Hopp til innhold

– Selv grov mishandling får gå uanmeldt

I 2012 registrerte politiet 233 anmeldelser angående brudd på dyrevelferdsloven. Mange mener tiden er overmoden for eget dyrepoliti i Norge. Men politiet sier nei.

Dyremishandling-sak i Engerdal

Fra en dyremishandlingssak i 2011. Da Mattilsynet aksjonerte, fant de én død lama inne i fjøset, dehydrert og avmagret. Samtidig ble det oppdaget flere sauer som også var altfor magre. Bonden fra Engerdal ble funnet skyldig i vanskjøtsel og fradømt retten til å holde drive med lama, sau, geit, ku og gris i fem år, samt retten til å eie, stelle, kjøpe eller selge slike dyr.

Foto: Mattilsynet

Tidligere i høst ble det klart at Politidirektoratet sier nei til eget dyrepoliti i Norge.

I stedet for et eget dyrepoliti, ønsker man å prøve ut en ordning hvor Mattilsynet, som i dag forvalter dyrevelferdsloven, får lokale politikontakter som har kunnskap om dyrevelferd.

– Må kunne se til Sverige

Solveig Horne

Solveig Horne fra FrP vil ha eget dyrepoliti i Norge.

Foto: Stortinget / Stortinget

Fremskrittspartiet er sammen med Miljøpartiet De Grønne det eneste stortingspartiet som har gått inn for å innføre dyrepoliti i Norge.

Solveig Horne fra Fremskrittspartiet er skuffet over at Politidirektoratet ikke ønsker et eget dyrepoliti.

– Jeg syns i utgangspunktet at det er rart at de sier nei til dyrepoliti uten å ha utredet den svenske modellen. Vi må kunne se til vårt naboland og ta lærdom av det de har gjort, sier Horne til NRK.no.

I Sverige har de nemlig hatt et eget dyrepoliti siden 2011. Det var politiet selv som tok initiativet til å opprette enheten.

– Det står ingenting om verken dyrevelferd eller dyrepoliti i den nye regjeringserklæringen. Kommer Fremskrittspartiet til å fortsette å jobbe for å få til et dyrepoliti?

– Det stemmer at dyrepoliti ikke er et eget punkt i regjeringserklæringen. Denne saken vil havne på bordet til den kommende justisministeren, som bør se på den svenske modellen, sier Solveig Horne til NRK.no.

Vinn-vinn-situasjon for politiet

Leder for dyrepolitiet i Stockholm, Håkan Andersson, sier til NRK.no at det er et stort behov for eget dyrepoliti i den svenske hovedstaden. Han peker på sammenhengen mellom dyremishandling og andre voldsforbrytelser:

– Vi ser at mennesker som er voldelige mot dyr, også er voldelige mot mennesker. Undersøkelser i Sverige viser at i 70 prosent av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene. De har krysset en grense når det gjelder empati, sier Andersson.

Også Solveig Horne er opptatt av sammenhengen mellom dyremishandling og risikoen for å bli voldsutøver senere i livet:

– Det må jo være en vinn-vinn-situasjon for politiet å forebygge at disse dyremishandlerne blir voldsutøvere senere i livet, sier hun til NRK.no.

De Grønne: Vil ha en politienhet med dyrevern som ansvarsområde

Rasmus Hansson leder Miljøpartiet de Grønne

Rasmus Hansson mener at det er et problem at politiet mangler kompetanse på dyrevelferd.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Leder for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, er ikke overrasket over at Politidirektoratet har sagt nei til eget dyrepoliti.

– Så lenge politiske føringer ikke tvinger dem til det, er det ikke rart at politiet sier nei til et eget dyrepoliti. Sånn sett hisser jeg meg ikke opp over dette. Dette er først og fremst en politisk sak, mener Hansson.

– Hva tenker du om den nye samarbeidsavtalen mellom politiet og Mattilsynet?

– Den vil forhåpentligvis møte deler av behovet. Likevel er det et problem at politiet ikke har kompetanse på feltet. Miljøpartiet De Grønne går inn for en eller annen form for politienhet som har dyrevern som ansvarsområde, sier Rasmus Hansson til NRK, uten å ville utdype nærmere hvordan en slik enhet skal fungere i praksis.

Mener Mattilsynet anmelder for få dyremishandlingssaker

Selv om Mattilsynet tidligere tidligere har uttrykt ønske om eget dyrepoliti, er assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland fornøyd med at en alternativ samarbeidsløsning med politiet er kommet på plass.

– Vi er glade for å få en at vi nå vil få en kontaktperson med kompetanse på dyrevelferd i hver politienhet. Så må denne ordningen selvfølgelig følges opp, og vi må se hvordan det går, sier Fjetland til NRK.

Live Kleveland fra Dyrevernalliansen tror imidlertid ikke at en slik løsning vil være tilfredsstillende.

– Forhåpentligvis vil en bedring av samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet hjelpe på situasjonen, men det er jo på ingen måte tilstrekkelig i forhold til hva vi ser i Sverige. Dyrevernalliansen ønsker en prøveordning med dyrepoliti i Norge, tilsvarende den svenske Djurpolisen, sier Kleveland til NRK.no.

Hun får støtte fra Linn Krogstad fra Dyrebeskyttelsen.

Siri Martinsen, Noah

Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, mener at man må utvikle kompetansen på dyrevern selvstendig innenfor politiet, og ikke kun som en forlengelse av Mattilsynet.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Uansett hvilken løsning man velger, så vil det ikke kunne bli spesielt mye verre enn det er i dag. I dag opplever vi at stort sett alle saker som omhandler dyremishandling henlegges, og at politiet stadig mangler ressurser til å ta tak i sakene som handler om dyr, sier Krogstad til NRK.no.

Også Siri Martinsen fra dyrevernorganisasjonen NOAH ønsker et eget dyrepoliti.

Ole Fjetland

Mattilsynets Ole Fjetland er fornøyd med å ha fått på plass en ny samarbeidsavtale med politiet.

Foto: Mattilsynet

Hun mener at noe av problemet ligger i at heller ikke Mattilsynet ikke prioriterer dyrevern høyt nok.

– Svært få saker blir anmeldt av Mattilsynet, selv grov mishandling av for eksempel produksjonsdyr har fått gå uanmeldt. Flere ganger har NOAH anmeldt saker som Mattilsynet har kommentert som grove i media, men ikke selv anmeldt, sier Martinsen til NRK.

Hun tror ikke at den nye samarbeidsløsningen nødvendigvis vil føre til noen stor forbedring.

– Mattilsynets politikontakt vil ha fokus på samme områder som Mattilsynet, og saker anmeldt av andre aktører risikerer å bli stemoderlig behandlet, slik de blir i dag. Man må utvikle kompetansen på dyrevern selvstendig innenfor politiet og ikke kun som en forlengelse av Mattilsynet, sier Siri Martinsen til NRK.no.

Ole Fjetland deler ikke Martinsens syn på saken.

– Nei, dette er jeg uenig i. Mattilsynet prioriterer dyrevelferd høyt. Departementene har gjort dyrevelferd til en av hovedprioriteringene våre, og Mattilsynet opptrer i tråd med regjeringens ønsker, sier Ole Fjetland til NRK.