Krever opprydding i barnevernet

Stortinget krever at barne- og familieministeren griper inn mot systemsvikten i barnevernet. Tidligere statsråd Laila Dåvøy mistet nattesøvnen da hun fikk se hvordan reformen hun innførte likevel ikke fungerer.

Camilla
Foto: Kjetil Solhøi/ Brennpunkt / NRK

Da barnevernsreformen ble innført i 2004 var Laila Dåvøy (KrF) ansvarlig statsråd. Nå mener hun at regjeringen har forsømt seg i forhold til det som var intensjonene i reformen.

Feilslått

- Anbudsrundene er feilslått. Hvis Barne-, ungdoms- og familieetaten og regjeringen skal fortsette fokuset på anbud og å presse priser kommer vi til å miste mange bra barneverntiltak, sier Laila Dåvøy, som i dag er stortingsrepresentant for KrF.

Huitfeldt på banen

Hun krever at barne- og familieminister Anniken Huitfeldt rydder opp mellom Bufetat og kommunene:

Laila Dåvøy

Laila Dåvøy krever at statsråden rydder opp i barnevernet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

- Barnevernet krever sterk politisk styring. Nå må statsråden tvinge det statlige og kommunale barnevernet til å jobbe bedre sammen, sier Dåvøy.

Høyres familiepolitiske talsmann på Stortinget Olemic Thommessen mener NRK Brennpunkts dokumentar om barnevernet tirsdag kveld viste at Bufdir og regjeringen ikke har klart å rydde opp i barnevernet, og at behandlingstilbudet til barn og unge blir bygget ned før man har gode alternativer på plass.

Også han etterlyser handling fra familieministeren.

- Nå må statsråden ta ansvar for systemsvikten i barnevernet, sier han.

Rystet

Dåvøy sier hun er rystet over at det statlige og kommunale barnevernet involverer 17 år gamle Camilla i konflikten som rir etaten. Hun er ikke imponert over hvordan den statlige Bufetat og det kommunale barnevernet underveis gav Camilla forhåpninger om løsninger uten at tilbudene var klare.

- Bufetat burde ha lagt seg flat, sier hun, og legger til: - Dette mener jeg er stikk i strid med intensjonene i reformen. Bufetat med sine fagteam ble opprettet for å hjelpe, veilede og bidra til å finne den beste løsningen til hvert enkelt barn.

Kollisjon

Hun får støtte fra en opprørt Olemic Thommessen, Han mener dokumentaren i NRK Brennpunkt tirsdag kveld fra punkt til punkt beskriver systemkollisjonen mellom det statlige og kommunale barnevernet.

- Denne splittelsen henger sammen med at det statlige barnevernet (Bufetat) ikke fungerer, og ikke klarer å komme opp med tilbudet som det kommunale barnevernet har behov for, sier Thommesen. Han mener barnevernskollektivet Svalstuen på Gol ikke burde ha blitt lagt ned før det lå et annet tilbud klart til Camilla,og at hun burde sluppet å bli involvert i usikkerheten.

Olemic Thommessen

Brennpunkts dokumentar beskriver systemkollisjon, sier Høyres Olemic Thommessen.

Foto: NRK

- Vi må kunne forvente å ha et voksent system som tar hensyn til barnet beste i langt større grad enn det denne dokumentaren viste.

Kan bli bedre

Politisk rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Lotte Grepp Knutsen, er overrasket over kritikken fra Laila Dåvøy.

- Laila Dåvøy er jo barnevernsreformens mor, og reformen var bredt forankret i stortinget. Denne regjeringen har fulgt opp reformen lojalt, med et stadig større fokus på kvalitet. Vi har vært helt enige med Krf om at barn skal få et godt tilbud, sier Knutsen, som samtidig innrømmer at det statlige barnevernet kan bli bedre.

-Vi vet at barn dessverre må flyttes og at vi ikke alltid klarer å være oppe og stå i forhold til nye tiltak, men jeg mener dette skjer sjelden. Vi jobber stadig for å bli bedre og for at dette skal skje så sjelden som overhodet mulig, sier Knutsen til NRK.

Barneombudet bekymret

Barneombud Reidar Hjermann

Barneombud Reidar Hjermann er bekymret for at det statlige barnevernet setter økonomi foran barnas beste.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Barneombud Reidar Hjermann sier at samarbeidet mellom det statlige og kommunale barnevernet er for dårlig og at dette får uheldige konsekvenser for barn og unge.

Det kan være eksempler der kommunene, som kjenner barn godt, anbefaler én type tilbud, for så å oppleve at det statlige barnevernet kommer inn og overprøver deres vurderinger og bestemmer at barnet skal bo for eksempel på en annen og billigere institusjon, uten at det treffer barnet det er snakk om, sier Hjermann til NRK.

Barneombudet er bekymret for at det statlige barnevernet setter økonomi framfor barnas beste. -Vi får en god del innspill om at det oppleves som at det statlige barnevernet setter økonomi framfor barnas beste i altfor mange tilfeller, sier barneombud Reidar Hjermann til NRK.

Se dokumentaren om barnevernet her.