Kritisk til norsk energipolitikk

Bjørn Dæhlie gjør som flere andre norske vindkraftinvestorer. Han satser milliardbeløp på nye vindmøller i Sverige. Der er rammevilkårene bedre enn her.

Bjørn Dæhlie flagger ut for vindkraften

Grønne sertifikater har fristet Bjørn Dæhlie til å satse på vindkraft i Sverige.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

NRK Brennpunkt har snakket med flere norske vindkraftutbyggere. Felles for synspunktene vi møter, er at de mener norske støtteordninger for utbygging av vindkraft er små og lite forutsigbare, og at saksbehandlingstiden er for lang.

Grønne sertifikater

En av aktørene tar bladet fra munnen. Det er idrettsmannen Bjørn Dæhlie, som de siste årene har bygd seg opp som forretningsmann gjennom investeringer blant annet i eiendomsmarkedet. Nå satser han storstilt på vindkraft.

Gjennom sitt firma skal Dæhlie investere hele tre milliarder kroner i å bygge vindmøller i de svenske skogene.

Hvorfor bygger han i Sverige, og ikke i Norge?

- Det er jo grønne sertifikater der, det at myndighetene gir 30 øre i tilskudd per kilowattime i 30 år, som gjør at mange nå ser på Sverige, sier Dæhlie til NRK Brennpunkt.

Det grønne sertifikatmarkedet er en mekanisme som favoriserer utbygging av ny fornybar energi, på bekostning av forurensende strømkilder.

- Svensk miljøpolitikk, oppmuntrer den investorer som deg mer enn den norske, på dette området?

- Det er i hvert fall åpenbart, sier Dæhlie.

Statkraft i Sverige

Det statseide selskapet Statkraft har også lagt sin tyngste vindmøllesatsing til nabolandet Sverige.

På grensen mellom Jemtland og Norrbotten vil norske Statkraft bruke oppimot 20 milliarder kroner på Sveriges største vindkraftprosjekt, i samarbeid med det svenske skogfirmaet SCA.

SCAs informasjonsdirektør Bjørn Lyngfelt oppgir Sveriges bruk av grønne sertifikater som en viktig årsak til at dette prosjektet har kommet på plass. Med sine 450 vindmøller er SCA og Statkrafts planer til sammen tre ganger så stort i omfang som alle norske vindparker i dag sammenlagt.

Ingen kommentar

Den rødgrønne regjeringen la bort planene om grønne sertifikater i Norge for tre år siden.

NRK Brennpunkt ville gjerne intervjue Statkraft om hvorfor selskapet satser så stort i nabolandet vårt. Men Statkraft avslo å gi noen kommentarer, og oppgav som årsak at de ikke ville stille opp i en sak som kunne oppfattes som en kritikk av den norske regjeringens miljø- og energipolitikk.

Har stått stille

Nord-Trøndelag Energiverks konserndirektør Torbjørn Skjerve.

Konserndirektør Torbjørn Skjerve i Nord-Trøndelag Energiverk er oppgitt over myndighetene.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Det er mange norske vindkraftprosjekter som har stått stille de siste årene. Ytre Vikna-prosjektet til Nord-Trøndelag Energiverk ble godkjent for fem år siden, og er ikke et veldig omstridt prosjekt av miljømessige hensyn.

- Ja, våre planer var at vi skulle starte utbyggingen i 2006-2007, men nå skriver vi 2009 og vi vet ennå ikke om vi får støtte. Slik at vi kan starte og bygge, og da skriver vi 2010, sier en oppgitt konserndirektør Torbjørn Skjerve til NRK Brennpunkt.

Vindkraftutbygging i Norge og Sverige

Her kan du se hvordan utbyggingstakten (installert effekt) i svensk og norsk vindkraft har utviklet seg de siste årene.

Foto: Snorre Tønset / NRK

På NVEs nettsider kan du lese om status for alle vindkraftprosjektene som er søkt og godkjent i Norge og få detaljer om hvert enkelt prosjekt.