NRK Meny
Normal

Mattilsynet frykter MRSA hos mink

Ingen vet om norske pelsdyr er smittet av den multiresistente bakterien MRSA. Nå skal Mattilsynet kartlegge alle norske minkgårder.

Illustrasjonsbilde fra pelsdyrfarm

Mattilsynet skal starte kartlegging av antibiotikaresistente bakterier på minkfarmer.

Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

Karen Johanne Baalsrud

Karen Johanne Baalsrud sier Mattilsynet per nå ikke vet om norske pelsdyr har MRSA.

Foto: NRK

– Vi har liten kunnskap om hvordan tilstanden er i norske pelsdyrfarmer. Vi vet at det hvert år importeres avlsdyr fra Danmark, et land som har høy forekomst av MRSA i landbruket. Bekymringen er at dette fører til at antibiotikaresistente bakterier følger med på kjøpet og muligheten for at MRSA etablerer seg i minkbesetninger, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef i Mattilsynet.

– I tillegg så spiser mink slakteavfall fra svin, og det er derfor viktig å se om MRSA-smitte fra svin kan spres via fôret.

Les også: Antibiotikaresistente bakterier spres i norske fjøs

– Viktig tiltak

Norges Pelsdyralslag er glade for tiltaket.

Guri Wormdal

Guri Wormdahl sier at de fraråder å importere avlsdyr fra Danmark.

Foto: Norges Pelsdyralslag

– Vi er glade for at Mattilsynet vil kartlegge MRSA. Det er viktig både for dyrehelsa og for folkehelsa, sier Informasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl.

– Hva vil skje dersom Mattilsynet avdekker smitte i norske pelsfarmer?

– Det vet vi ikke enda. Først må vi se i hvilken grad Mattilsynet avdekker smitte hos norske pelsdyr. Om så skjer, vil vi i samarbeid med Mattilsynet finne og iverksette adekvate tiltak.

Ifølge Wormdal kjenner de ikke til at det har vært funnet MRSA hos norske pelsdyr.

– MRSA har lenge vært et problem i dansk landbruk, hva tenker dere om risikoen det er å kjøpe avlsdyr derfra?

– Vi kan ikke forby import av dyr, men i februar henstilt vi alle våre bønder om å ikke importere mink fra Danmark, på grunn av et utbrudd av virussykdommen plasmacytose i danske minkgårder. Det er grunn til å anta at dette tiltaket også vil ha en begrensende virkning på innførsel av MRSA.

– Dersom bønder trosser dette rådet, vil det få konsekvenser for en eventuell forsikringsutbetaling, sier Wormdahl.

– Har vært klare over risikoen

Frank Nervik fester skjult kamera

Frank Nervik er glad for at Mattilsynet skal teste mink for MRSA.

Foto: Piraya Film / NRK

Dyrevernsaktivisten Frank Nervik, kjent fra Brennpunkt-dokumentaren «Pels», mener det er bra at Mattilsynet nå tar tak i denne saken.

– Pelsdyrnæringen har lenge vært klar over risikoen for MRSA-smitte ved import av levende mink, men likevel har de fortsatt livdyr-handelen. De prøver å fremstille seg som en ansvarlig næring, men i denne saken viser de at egen vinning er langt viktigere enn å forhindre innførsel av multiresistente bakterier som kan påføre bønder enorme økonomiske tap, sier han til NRK.

Guri Wormdal avviser kritikken fra Nervik:

– Hva skulle incitamentet være for å importere syke dyr? For bønder er det å måtte slakte besetningene på grunn av sykdom en stor følelsesmessig belastning, i tillegg til at det er et økonomisk tap og mye ekstra arbeid. Når det gjelder det MRSA vil de også eksponere seg selv for smitte.