Krever erstatning for ødelagt liv

Hun skulle få hjelp til å glemme, da hun 16 år gammel ble lagt inn på St. Olavs Hospital i 1959. Nå krever den 67 år gamle kvinnen erstatning etter insulinsjokk-behandling som tok fra henne hukommelsen. Sykehusdirektør mener behandlingen kan føre til et erstatningsoppgjør.

Elektrosjokkbehandling på 50-tallet.

Mange psykiatriske pasienter ble sjokkbehandlet på 40- og 50-tallet. Behandling med insulin, cardiazol og elektrosjokk førte til koma, epileptiske anfall og kramper.

Foto: Fjernsynsarkivet / NRK

Hun fikk insulinsjokk-behandling for ”å glemme” vanskelige tanker. – Det sa legen til meg og mor, forteller kvinnen, som ønsker å være anonym.

Etter behandlingen husker hun ingenting fra barndom og oppvekst. Hun husker ikke kunnskapene fra mange års skolegang. Hun husker heller ikke klassekameratene.

Nå krever hun erstatning for store hukommelsesproblemer og et ødelagt liv.

Ansvar

Fagdirektør Gudmund Marhaug ved St. Olavs Hospital.

Fagdirektør Gudmund Marhaug ved St Olavs Hospital mener det kan være grunnlag for et felles erstatningsoppgjør for de som ble utsatt for insulinsjokkbehandling i psykiatrien på 40- og 50-tallet.

Foto: St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital erkjenner ansvar for insulinsjokk-behandling i 1959. Fagdirektør Gudmund Marhaug oppfordrer henne og andre pasienter i tilsvarende situasjon, til å få saken vurdert av norske helsemyndigheter.

Marhaug mener det kan vise seg å være grunnlag for et felles erstatningsoppgjør på linje med det de lobotomerte fikk på 90-tallet. Derfor er det så viktig å få fram alle opplysninger i disse sakene, sier han.

Sykehuset har sendt klagesaken til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som har avvist kravet på grunn av foreldelse.

NPEs klagenemd har nå saken til vurdering. St. Olavs Hospital avventer resultatet herfra og vil ta saken opp til ny vurdering dersom NPE igjen avviser erstatningskravet.

— Vi følger den prosedyren som gjelder for slike saker, og anser oss ikke ferdig med saken ennå, sier Marhaug.

Han mener kvinnens erstatningskrav reiser en rekke fagetiske problemstillinger. Selv om forholdet er foreldet etter pasientskadeerstatningens regler, så handler dette om mennesker som fortsatt lever med sine plager.

Dialog

Mental Helse i Trøndelag har bistått kvinnen med juridisk rådgiver. Advokat Per Morten Jørstad sier at han har vært i dialog med St Olavs Hospital for å komme fram til en erstatningssum som begge parter kan godta. Han mener det har vært en god dialog.

— Det har lenge vært klart at denne saken er foreldet etter pasientskadeerstatningens regler. Men ingen kan søke erstatning for noe de ikke vet om. Det var først da NRK laget program om insulinsjokkbehandling for et år sida, at min klient forsto sammenhengen mellom hukommelsesproblemene og insulinsjokkene, sier Per Morten Jørstad.

For et år siden møtte NRK trondheimskvinnen som fikk insulinsjokkbehandling ved St. Olavs hospital. Hun fortalte sin historie i P2s ”På livet laus”.

Jørstad vil også gjerne ha en forklaring på hvorfor kvinnen fikk sjokkbehandling på en medisinsk avdeling og ikke i psykiatrisk avdeling.