Hopp til innhold

Rekordgebyr til SalMar for dårlig dyrevelferd

Mattilsynet har ferdigbehandlet saken mot SalMar og har ilagt selskapet et gebyr på 1,7 millioner kroner. Årsak: Store mengder død og alvorlig syk fisk i merdene til verdens nest største lakseoppdretter.

Denne laksen har store sår på kroppen, og ble funnet da Mattilsynet hadde uanmeldt kontroll av oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten for noen uker siden.

Slik så laksen ut på ett av de ti anleggene langs Trøndelagskysten som fikk uanmeldt besøk av Kystvakten og Mattilsynet i april i år.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet feller en knallhard dom over SalMars håndtering av syk og svak fisk. Det handler om anlegget «Hjortøya» på Trøndelagskysten.

Pengene rår

For i stedet for å slakte ut fisken og ta det økonomiske tapet, har selskapet valgt å la laksen leve videre med de lidelsene det har medført.

«I denne saken er vår vurdering at dere har lagt for stor vekt på å redusere økonomiske tap, og ikke vurdert store, åpne sår på̊ et stort antall fisk i forhold til fiskevelferden», skriver Mattilsynet i vedtaket.

Et vintersår dekker store deler av denne fisken, som ble funnet under Mattilsynets tilsyn.

Vintersår medfører store smerter for oppdrettslaksen.

Foto: Mattilsynet

Bakgrunnen for rekordgebyret er et uanmeldt tilsyn. Dette ble gjort av Mattilsynet sammen med Kystvakten i midten av april på Trøndelagskysten. Etaten dukket opp på ti ulike anlegg som tilhører forskjellige selskaper.

Smertefullt for fisken

Verst ut kom SalMars anlegg «Hjortøya». Her fant inspektørene store mengder død oppdrettslaks, eller fisk som var skadet av såkalte vintersår. Dette oppstår ofte etter at laksen blir utsatt for avlusing. Det vil si at den enten spyles, børstes eller sendes gjennom varmt vann for å bli kvitt lusa. Resultatet kan være store skader i huden på fisken.

John Bjarne Falch

Mattilsynet og avdelingssjef John Bjarne Falch mener Salmar har lagt for stor vekt på å redusere økonomiske tap fremfor å tenke på dyrevelferd.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Da NRK omtalte saken i juni, sa Mattilsynets avdelingssjef i Namsos, John B. Falch følgende om lidelsene fisken utsettes for:

– Det å leve med så store sår i sjøvann, medfører store smerter. Det påfører fisken betydelig stress. Fisken lekker kroppsvæske ut av sårene og blir dehydrert. Sårene er inngangsport for nye sykdommer. Det er godt dokumentert at fisken opplever smerte. Dette er veldig dårlig dyrevelferd.

Rekordhøyt gebyr

Nå har avdelingssjefen altså konkludert i saken og gir SalMar det høyeste gebyret Mattilsynet kan gi:

«Kroner 1 672 155,- vil være passende i denne saken.»

Salmar

Salmar er verdens nest største lakseoppdretter. Selskapets hovedkontor ligger på Frøya og hovedeier er Gustav Witzøe.

Et sentralt spørsmål i saken har vært om SalMar burde ha slaktet ned hele merd 4 på Hjortøya. Det forelå en klar anbefaling fra fiskehelsepersonell om å ta ut fisken. Dette ble ikke fulgt av selskapet. Prøver tatt i februar i år, viste at 85 prosent av den undersøkte fisken i denne merden hadde sår. Det er godt kjent i næringen at laksen legger på seg mest i slutten av oppdrettssyklusen. Ved ikke å slakte, kan man oppnå høyere vekt på fisken og dermed større fortjeneste.

Tjente penger på lidelse

Avdelingsdirektør Falch skriver dette i vedtaket:

«Det må derfor legges til grunn at virksomheten har hatt betydelig fortjeneste med å ikke destruere merd 4 i perioden hvor svært mye fisk ble utsatt for unødig og betydelig påkjenning, og døde.»

Konklusjonen fra Mattilsynet er at SalMar har brutt loven med forsett:

«Konsekvensen av overtredelsen har vært omfattende skade, lidelse og dødelighet på store mengder fisk, totalt over 64000 individer.»

Vedtar gebyret

SalMar på sin side hevder at «Fisken i merd 4 har fått en forsvarlig behandling, og det er gjort grundige og forsvarlige vurderinger av spørsmålet om destruksjon.»

I en pressemelding skriver selskapet følgende:

«SalMar er sterkt uenig i at det er grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr etter håndteringen av denne kompliserte sykdomssituasjonen. SalMar velger likevel å la gebyret blir stående uten å påklage dette. Både de ansatte og ledelsen i SalMar vil fortsette det kontinuerlige arbeidet for å utvikle og forbedre innsatsen for øket dyrevelferd.»

Hei!

Vi jobber for tiden mye med saker om oppdrettsnæringen. Har du tips til oss, eller vet noe om næringen som du synes vi bør kjenne til eller sjekke ut? Send oss gjerne en e-post! Eventuelt kan du ringe oss på 95.22.30.63. Det samme nummeret kan du bruke på den krypterte appen Signal.