Norge er medeier av bosetterbusser

Den norske Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) har investert til sammen 2,4 milliarder kroner i det franske selskapet Veolia, som opererer buss- og togruter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Veolia

Det franske selskapet Veolia er blant annet involvert i driften av den nye israelske jernbanelinjen som knytter de ulovlige bosettingene i Øst-Jerusalem til den vestlige delen av byen.

Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Mange av disse rutene er i praksis bare reservert israelere, først og fremst de jødiske bosetterne. Offisielt er det ikke forbudt for palestinerne å kjøre med de israelske bussene.

Men selv om bussene kjører gjennom palestinske områder, stopper de kun ved jødiske holdeplasser. Og der har ikke palestinere lov til å oppholde seg.

Oppfordrer til boikott

Freedom riders in Palestine

Bussaktivistene ønsker boikott av Veolia.

Foto: Freedom riders in Palestine

Veolia er også involvert i driften av den nye israelske jernbanelinjen som knytter de ulovlige bosettingene i Øst-Jerusalem til den vestlige delen av byen.

Da seks palestinske demonstranter gikk til fredelig aksjon mot israelske busser på Vestbredden i forrige uke, var ett av målene å sette fokus på de to transportselskapene som profitterer på det demonstrantene og palestinske myndigheter kaller Israels apartheidpolitikk.

I tillegg til Veolia opererer det israelske busselskapet Egged i stor skala på Vestbredden.

Aktivistene bak bussaksjonen «Freedom riders in Palestine» oppfordrer til internasjonal boikott av det israelske busselskapet Egged og av det franske Veolia. Sistnevnte er altså den norske staten medeier av.

Ordknapt Etikkråd

Når det gjelder Veolia og de aktuelle bussrutene, så er ikke dette blitt behandlet i noen saker Etikkrådet har publisert.

– Det jeg kan si, er at vi følger med når disse problemstillingene reises, sier leder i Etikkrådet, Eli Ane Lund.

Hun vil ikke si noe om hvorvidt denne saken er meldt inn til, eller er under behandling hos Etikkrådet.

– Om den kommer til behandling hos oss, vil det gå en tid før vi kan publisere konklusjonen, sier Lund til Brennpunkt.

Omstendelig prosedyre

Prosedyren er omstendelig. Dersom Etikkrådet skulle anbefale Oljefondet å trekke ut av Veolia, må Finansdepartementet ta en avgjørelse og eventuelt selge aksjene før konklusjonen blir offentlig kjent.

Oljefondet har tidligere (i 2010), på Etikkrådets anbefaling, solgt seg ut av to firmaer som medvirket til å utvikle infrastruktur for bosettere på den israelskokkuperte Vestbredden.