NRK Meny
Normal

Krever uavhengig skoletilsyn

– Vi har vært ansvarsløse, og det er et svik, sier Sps Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om politikernes oppfølging av inneklimaet på norske skoler.

Kjersti Toppe/Alvøen skole

Kjersti Toppe vil ha strengere krav til norske kommuner. På Alvøen skole i Hordaland er dette en fløy der elevene bare får være en time av gangen.

Foto: Arild Grindheim/Anne Vinding / NRK

NRK Brennpunkts undersøkelser viser at mens kommunene selv hevder at inneklimaet er godt, får 9 av 10 godkjente skoler pålegg for feil og mangler av Arbeidstilsynet. Hver år blir både elever og lærere syke.

NRK har blant annet avdekket at norske kommuner har godkjent skoler med asbest i gulvbelegget, og skoler med åpne lekkasjer og råtne vinduer.

Dårlig samvittighet

– Vi har vært ansvarsløse overfor barn og unge. Vi bør ha dårlig samvittighet over at vi har latt dette skje, sier Kjersti Toppe (Sp), som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Kjell Ingolf Ropstad fra KrFu

– Politikerne har forsømt seg, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrF.

Foto: NRK

Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti er enig:

– Vi må bare innrømme at alle politikere har forsømt vedlikehold av offentlige bygg. Derfor foreslår vi at det blir etablert et uavhengig tilsyn som får myndighet til å stenge en skole på dagen hvis inneklimaet ikke er akseptabelt.

Det sier Ropstad når han blir konfrontert med at dette var et kjent problem, også da KrF satt i regjering.

Partiet jobber nå med å legge fram et forslag om dette, og håper at det blir vedtatt på partiets landsmøte neste år.

– Akkurat som mattilsynet kan stenge restauranter der folk blir syke av å spise, bør et uavhengig skoletilsyn kunne stenge skoler. Barn og lærere får helseproblemer i mange av disse byggene, et nytt tilsyn må få vide sanksjonsmuligheter slik at kommunene blir tvunget til å vedlikeholde byggene sine, svarer Ropstad.

– Et svik

– Det er et svik at barn og unge må gå på skoler som ikke er helsemessig godkjente, sier Kjersti Toppe i regjeringspartiet Sp

Hun mener man har ventet lenge nok nå og viser til at loven og forskriften ble vedtatt for 16 år siden. Hun er enig at det nå må settes strengere krav til kommunene.

– Tilsynsordningen har vært en vits mange steder. Nå må vi få et tilsyn som ikke er en del av kommunen, som for eksempel slik Mattilsynet fungerer. Barn og unge skal ikke være dårligere stilt enn voksne, sier Toppe.

Spikkestad ungdomsskole vann

På Spikkestad ungdomsskole i Buskerud samler bøtter opp regnvann.

Foto: Anne Vinding / NRK

– Nå må noe gjøres

Toppe sier hun ikke kan sitte stille og se på at man har en ordning som ikke er til barnas beste.

– Men hvordan har det blitt slik?

– Det er baksiden av den politiske styringen vi har i dag. Vi er et rikt land og vi har vært ansvarsløse når det gjelder vedlikehold. Det er uakseptabelt å la det gå så langt og vi kan jo ikke skylde på at vi ikke har hatt penger. Vi har gjort gale valg.

Og det sier du, som er representant for det som kalles «Ordførerpartiet»?

– Her er det ikke snakk om partitilhørighet eller at vi skal skylde på hverandre. Jeg er opptatt av denne saken og det har jeg vært i flere år og nå tenker jeg at nok får være nok. Nå må vi gjøre noe med dette i fellesskap slik at vi kan være stolte av det vi tilbyr barna våre i grunnskolen, avslutter Toppe.

Vil ha elevombud

Tord Lien (Frp)

Tord Lien.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Fremskrittspartiet ønsker et elevombud som skal sørge for at Opplæringsloven blir fulgt. Partiet mener også at det må få konsekvenser hvis loven blir brutt.

Tord Lien, som er andre nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, påpeker at verken regjeringer ledet av Høyre eller Arbeiderpartiet har evnet å gi elevene et forsvarlig arbeidsmiljø.

Lien skriver dette i en kronikk på NRKs debattsider.

– Uakseptabelt

Stortingsrepresentant for Ap, Hadia Tajik.

Hadia Tajik.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Også Arbeiderpartiets Hadia Tajik i Utdanningskomiteen er enig i at noe må gjøres.

– Denne situasjonen er svært alvorlig. Vi ville aldri akseptert slikt for voksne mennesker og det er ikke noen grunn til at barn skal godta det. Så får vi diskutere om et uavhengig tilsyn er det som skal til, sier Tajik.

Hun mener at det nå må innføres strengere virkemidler slik at kommunene tar ansvar. Noe av det hun foreslår er klarere frister slik at skolebyggene blir satt i stand innen rimelig tid. Hun minner også om at det har blitt gitt rentefrie lån til vedlikehold til kommunene.

– Men det kan virke som man har andre standarder for barn enn det man har for voksne. Det er uakseptabelt. Til tross for at lovverket er tydelig, er det altfor mange skoler som har dårlig inneklima, så dette må vi diskutere og finne en løsning på, sier Tajik.

– I dag passer bukken havresekken

Geir Allan Stava

Geir Allan Stava

Foto: Svein Morten Hagen / NRK

Skolenes landsforbund har flere ganger varslet om at norske skolebygg var i forfall.

Forbundsmedlem Geir Allan Stava sier kommunene tenker økonomi og for dem er det billigere å innvilge dispensasjon enn å pusse opp.

– Dagens system er helt meningsløst, det er bukken til havresekken når kommunen godkjenner seg selv. Det er et system som fører til en katastrofe for skolemiljøet og dette har vært en lenge varslet katastrofe, sier han.

Stava mener det er klinkende klart at det må være noen andre enn kommunen som har tilsynsmyndigheten.

– Det kan ikke være den som eier byggene, og som skal betale for vedlikeholdet, som sitter og gir seg selv dispensasjoner, sier Stava.