Voldsutsatte barn må vente over 200 døgn på avhør

Norsk politi klarer ikke å gjennomføre avhør av barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep innenfor lovens frist på 14 dager, og voldsutsatte barn må vente opp mot 222 dager før de blir avhørt. Nå krever Unicef radikale endringer.

lang ventetid for avhøyr

Politiet vil selv ikke frigi tallene over hvor lang tid de bruker på å avhøre barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Men Unicef har hentet ut tallene fra barnehusene rundt omkring i landet. Alle politidistrikt så nær som to er med i tallmaterialet. Og knapt noen av dem klarer å gjennomføre avhørene innen fristen på 14 dager.

I Hedmark må voldsutsatte barn vente i gjennomsnitt 74 dager på dommeravhør - i Oslo i 83 dager. Og i Midtre Hålogaland hele 222 dager i snitt.

Opprørt

Det opprører generalsekretær Bernt Apeland i Unicef Norge.

– Bak hvert eneste tall er det et barn som er utsatt for seksuelle overgrep eller vold – ofte i sitt eget hjem av noen som står dem nær. Å måtte vente i to eller tre måneder før man i det hele tatt blir avhørt er fullstendig uakseptabelt, sier han.

– Det er veldig traumatiserende for et barn å måtte gå og holde på slike opplevelser over så lang tid. Ofte får de ikke lov til å snakke om saken i ventetiden fordi det kan ødelegge etterforskningen. Forskningen viser at dette kan gi dem skader som varer resten av livet. Så dette er veldig alvorlig.

Laster kart, vennligst vent...

Så lang tid bruker de ulike politidistriktene i snitt på å avhøre barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold.

– Samfunnet må reagere

Loven sier at barn som blir utsatt for eller bevitner seksuelle overgrep skal avhøres senest 14 dager etter at overgrepet har skjedd. For barn som har blitt utsatt for vold gjelder det ingen slik frist. Apeland og Unicef ser ikke logikken i å skille på de to forbrytelsene.

For barn som blir utsatt for vold kan det i praksis bety at de må hjem og bo med voldsutøveren, dersom det er foreldre eller foresatt som står bak – mens de venter på å bli avhørt.

– Det er helt uforståelig at det ikke er en frist på å avhøre barn som er utsatt for vold. Ofte er dette like alvorlige saker som overgrepssakene. Og ofte må barn hjem og vente på avhøret mens de bor hos en voldsutøver. Nå må samfunnet reagere. Politikerne må prioritere ressurser og politiet må gi etterforskningen av overgrepssaker mot barn høyere prioritet og høyere status, sier han.

I New York i USA og i Malmø i Sverige har politiet, ifølge Unicef, klart å få ventetiden på avhør helt ned i tre dager.

– Dette viser at det går an. Også i Norge har enkelte politikamre – spesielt de i Tromsø og Stavanger – oppnådd veldig gode resultater på veldig kort tid ved å satse på disse sakene. Hver eneste politimester må gjøre det til en prestisjesak i sitt distrikt at barn skal avhøres langt raskere enn i dag, sier han.

Kortere frist

Bernt Apeland og Ivar Stokkereit i Unicef Norge

Generalsekretær Bernt Apeland (til venstre) og jurist Ivar Stokkereit i Unicef Norge studerer de nedslående tallene over hvor lang tid norsk politi bruker på å avhøre barn som har blitt utsatt for overgrep.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Unicef mener også at dagens frist – som politiet altså ikke klarer å holde – er for lang.

– Vi mener at denne fristen bør være maks en uke – og at det må innføres en frist i saker der barn er utsatt for vold. For meg er det en test på rettssystemet vårt at vi klarer å gi barna den beskyttelsen de skal ha, sier Apeland.

Psykologspesialist Shirley Stormyren ved Barnehuset i Oslo sier det kan få store konsekvenser når dommeravhøret av barn lar vente på seg.

– Det verste er hvis barnet fortsatt lever i forhold der de utsettes for vold. Det kan få konsekvenser for deres psykiske helse. Og det kan ha konsekvenser for barnets rettssikkerhet ved at mistenkte slipper lettere unna, sier hun.

Lengre frist

Knut Smedsrud

Avdelingssjef i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, sier politiet kan bli veldig mye bedre i overgrepssaker mot barn.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, sier at politiet har stort fokus på å få ned ventetiden på dommeravhør.

– Vi har satt i verk en rekke tiltak fra tidlig i vår. Vi har bedt alle politimesterne sende oss en oversikt over hvilke tiltak de vil gjøre, og vi har gjennomført en rekke besøk hos de enkelte politidistriktene for å hjelpe dem. Dette er et område vi kan bli veldig mye bedre på. I noen politidistrikter er fortsatt ventetiden altfor lang – andre steder begynner man å få god kontroll, sier han.

I motsetning til Unicef mener politiet at dagens frist på 14 dager i saker som involverer seksuelle overgrep er for kort.

– Forskriften der denne fristen er satt er for tiden under revisjon. 14 dager er et veldig vanskelig tall å nå i praksis, og det kan gå ut over kvaliteten på etterforskningen. Jeg tror at 30 dager kan være et godt nivå som frist for dommeravhør av både volds- og overgrepsutsatte barn, sier Smedsrud.