Lommemannen kunne vært tatt

Den såkalte Lommemannen kunne vært tatt for lenge siden dersom politiet hadde gjort jobben sin. Dette kommer fram i kveldens Brennpunkt.

Lommemannen
Foto: Novemberfilm as / NRK

Dårlig oppfølging av enkeltsaker og lemfeldig behandling av til dels grove sedelighetssaker, har preget hele den omfattende Lommemann-etterforskingen.

Etter å ha forgrepet seg på over hundre gutter på flere titalls steder landet rundt de siste årene, er den mystiske seksualforbryteren ennå ikke tatt.

Etterforskingen står i stampe, politiet famler i blinde. Ifølge politiet i Ski, som har ansvaret for jakten på Lommemannen, er politiet selv skyld i at mannen ikke er pågrepet.  

Svak etterforsking

Det var politiet i Ski som fikk ansvar for en bredt anlagt etterforsking av den omreisende serieforbryteren i 2003. De gikk møysommelig gjennom over 70 registrerte saker som var innrapportert fra politikolleger i distriktene

Etter kort tid forsto de at de at materialet de satt på var svært spinkelt.

I flere av sakene oppdaget de til sin store overraskelse at det lokale politiet for eksempel hadde unnlatt å avhøre ofret.

Det var i flere tilfeller heller ikke igangsatt noen form for aktiv etterforsking i felt, som patruljering, rundspørring eller avhør av eventuelle vitner til hendelsen.

Gadd ikke avhøre barn

Etterforskerne i Ski stod altså overfor et delikat paradoks, etterforskingen ble tyngre enn antatt fordi kollegene deres ikke hadde gjort jobben sin.

Noe av årsaken skal være at avhør av barn er en møysommelig prosess som krever et stort apparat.

– Det høres kanskje rart ut, men dette kan nok dessverre være en årsak, sier politioverbetjent Kåre Svang.

Svang ledet Kripos-teamet som var med på saken i 2003. Flere andre sedelighetsetterforskere Brennpunkt har snakket med mener det samme.

– Det er en åpenbar sammenheng mellom alt som må organiseres når barna skal avhøres, og mengden avhør som faktisk utføres, sier en kilde.

- Så politiet gidder rett og slett ikke organisere avhøret og velger i stedet å legge saken i skuffen?

– Dessverre er nok det tilfellet ja, forteller kilden.

I et forsøk på å sanke inn mer materiale, gjennomførte politiet i Ski 40 avhør av barn høsten 2003. Men da var sakene for gamle, ga det lite nytt. Dermed sto etterforskerne på bar bakke.

Sviktet av Oslo-politiet

Arbeidet ble ikke lettere av at Oslo politidistrikt ikke fulgte et pålegg fra Riksadvokaten om å avgi personell til etterforskingen. Bare Romerike og Kripos stilte med folk.

– Det er høyst betenkelig at Oslo ikke fant Lommemann-etterforskingen viktig nok til å avgi personell. De visste jo hvor omfattende jobben var. Mangelen på mannskap fikk klare konsekvenser for etterforskingen av saken, sier påtaleansvarlig politiadvokat Jorid Kile Berg.

Oslo hadde minst 16 registrerte Lommemann-saker i sitt distrikt, flest i landet.

– Jeg forstår ikke at de kunne overse et slikt pålegg fra Riksadvokaten og at de ikke så nødvendigheten av at de kanskje kunne klare å oppklare sine egne saker, sier Kile Berg.

Vinteren 2004 henla Riksadvokaten saken. 70 forhold ble lagt på hylla.

Problemene fortsetter

Våren 2006 ble det oppdaget nye overgrepstilfeller, og politiet i Ski ble på nytt spurt om å lede etterforskingen.

Til tross for dårlige samarbeidserfaringer, sa de ja.

– Det var ikke lett å ta fatt på en ny runde etter å ha møtt så mye motstand fra egne rekker forrige gang, sier en sentralt plassert kilde til Brennpunkt.

Kilden forteller at forholdet til Oslo politidistrikt var så anstrengt og kjølig i forrige runde at det gikk ut over arbeidslysten i gruppa.

– Konflikten var utmattende, sier kilden.

Igjen ble det oppdaget slurv i den innledende etterforskingen av enkelte av sakene. Ved ett tilfelle gikk det over ett år fra overgrepet fant sted til dommeravhør ble foretatt i saken.

Kunne vært løst

Politiet i Ski sliter altså fortsatt med få opplysninger, og sjansene for at Lommemannen blir tatt reduseres fra dag til dag. I dag jobber de med 8-10 relativt ferske overgrepssaker.

– Lommemannen har truffet der norsk politi er svakest, på samarbeid og koordinering mellom politidistriktene, sier Håvard Aksnes, politioverbetjent i Kripos.

Han tror likevel de vil pågripe mannen før eller seinere.

Det handler bare om å få riktig match på mannens DNA-profil som politiet har sikret seg fra fire ulike åsteder, blant annet fra Trondheim hvor han forgrep seg på en gutt i en oppgang.

Dette er også det eneste stedet det har lyktes å sikre bilder av Lommemannen.

Etterforskingsleder Jorid Kile Berg deler Aksnes' oppfatning, men tror saken kunne vært løst for lenge siden dersom politiet i distriktene hadde gjort en bedre jobb fra start.

– Dersom vi hadde gjort alt det vi nå ser har blitt litt feil og tatt de rette grep fra start, så hadde vi kanskje ikke sittet uten en kjent gjerningsmann nå, sier Kile Berg.

Oslo-politiet ønsker ikke kommentere etterforskingen overfor Brennpunkt. Etter stort påtrykk kommer følgende mail:

«Det er Follo politidistrikt og Kripos som har denne saken. Du må snakke med dem.

God dag!»