Hopp til innhold

Både pasient og fastlege var pillemisbrukere

Kenneth fikk i seg nesten 8000 sterke vanedannende medisiner i løpet av bare ett år. Det han ikke visste, var at fastlegen hans også var pillemisbruker.

Kenneth

Kenneth har flere tiår bak seg som pillemisbruker. I løpet av noen år i hans ungdom døde begge foreldrene av kreft. –Jeg var helt aleine og hadde ikke noe sosialt nettverk rundt meg. Trøsten ble Valium og Rohypnol. Du skal ikke gå mange månedene på denne type medikamenter før du sitter i saksa, sier han til NRK.

Foto: Hasse Söderström / NRK

– Det var ingen som stoppet meg. Jeg ble rusmisbruker på blå resept, forteller Kenneth (44) til NRK Brennpunkt i dokumentaren «Bare en pille til».

Han har vært pillemisbruker i flere tiår. På det meste har han fått i seg mer enn 20 piller hver dag.

I 2008, da forbruket hans av vanedannende medikamenter var på det høyeste, hadde han en fastlege som skulle vise seg å ha et eget pillemisbruk.

Fastlegen: – Det kom ut av kontroll

Fastlegen ble fratatt retten til å forskrive vanedannende preparater i Sverige allerede i 2002. Dette hindret ham imidlertid ikke i å forskrive slike preparater i Norge.

I mars 2003 ga han frivillig avkall på retten til å rekvirere vanedannende legemidler for en periode på ett og et halvt år.

– Det begynte med at jeg fikk ryggplager og begynte å skrive ut medisiner til meg selv. Etter hvert kom det ut av kontroll, forteller fastlegen, som har satt anonymitet som betingelse for å snakke med Brennpunkt.

– Helt vanvittig

Fastlegen innrømmet sine problemer, og ba Helsetilsynet om å trekke tilbake retten til å rekvirere A- og B-preparater.

Både i 2006 og 2007 fattet Helsetilsynet vedtak om begrensinger i fastlegens rett til å forskrive medisiner. Men i april 2008 fikk han tilbake retten til å forskrive vanedannende medisiner – uten begrensninger.

Dette året fikk Kenneth mer piller enn noen gang. Hans tidligere fastlege blir overrasket når Brennpunkt legger fram reseptlistene til sin tidligere pasient.

– Fra sommeren 2008 til sommeren 2009 skrev du for eksempel ut 3000 Stesolid-tabletter til Kenneth?

– Det er helt vanvittig. Det er altfor mye. Men hva skal vi gjøre? Psykiatritilbudet i den regionen som jeg jobbet i var forferdelig dårlig. Du henviser pasienten, men får som svar at dette kan du klare på fastlegekontoret, sier Kenneths tidligere fastlege, som nå har sluttet med sin praksis i Norge.

Fastlegen sier at verken kolleger eller apoteket oppdaget at han misbrukte piller gjennom flere år. Han mener også at ingenting skjedde med eget pillemisbruk før han ga frivillig avkall på forskrivningsretten.

– Vi ser andre som får mer

Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedemark tilbakeviser at den aktuelle legen ikke har blitt fulgt godt nok opp.

– Han har blitt ganske grundig passet på, sier Lutnæs.

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs

Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs sier at fastlegen har blitt holdt under oppsyn.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

Brennpunkt legger da fram for fylkeslegen listene over medisiner Kenneth fikk av fastlegen.

– Vi har ført tilsyn og sett på fastlegens generelle praksis via andre leger i kommunen som jobbet sammen med han. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at han samtidig var en storforskriver, sier Lutnæs.

– Men hvis du ser på for eksempel Stesolid. Her har han fått 3000 tabletter Stesolid i 2009?

– Det er mange som spiser mye mer enn det. Jeg syns dette her er veldig mye. Og hvis vi da skulle føre tilsyn med leger som har forskrevet dette her, så gjør vi jo det noen ganger. Men vi ser andre som får mer, fastslår Lutnæs.

– Jeg tenker at dette kan knekke en elefant?

– Nei, det gjør det ikke. Det er ikke dermed sagt at vi synes det var riktig medisinbruk. Du må ikke forstå meg dit, presiserer fylkeslegen.

Abstinensene kan vare i lang tid

Våren 2012 la Kenneth seg inn til avrusning på Kongsvinger DPS. Men kampen for å holde seg rusfri er ikke over. Abstinensene etter cocktailen med medikamenter han gikk på i flere tiår, sitter fortsatt i kroppen.

Steinar Madsen

Steinar Madsen, fagsjef i Legemiddelverket, sier at de psykiske abstinensene kan vedvare i lang tid.

Foto: Statens legemiddelverk

Steinar Madsen i Legemiddelverket forklarer at de fysiske og psykiske abstinensene for legemidler ligner på dem man får ved avrusning for heroin.

– De akutte abstinensplagene for medisiner som sovemedisiner og beroligende medisiner går over i løpet av relativt kort tid, mens de psykiske abstinensplagene som uro, rastløshet, nedstemthet, søvnproblemer og angstfølelse kan vare i lang tid. Det er dette som gjør det så vanskelig for pasienter å slutte når de først har fått et avhengighetsproblem, sier Madsen.

Kenneth har gått til erstatningssøksmål for det han opplevde som overmedisinering og feilmedisinering.

Blant annet gikk han tungt på Ritalin i mange år etter at han fikk diagnosen ADHD i 2005. I sommer ble det imidlertid slått fast at han «ikke tilfredsstilte kriteriene for ADHD».

– Jeg synes det er rart at ingen i systemet fanget opp det enorme pilleforbruket mitt tidligere, sier Kenneth til NRK.

I 2009 fratok Helsetilsynet autorisasjonen til Kenneths tidligere fastlege. Imidlertid klaget legen på dette og vedtaket ble omgjort av Statens helsepersonellnemnd i 2010. Han fikk dermed en begrenset autorisasjon som kun var gyldig dersom han arbeidet under oppsyn ved legekontoret som Kenneth gikk til. I tillegg ble han fratatt retten til å forskrive A- og B-preparater. Fastlegen har siden sagt opp stillingen og bor nå i utlandet.