levert en egen skriftlig forklaring til den nye etterforskningen av Silje-saken.

Per Marum var politimester i Trondheim i 1994. Han har levert en egen skriftlig forklaring til den nye etterforskningen av Silje-saken.

Foto: NRK

«Jeg var den gang politimester i Trondheim og jeg er ikke innkalt til avhør. Jeg tillater meg derfor å bidra med en egenrapport. Jeg ber om at min rapport inntas som eget dokument i saken.»

I sin egenrapport argumenterer Marum for at deres konklusjon den gang var riktig. Det var de tre små guttene som var ansvarlig for Siljes død:

«Årsaken til Siljes død fremsto for oss som sikker og åpenbar når barnas forklaring, obduksjonsrapporten og spor ble sammenholdt med hverandre.»

Marum tilføyer også at politimennene som avhørte femåringen og seksåringen i ettertid har gitt ham bekreftelse på at «dette var meget dyktige etterforskere med høy etisk standard».

NRK har forelagt opplysningene i denne saken for daværende politimester Per Marum og daværende påtaleleder Harald Moholt. Ingen av dem har besvart henvendelsene.

Vet du noe om denne saken? Kontakt NRKs journalist her.

Riksadvokaten ber en ekspert gjøre nye undersøkelser i Silje-saken. Det han oppdager kan få store konsekvenser.

Riksadvokaten ber en ekspert gjøre nye undersøkelser i Silje-saken. Det han oppdager kan få store konsekvenser.