Kritiske til bruk av dommere

Domstoladministrasjonen er kritiske til bruk av dommere i private granskinger. De har derfor sendt forslag til Justisdepartementet om en lovendring.

Både Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet er kritiske til at dommere deltar i granskingskommisjoner og ønsker å endre Lov om domstolene slik at deltakelse i granskingskommisjoner må godkjennes av Domstolsadministrasjonen.

I dag er det opp til den enkelte dommer selv å avgjøre om de skal delta i slike kommisjoner. Alle sidegjøremål en dommer i dag tar på seg skal registreres i en offentlig tilgjengelig database og i noen tilfeller også godkjennes. Granskinger kommer i dag ikke inn under sidegjøremål som må godkjennes.

Terje Karterud i Domstoladministrasjonen mener dette er helt nødvendig.

- Det er svært viktig at Norges befolkning har tillit til domstolene og dens uavhengighet. Den store offentlige debatten om rettssikkerheten til de som granskes ligger i bunn for forslaget til lovendring.

Domstoladministrasjonen henviser i sitt høringsbrev til Valla/Yssen-saken og granskingen av Redningsselskapet. I begge disse sakene var dommere involvert i granskingsprosessen.

Høringsfrist for lovendringen er 1. mars 2008. Margarete Hoff i Dommerforeningen sier i dag til Brennpunkt at de ikke har noe formelt syn i saken, men at de sannsynligvis vil sende et høringsnotat når det nærmer seg departementets svarfrist.