Mer hjelp til døve barn

Hørselsopererte barn skal få bedre hjelp. Denne uken sender kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell en ny nasjonal veileder til kommunene.

Theo

Theos foreldre har kjempet for timene med taleopplæring til Theo.

— Det er nødvendig med klare råd til de som skal vurdere om et barn trenger hjelp, hvor mye hjelp, og hva slags hjelp, sier Solhjell. — Mangel på kompetanse er ofte noe av problemet når vurderingen gjøres lokalt, sier Solhjell.

For lite hjelp

Dyr og avansert kirurgi gir døve barn mulighet til å høre og snakke. Men etter operasjonen har de bare krav på tegnspråkopplæring. Barn som skal lære å snakke har ingen spesielle rettigheter. Hjelpen de får varierer sterkt fra kommune til kommune, og flere barn får ingen hjelp, avdekket NRK Brennpunkt i dokumentaren ”Uten ord” .

Bård Vegar Solhjell

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil sørge for at hørselshemmede barn får likeverdig tilbud.

Foto: NRK

— Det er altfor store forskjeller, og vi har som dere vet avdekket eksempler på at man har fått for lite hjelp i forhold til det som er nødvendig, sier Solhjell.
— Det er også grunnen til at vi arbeider med forskrifter, og vil ha et forslag klart over sommeren. Forskrifter er absolutter som man ikke kan bryte, et absolutt tall for eksempel på timer man har krav på, sier kunnskapsministeren.

Fikk ikke lære å snakke

Etter Brennpunkt-dokumentaren i fjor, vedtok Stortinget at nasjonale retningslinjer ”må sikre barn som skal lære tale, et tilbud på samme nivå som barn som skal lære tegn.”

Med tegnspråk som morsmål har barna krav på minst 20 timer ekstra oppfølging i uken, uansett hvor de bor i landet. De som skal lære å snakke har bare en generell rett til spesialpedagogisk hjelp. Kommunen barnet bor i avgjør både om barnet trenger hjelp, og hvor mye hjelp som er nødvendig.

— Veilederen skal ikke anbefale om tegnspråk eller talespråk er det rette for et hørselsoperert barn, men si noe om hvilken hjelp man må få, dersom foreldrene har valgt en talespråklig utvikling, sier Solhjell.

Barna får rettigheter

Opposisjonen på Stortinget krevde i fjor lovendring for å sikre de hørselsopererte barna rett til talespråklig opplæring. Regjeringspartiene mente nasjonale retningslinjer ville være nok. Men Arbeiderpartiet snudde i saken.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Utdanningskomiteen på Stortinget, Gerd Janne Kristoffersen

Arbeiderpartiets Gerd Janne Kristoffersen ombestemte seg for å sikre barnas rettigheter.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

— Vi mente egentlig at det ikke var behov for en ny lovtekst eller en ny forskrift. Men etter hvert har jeg endret oppfatning, sier fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Utdanningskomiteen, Gerd Janne Kristoffersen.

— Det må fortsatt være en individuell vurdering av barna. Men da er det alltid en fare for at noen barn får for lite ressurser. Derfor er jeg blitt overbevist om at vi må ha en forskrift som sikrer dem, sier Kristoffersen.