Oljeboring midt i fiskefeltet

Oljeindustrien ønsker å bore midt i store gyte- og fiskerifelt, inntil 2 mil nær land utenfor Vesterålen og Senja.

Død fisk i oljesølet ved Langesund
Foto: Bjørn Frode Holmgren / NRK

Stortinget vedtok rett før sommeren å starte den første oljeutvinningen i Barentshavet. Oljefeltet Goliat ligger fem mil fra Sørøya utenfor Finnmarkskysten, nærmere land enn noen annen oljeutvinning i Norge i dag.

Nærmere land

NRK Brennpunkt setter ikveld søkelys på hvilke konsekvenser det kan få at oljeboringen i nord kommer nært land.

— Det vi lever av her ute er fisket, den store havfiskefestivalen og fisketurisme. Vår merkevare er ”storfiskens rike” og et rent hav. Det sier ordfører Eva D. Husby i Hasvik kommune på Sørøya.

- Et oljeutslipp, uansett hvor stort det er, er nok til å ødelegge den merkevaren, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under illustrasjonen.)

Oljedirektoratets informasjon i Google Earth.

Oljefeltet Goliat ligger fem mil fra kysten. Oljedirektoratets informasjon i Google Earth.

Foto: Illustrasjon fra Oljedirektoratets informasjon i Google Earth.

Boregrense fem mil fra land

Langs Finnmarkskysten har Stortinget forbudt å bore etter olje nærmere enn fem mil fra land, for å skjerme fisket og naturen for et mulig oljesøl. Flere fiskere NRK Brennpunkt har intervjuet, sier en femmils-grense ikke er tilstrekkelig til å sikre naturen.

— Rett ved Goliat kommer torsken inn til kysten og svømmer sørover for å gyte fra Finnmark i nord til Lofoten i sør. Får du et oljeutslipp ved Goliat, kan det stanse innsiget av torsk til kysten. Det vil ødelegge fisket, sier fisker Kenneth Fagerheim.

2 mil fra Senja og Vesterålen

I det mest omstridte området i nord, selve oppvekstområdet til torsken, ønsker oljeindustrien å hente opp olje enda nærmere land enn utenfor Finnmark, midt i fiskefeltene og gyteområdene.

Oljeindustriens samarbeidsorgan Konkraft har i en 250 siders rapport merket av fem prioriterte områder for olje og gass utvinning i nord.

Oljeboring midt i fiskefeltene

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mulige borefelter utenfor Lofoten

Oljenæringens eget kart over hvor de vil prioritere oljeboring utenfor Senja, Vesterålen - 2 til 4 mil fra land.

Foto: Illustrasjon: Konkraft

Se kartet i fullformat her: Konkrafts 5 prioriterte områder for olje- og gass i nord

3 av de 5 prioriterte områdene ligger utenfor Vesterålen og Senja, midt i store gyteområder og fiskefelt, og bare 20 til 40 kilometer fra land.

Det er langt innenfor den grensen Stortinget har fastsatt som forsvarlig lenger nord.

Fisker Leif Karlsen fra Laukvik i Vesterålen er sjokkert over oljenæringens planer:

- Akkurat der oljenæringen vil bore, ligger de største fiskefeltene for fiskerne i Vesterålen. Jeg har fisket her hele mitt liv. Det er skremmende og vil bety kroken på døra for fiskerne, sier han.

Seismikk i samme område

De tre områdene oljenæringen prioriterer i nord utenfor Vesterålen og Senja, er de samme områdene som Oljedirektoratet prioriterte å kartlegge med kostbar 3D-seismikk somrene 2009 og 2008.

Karlsen sier det er pussig at oljeindustrien og oljedirektoratet prioriterer nøyaktig de samme områdene: - Det er klart at de vet om hverandre og at dette har en sammenheng, sier Karlsen.

(Artikkel fortsetter under bildet)

Seismikkfelter utenfor Lofoten og Vesterålen

Oljedirektoratet kartla samme områder med 3D seismikk utenfor Senja og Vesterålen

Foto: Illustrasjon fra Oljedirektoratet

Se kartet i fullformat her: 3D Seismikk Vesterålen og Senja i 2008 og 2009

Strøm og vær gir økt risiko

— Det er klart at avstanden til land blir liten. Havstrømmene i nord er sterke, sier forskningsdirektør Ole Arvid Midsund ved Havforskningsinstituttet.

Han er redd for konsekvensene av et oljeutslipp og fraråder oljeboring utenfor Senja og Vesterålen: - Disse områdene det referes til her, er svært viktige gyteområder for torsk. Fiskeegg og larver går som en kø med strømmen fra Lofoten og nordover gjennom disse områdene. Derfor fraråder vi oljeboring her, sier han.