NRK Meny
Normal

Pensjonist må vente 16 måneder på erstatningssak

Ellen Dahl ble tilkjent millionerstatning i saken mot Jens Christian Killengreen. Nå må pensjonisten vente 16 måneder på at ankesaken kommer opp.

Ellen Dahl

Ellen Dahl (68) vant i historisk dom over megler Jens Christian Killengreen i oktober 2017.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Dette er et rettssikkerhetsproblem, sier Dahls advokat Arvid Dahm i firmaet SBDL.

Han viser til at særlig i saker der et selskap er dømt, står motparten i fare for å kunne tape erstatningsbeløpet.

– Det hjelper lite å få rett, når den kommer altfor sent. Hva skjer dersom et selskap som har et krav mot seg, går konkurs før saken kommer opp for retten, spør Dahm.

Brudd på god meglerskikk

Ellen Dahl saksøkte eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i kjeden Nordvik & Partners etter et såkalt «off market»-salg i 2016.

Langmyrveien 12

Langmyrveien 12 på Nordberg i Oslo ble solgt for 10.5 millioner kroner i august 2016.

Foto: NRK

Den profilerte megleren rådet henne til å selge huset direkte til en eiendomsutvikler, uten annonsering og budrunde. Prisen ble satt til 10,5 millioner.

Noen måneder senere var boligen solgt videre hele tre ganger til ulike utviklere. Dahl saksøkte Killengreen for brudd på god meglerskikk og ble i tingretten tilkjent 4,5 millioner kroner i erstatning fra Killengreen og Nordvik & Partners.

I dommen heter det: «retten mener det må legges til grunn at eiendommen ville blitt solgt for 15 millioner kroner ved aktsom oppdragshåndtering fra Killengreens side».

Paradokset

Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen i retten

Megler Jens Christian Killengreen valgte å anke dommen i tingretten.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Killengreen anket saken, og nå er det bestemt når saken skal opp i lagmannsretten. Den er berammet til 21. mai 2019.

– Det er 16 måneder etter at saken ble registrert hos lagmannsretten. Domstolenes saksbehandling blir en propp i systemet, sier Dahm.

Advokat Johannes Andersen i Steenstrup Stordrange er Killengreens advokat. Han er heller ikke begeistret for den lange behandlingstiden:

– Det er uheldig at berammingstiden er så lang. Det er negativt både med tanke på partenes behov for avklaring og behovet for å føre prosess når vitnene fortsatt husker saken godt.

Roper varsko

Direktør i Borgarting lagmansrett, Mari Fjærtoft Trondsen

Antall saker går opp, mens det blir færre dommere. Det fører til lang ventetid i lagmannsretten, ifølge direktør Mari Fjærtoft Trondsen.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting lagmannsrett sier til NRK at hun ikke kan kommentere konkrete enkeltsaker, men utdyper:

– Også lagmannsretten er på generelt grunnlag svært bekymret for at den lange saksbehandlingstiden skal utvikle seg til et alvorlig rettssikkerhetsproblem. Det tar stadig lengre tid å få en endelig avgjørelse i sivile saker, noe som gir grunn til å rope varsko, sier hun.

– Mens saksinngangen av anker over dom i sivile saker har økt med 34 prosent i løpet av de ti siste årene, har grunnbemanningen av dommere gått ned i samme periode. Dermed klarer ikke domstolen å avvikle saker i det tempoet de kommer inn.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen deler bekymringen til Trondsen.

– Dette er altfor lang tid. I en tvistesak er belastningen stor for den det gjelder, og rask avgjørelse er viktig. Men avgjørelsen kan også ha betydning for langt flere, fordi den danner rettspraksis for tilsvarende saker, sier Smith.

Oslo har opplevd et brennhett boligmarked de siste årene med en historisk høy prisstigning. Samtidig har ukjente bakspillere tjent store penger på oppussing, eiendomsutvikling og videresalg. Hvem er vinnerne og taperne, hvem presser prisene opp og hvem er det som blir presset når det er så mange millioner i spill?

Se mer om Ellen Dahl i Brennpunkt-dokumentaren «Boligbobla».