NRK Meny
Normal

PFU veier tungt

NRK og Brennpunkt tar fellelser i PFU på største alvor, og de får følger for hvordan vi arbeider og utøver vårt etiske skjønn. Fellelsen av dokumentaren om NAV sist uke medfører for oss en bred diskusjon og gjennomgang av våre arbeids- og kvalitetsrutiner.

Konkret skriver PFU at programmet om NAV «flere ganger gir en feilaktig fremstilling av hva slags ansvar NAV har. Det vises her til påstanden om at en gynekolog skal være noens lungelege, og at det har vært for langt for NAV å reise for å se på arbeidsforholdene i forbindelse med en søknad om å få godkjent yrkessykdom, noe som ligger utenfor etatens arbeidsområde».

Vi tar PFUs uttalelse om dette til etterretning i vårt videre arbeid. PFU mener også at NAV burde fått imøtegå tre konkrete uttalelser i dokumentaren. Det følger at det at det ikke var tilstrekkelig at NAV ved to anledninger før publisering fikk se dokumentaren, med disse uttalelsene. For to av uttalelsene ytret de ingen ønsker om å kommentere dem, for den tredje gjorde de en påpekning som ble inntatt ordrett i den endelige dokumentaren. Vi tar også her PFUs syn til etterretning, og lager blant annet enda strengere rutiner for å aktivt etterspørre imøtegåelse. Dette er vi i ferd med å iverksette.

Vi gjør altså en grundig gjennomgang av hvordan vi arbeider etter denne fellelsen. Bildet som pr-rådgiver Anders Cappelen skapte i onsdagens DN fordrer likevel nyansering. Dokumentaren om NAV går i løpet av en time dypt inn i flere aspekter ved NAVs bruk av fagkyndige i trygdesaker. Dette roser PFU. Utvalget skriver blant annet selv:

«Det er fortjenstfullt av NRK å sette søkelyset på dette komplekse systemet. En viktig del av arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren har vært innhenting av opplysninger om leger NAV benytter. Utvalget registrerer at partene her har en noe ulik versjon av sakens gang, men vil mene NRK har hatt god grunn til å kritisere mangelen på en sentral oversikt. Det vises til konsekvensene dette kan tenkes å ha for tilliten til systemet. Slik utvalget ser det, hadde NRK også grunn til å hevde at det forekom feil i listene, og at manglende eller feilaktig spesialkompetanse kan være et ankepunkt ved dagens system.»

PFU viser også til Brennpunkts omtale av at «en pasient som søkte mènerstatning på bakgrunn av en lungelidelse, har fått sin søknad behandlet av en NAV-ansatt overlege med gynekologi som spesialitet», og mener at «NRK må være i sin fulle rett til å også kritisere denne siden ved systemet.»

Cappelen påpeker selv at Brennpunkt siden 2001 har blitt felt åtte ganger i PFU, og fått kritikk tre ganger. I samme periode har Brennpunkt sendt godt over 200 program om enda flere hundre saker. Programmene har som hovedoppgave å avdekke alvorlige misforhold, ofte begått av våre største og mektigste institusjoner eller selskaper. Det innebærer utøvelse av en krevende, etisk komplisert og i blant også kontroversiell journalistikk. Det fordrer at vi må stille de høyeste faglige krav til oss selv, og det medfører at vi står mer lagelig til enn mange andre for klager til PFU – ofte skrevet av profesjonelle, jurister eller som i dette tilfellet pr-rådgivere.

Åtte fellelser er for Brennpunkt åtte for mange. I de fleste tilfellene handler det om at vårt etiske skjønn har avveket fra PFUs. I noen fellelser har vi hatt ulik oppfatning av hvem som har ansvaret – altså hvem som skal svare for konkrete forhold. Det har også dreid seg om hvilke saksopplysninger som er sentrale, og enkelte ganger også om ulik vurdering av fakta.

Dokumentaren PFU felte sist uke fikk tidligere i år SKUP-diplom for godt gravearbeid. Cappelen unnslår seg ikke for å kalle journalistenes metoderapport til SKUP for ”langt på vei et falsum”, og omtaler journalistikken for ”slurvete, uvederheftig og uetisk”. Det har etter vårt skjønn ikke rot i PFUs fellende uttalelse, og er karakteristikker vi selv ikke ville publisert på det faktagrunnlaget.

NRK satser tungt på undersøkende journalistikk for tv. Det er vårt klare mål å utføre det arbeidet i tråd med Vær Varsom plakaten på samtlige punkter – etter beste skjønn. Arbeidet med å følge opp denne fellelsen fra PFU i NRK startet denne uken.

Programredaktør Lars Kristiansen og programdirektør Per Arne Kalbakk, NRK.