NRK Meny
Normal

Overlever, men til hvilken pris?

Norge er i verdenstoppen når det gjelder overlevelse av ekstremt for tidlig fødte barn. Det hevder professor på Rikshospitalet Ola Didrik Saugstad

Ole Didrik Saugstad

Nesten halvparten av barna født mellom uke 22 og 27 overlever i Norge. Dermed er Norge i verdenstoppen hevder professor Ola Didrik Saugstad

Foto: Torill Svaar / NRK

Årlig blir det født rundt 400 ekstremt premature barn. Det er barn født mellom uke 23-27 og som har en fødselsvekt mellom 500-1000 gram.

50 % av alle mellom 500 og 750 gram overlever
80 % av alle mellom 750-1000 gram overlever.


Helt frem til 90-tallet overlevde bare 5 % av barn født mellom uke 22-27.
I dag overlever nesten halvparten. Norske leger er offensive. Look to Norway, sier de, vi er best i verden.

Uke 23 …22 …

- Vi ligger på topp i verden. Hele 40 % av de aller minste, de født i uke 23, overlever.
sier professor på Rikshospitalet Ola Didrik Saugstad.

I USA og Japan redder de barn helt ned til uke 22.

Men vi beveger oss i grenseland for det som er teknisk og medisinsk mulig. Jeg vet at vi også redder barn som får store skader og som kanskje ikke burde vært reddet. Problemet er at vi ikke kan plukke ut disse barna på forhånd. Derfor må vi gi alle en sjanse, sier professor Saugstad.

En konsensuskonferanse i 1999 besluttet at grensen for livreddende behandling settes ved uke 25. De som blir født før uke 25, må i hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt basert på vitalititet og ut fra den enkeltes leges skjønn. For de som er født før uke 23 er behandlingen eksperimentell og må godkjennes av forskningsetisk komite.

Ola Didrik Saugstad har skrevet artikkelen "Behandles nyfødte som ikke bør behandles?" i Tidskrift for Den norske legeforening.