Hopp til innhold

Nå skal Arbeidstilsynet få ta beslag i hemmelige dokumenter

Stortinget bønnhører Arbeidstilsynets kontrollører. Nå skal de få ta beslag i dokumenter som firmaer ikke vil vise frem.

Ansatte ved Arbeidstilsynets kontor i Tromsø.

Ansatte ved Arbeidstilsynets kontor i Tromsø er klar til å rydde opp i arbeidslivet. Fra venstre: Hans Petter Nilsen (rådgiver), Vivian Mikalsen (jurist), Maria Sørensen (seniorinspektør), Bjørnar Prytz (seniorrådgiver) og Judith Eliza Maan (seniorinspektør).

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Dette er veldig positivt! Nå kan vi få det vi mangler for å gjøre en bedre jobb.

Det er en fornøyd Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt for NTL i Arbeidstilsynet, som møter NRK i Tromsø sentrum.

I januar gikk hun ut i NRK med to klare krav til de folkevalgte:

  • En hjemmel for å ta beslag i dokumenter som firmaer ikke vil vise frem
  • Adgang til å hente informasjon fra flere aktører

Nå blir Mikalsen bønnhørt på Stortinget. Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen gir regjeringen marsjordre på nettopp disse to punktene.

Det kommer frem i komiteens ferske innstilling.

Jeg er veldig glad for at komiteen har samlet seg for å styrke verktøykassa til Arbeidstilsynet. Det vil bedre innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Og jeg håper flere saker blir etterforsket av politiet når det er behov for det, sier komiteleder Kirsti Bergstø (SV).

NRK har tidligere avslørt at kun en brøkdel av anmeldelsene fra Arbeidstilsynet har ført til dom. 40 prosent ble henlagt.

Kjersti Bergstø (SV), leder for arbeids- og sosialkomiteen, på Stortingets talerstol under en tidligere debatt om Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter.

Kirsti Bergstø (SV), leder for arbeids- og sosialkomiteen, på Stortingets talerstol under en tidligere debatt om Arbeidstilsynets sanksjonsmuligheter.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Vil snevre inn handlingsrommet til useriøse aktører

Det var før jul at SV på Stortinget leverte et tredelt forslag om å styrke Arbeidstilsynet.

Partiet krevde blant annet en full gjennomgang av tilsynets muligheter til å hente informasjon og sanksjonere ved lovbrudd. Dette er det flertall for, slik NRK tidligere har meldt.

I den videre behandlingen forslo partiet Rødt å gi Arbeidstilsynet nettopp det Mikalsen ba om i januar.

– Arbeidstilsynet har opplevd at dokumenter som leveres etter mange måneder ser mistenkelig annerledes ut. Derfor gir vi dem anledning til å ta beslag i dokumenter. Enda viktigere er muligheten til å hente informasjon fra nye steder. Da vil man bedre kunne kontrollere informasjonen firmaer selv oppgir, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Han viser til NRKs tidligere sak om et verft-selskap som endret dokumentasjon etter at Arbeidstilsynet varslet bot.

Mimir Kristjansson

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson, fra partiet Rødt, forklarer hvorfor Arbeidstilsynet skal få anledning til å ta beslag i dokumenter.

Foto: Rødt

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø, fra Høyre, forklarer partiets støtte slik:

Det er viktig at Arbeidstilsynets slagkraft ikke begrenses av de useriøse aktørenes manglende samarbeidsvilje. Derfor har vi lyttet til de tillitsvalgtes innspill.

Mikalsen er ikke i tvil om effekten.

Dette vil snevre inn rommet for useriøse aktører. Det vil også gjøre det lettere for oss å avdekke fiktiv dokumentasjon, sier hun.

NHO negative til sterkere skyts

Under behandlingen på Stortinget, fikk komiteen tre skriftlige innspill. Et av disse var fra NHO. De er negative til å gi Arbeidstilsynet sterkere skyts.

NHO skrev i sitt høringssvar:

«Vi mener det vil være uheldig om Arbeidstilsynet skal bygge opp en «politiavdeling» i sitt forvaltningsapparat, med tilhørende hjemler som hører hjemme i et straffespor.»

Fair Play Bygg, som hjelper utnyttede arbeidere i byggebransjen, er derimot svært positive til sterkere skyts.

Arbeidstilsynets hjemler må tilpasses dagens kriminalitet i arbeidslivet. De må selvsagt ha mulighet til å beslaglegge dokumenter. Og skal de kontrollere lønn, må de ha tilgang på opplysningene om lønn i Skatteetaten, sier leder Lars Mamen.

Lars Mamen, dagleg leiar i Fair Play Bygg, Oslo og omegn.

Lars Mamen er leder i Fair Play Bygg, som hjelper arbeidere som utnyttes i byggebransjen.

Foto: BJØRN ATLE GILDESTAD

To deler av SVs forslag fra desember får ikke flertall: En tillitsreform og flere inspektører.

Høyre forklarer sin manglende støtte slik:

Det er et paradoks at SV på den ene siden snakker om en «tillitsreform». Den fremstår uten konkret innhold. Samtidig vil de detaljregulere hvor mange stillinger Arbeidstilsynet skal ha innen ulike kategorier, sier Stokkebø.

Les også: Arbeidstilsynets gebyrtabber: Ga millionbot – krevde aldri inn pengene

Et stilas som står på ustabile paller og en verftsarbeider som går ved et stort skip.
Et stilas som står på ustabile paller og en verftsarbeider som går ved et stort skip.