Politiet undersøker asylmottak

– Jeg jobbet en hel måned for Senjehesten asylmottak. Da jeg ba om betaling fra mottaksleder Dag Olsen, sa han at jeg ikke hadde arbeidstillatelse og ikke fikk betaling. Det sier asylsøker Rebaz Ibrahim.

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt og Senjehesten

Direktør i UDI Nord, Bjørn Fridfeldt støtter mottaksleder Dag Olsen i at ulønnet malearbeid på mottaket er en vanlig form for aktivisering, men skal likevel undersøke saken.

Foto: Håvard Lior / NRK

Han føler seg lurt av Olsen og har anmeldt ledelsen ved mottaket til politiet.

Undersøker saken

Lensmann Arnold Nilsen bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen.

– Vi undersøker nå om mottaksleder Dag Olsen og Senjehesten mottak har hatt arbeidsavtale med asylsøkere som ikke hadde arbeidstillatelse. Det vil i så fall være et brudd på utlendingeloven, sier Nilsen.

– Mottaket er pliktig å undersøke at asylsøkerne har arbeidstillatelse hvis de inngår en arbeidsavtale med dem, sier Nilsen.

Undersøker også asylsøkerne

Han understreker at også asylsøkerne er pliktig å sikre at de har abreidstillatelse, og at politiets undersøkelser også gjelder to asylsøkere.

– Både mottaket og asylsøkerne er pliktig å sjekke at de har arbeidstillatelse hvis de inngår arbeidskontrakt, sier Nilsen.

Ikke arbeid – kun aktivitet

Dag Olsen Skrolsvik folkemøte

Mottaksleder Dag Olsen sier det aldri har vært inngått noen arbeidsavtale med asylsøkerne, og at de ikke har blitt tilbudt noen betaling for arbeidet.

– Malingen var kun et tilbud om aktivitet på mottaket for asylsøkerne, sier han.

Olsen får støtte fra regionleder Bjørn Fridfeldt i UDI Nord. – Slik aktivisering er helt vanlig på asylmottak i Norge. Det er aktivisering, ikke arbeid, sier Fridfeldt, som mener slik aktivisering ikke krever noen form for arbeidstillatelse.

UDI vil likevel undersøke denne saken, og be om at denne typen aktivisering straks avsluttes hvis den fortsatt pågår, for å rydde vekk alle eventuelle misforståelser, opplyser Fridfeldt.

Klager – må flytte

Rebaz Ibrahim fortalte på NRK Brennpunkt om arbeidskonflikten med Dag Olsen. Ibrahim har også vært i kontakt med arbeidstilsynet og klaget Olsen inn for UDI.

Fredag fikk Ibrahim beskjed om at han som en av fire asylsøkere må flytte vekk fra Senjehesten mottak. Ibrahim flyttes ut av Senjehesten senest fredag denne uka.

Fridfeldt sier at UDI som i de andre flyttesakene ikke trenger å gi noen begrunnelse for flyttingen. – Vi ønsker å gi dem en mulighet til å starte på ny frisk på et nytt mottak, sier Fridfeldt.