Kvinne (64)

”Papirene mine har reist over alt til alles beskuelse. Mitt privatliv kjennes fullstendig utslettet.”

Kvinnesilhuett

ARBEID

Tannlegeassistent fra 1963-2009, avbrutt av noen år som hjemmeværende med to barn.

Hun begynte å jobbe som 17-åring, ved en stor skoletannklinikk. Klinikken hadde seks tannleger, hvorav tre som kontinuerlig brukte kobberamalgam. Klinikken var uten ventilasjon og kvikksølvet ble håndtert uten hansker. Hun arbeidet ved denne klinikken i seks år. Etter denne tid har hun vært utsatt for kvikksølv når hun laget vanlig amalgam.

SYKDOM

Etter kort tid i jobb får hun trykk i hodet, blir utmattet, deprimert og kvalm.

Sykdommen utvikler seg med ekstremt dårlig hukommelse, dårlig konsentrasjon, nummenhet i hendene, vondt i beina, nyrebekkenbetennelse, synsforstyrrelser, nyreproblemer, lunge- og pusteproblemer, dårlig balanse, svimmelhet, hørselsproblemer, ør, høyt blodtrykk og søvnapné av alvorlig grad og psoriasis over hele kroppen.

Kvinnen er i dag uføretrygdet, og har vedvarende symptomer.

UTREDNINGER OG NAV

Kvinnen har vært til utallige leger helt fra 1969, uten at hun har fått en eneste diagnose.

I 2007 endrer det seg. Hun er til utredning for kvikksølvforgiftning ved yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus og de konkluderer slik:

”Man vurderer det derfor i denne saken slik at det er sannsynlighetsovervekt for at høygradig kvikksølveksponering fra kobberamalgam er årsaken til hennes helseplager og den påviste lette encephalopatien.”

Saken går deretter til Navs yrkessykdomskontor der de ønsker en ny utredning. Kvinnen blir først sendt til en psykolog i Stavanger, og deretter til St. Olav i Trondheim. Der konkluderer i motsatt retning av hva Haukeland gjør:

”Det foreligger flere ulike forhold som kan anses som sannsynlige årsaker til de nevropsykologiske funnene, her nevenes høyt blodtrykk, søvnapné og depresjon. Jeg kan ikke se at det er mulig å utelukke at en eller flere av disse kan forklare de påviste funnene. Kvikksølveksponering kan etter min vurdering ikke anses som den mest sannsynlige årsaken i denne saken.”

Da kan juristene ved NAVs yrkessykdom avslå kvinnens søknad om erstatning.

”På denne bakgrunn finner Yrkessykdomskontoret at tidligere dokumenterte psykiske plager, et mangeårig forhøyet blodtrykk og uttalt søvnapné-syndrom samlet utgjør hovedårsaken til dine plager.”

Kvinnen har anket avslaget, og venter på svar. I anken til NAV skriver kvinnen:

”Nå håper jeg på et snarlig svar – helst før jeg kommer i graven.”

Hun søkte NAV om erstatning i 2005, og har dermed ventet i fem år på en avgjørelse.