Krever at Yasmin får bli i Norge

Karin Andersen (SV) ber regjeringen stanse utsendelsen av kvinner som er utsatt for menneskehandel, mens man venter på at et nytt regelverk kommer på plass. – Når utslagene blir så groteske som i Yasmin-saken, skjønner jeg ikke at noen kan leve med det. Jeg skjønner ikke at ministeren kan leve med det, sier Andersen til NRK.

Karin Andersen (SV) spør Erna Solberg om regjeringen vil se bort fra Dublin-regelverket i menneskehandel-saker.

– Yasmin har gjennom 15 år vært utsatt for menneskehandel og prostitusjon i mange land. Hun kom til Norge og klarte å rømme til et krisesenter. Men nå bruker Norge Dublin-reglene for å kaste henne ut, sa Karin Andersen (SV) i Stortingets spørretime.

I Stortingets spørretime i dag måtte statsminister Erna Solberg svare på spørsmål om Yasmin-saken.

Erna Solberg i Stortingets spørretime

Erna Solberg presiserer i Stortingets spørretime at hun ikke kan uttale seg om enkeltsaker.

– Jeg er enig i at vi må se på regelverket, når det handler om straffesaker som ikke føres helt frem, og man likevel har vitnet om bakmennene. Men det må gjøres på et generelt grunnlag, sa Solberg til stortinget.

– Statsministeren snor seg unna. Det jeg spør om er jo systemet – hvorfor skal vi bruke systemet til å kaste ut sånne som Yasmin, spør Andersen.

Det var i Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» Yasmin først fortalte sin historie. Dokumentaren viste hvordan mange ofre for menneskehandel ikke får beskyttelse selv om de samarbeider med politiet.

Venter på lovendring

Stortinget har enstemmig vedtatt i to omganger at regjeringen må utrede hvordan ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge uavhengig av om anmeldelsen deres av bakmennene har ført fram eller ikke, og uavhengig av Dublin-avtalen eller ikke.

I tillegg har Regjeringen lovet å komme med en ny handlingsplan mot menneskehandel. Men begge deler uteblir foreløpig.

Andersen etterlyser også hvor det blir av disse lovendringene:

– Vi får ikke noen signaler om når det kommer. Det virker ikke som de jobber med dette i det hele tatt.

Derfor fremmer Andersen nå et nytt forslag som vil kunne stanse utsendelsen av Yasmin dersom det blir vedtatt.

– Regjeringen må vedta at man ikke bruker Dublin-regelverket for å returnere ofre for menneskehandel, og at man stiller disse sakene i bero inntil man får de nye retningslinjene på plass, sier Andersen.

– En grusom skjebne

Yasmin tror ikke hun overlever dersom hun sendes ut av Norge

– Hvis begrepet «menneskelige hensyn» skal ha noen som helst mening i praktisk politikk må saker som hennes befattes av det, sier Karin Andersen (SV)

Foto: Mari Allgot Lie / NRK

Utlendingsnemda mener at Yasmin skal sendes ut til Ungarn, fordi hun allerede har fått asyl der i løpet av årene hun levde som tvangsprostituert. Yasmin er sterkt traumatisert og har både psykiske og fysiske skader etter årene med brutal mishandling. Fagpersoner og støttespillere rundt henne mener at hun ikke vil kunne greie seg selv i Ungarn.

For to uker ga Høyesterett UNE medhold, og avgjorde at det ikke er i strid med menneskerettighetene å sende Yasmin til Ungarn.

– Hva er det ved Yasmin-saken som gjør at du har engasjert deg i den?
– Hun har en så grusom skjebne at jeg skjønner ikke at rike Norge ikke skal kunne hjelpe henne. Hvis man sender henne til Ungarn, et land som ikke akkurat sier «velkommen hit» om dagen … Da har ikke begrepet «menneskelige hensyn» noen mening, sier Karin Andersen (SV).

Les mer:

I Brennpunkt-dokumentaren «Fortell og forsvinn» forteller Yasmin hvordan hun havnet som sexslave i Norge. Illustrasjon: Renate Rognan/Kjersti Lofthaug/NRK

VIDEO: Yasmin forteller hvordan hun ble et offer for menneskehandel