- Atom-lobbyen er godt organisert

- De driver lobby-virksomhet etter læreboka, sier Gunnar Kvassheim, leder for Stortingets Energi- og miljøkomite.

Herøya industripark. Må ikke brukes

Selskapene Statkraft og Thor Energy sier begge at et atomkraftverk kan plasseres i tilknytning til Herøya industripark ved Porsgrunn

Atomkraft med thorium

Det er flere selskaper og politikere som arbeider for atomkraft med det radioaktive thorium som brensel. Dette har blitt aktuelt blant annet fordi det er mye thorium i Norge, særlig i Fensfeltet i Nome kommune i Telemark.

Tilhengerne mener thoriumbaserte atomkraftverk kan gi tryggere og renere atomkraft, mens kritikerne sier dette er like farlig og dyrere enn vanlige atomkraftverk drevet med uran.

- Godt organisert lobby

Gunnar Kvassheim

Leder for Stortingets energi- og miljøkomite vil ha åpnehet om atom-lobbyen

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Gunnar Kvassheim er leder for Stortingets Energi- og miljøkomite. Han sier det er en godt organisert thoriumlobby i Norge som arbeider for atomkraft. - Her er det et velorganisert opplegg for å påvirke politikerne til å endre rammevilkårene for kjernekraft i Norge og holdningene til kjernekraft i Norge, sier Kvassheim.

Han mener thoriumlobbyen har betydelige ressurser til rådighet for å fremme sin sak og for å påvirke politikernes holdninger.

- De har også med seg sterke samarbeidspartnere både i industrien, kraftbransjen og politikken, sier Kvassheim.

Krever åpenhet

Han legger til at dette er en del av det demokratiske systemet i Norge. - Det som er viktig er å få åpenhet om lobby virksomheten, sier Kvassheim. Kvassheim trekker fram selskapene Statkraft og Thor Energy som to av de viktigste aktørene i det han kaller thoriumlobbyen.

Thor Energy

Alf Bjørseth, Thor Energy

Alf Bjørseth er hovedaksjonær i selskapet Thor Energy, som arbeider med atomkraft.

Foto: NRK

Kvassheim sier Thor Energy har kommersielle interesser av at det blir en mer positiv politisk holdning til thorium atomkraft. - Det er klart at hvis holdningene til kjernekraft endrer seg, så vil Thor Energy ha større muligheter til å få med seg andre aktører til å betale regningen og ta risiko. Så det er åpenbart i deres interesse.

Det er ikke noe galt i slik lobbying, sier Kvassheim. Et privat selskap som tror på en ide og som har en ambisjon på dette området, må få lov til å jobbe for det. Det er fullt forståelig at Thor Energy jobber på denne måten.

Statkraft

Konsernsjef i Statkraft Bård Mikkelsen

Konsernsjef i Statkraft, Bård Mikkelsen, har godkjent Statkrafts atom-prosjekt

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Kvassheim sier det er åpenbart at Statkraft brukes som en aktør som gir seriøsitet og tyngde til Thor Energys atomprosjekt.

- Selv om Statkraft framstiller seg som en perifer aktør som primært har interesse i den teknologiske utviklingen på dette området, så har det nå kommet fram opplysninger om at Statkraft spiller en mer sentral rolle, og i tillegg faktisk har uttrykt ambisjoner om å bygge kjernekraftverk i Norge, sier Kvassheim.

Politikerne og Statkrafts eier – staten – har sagt at det ikke er aktuelt, sier Kvassheim, som mener Statkraft opptrer uklokt. Han vil nå få avklart med regjeringen om statsråden er inneforstått og har godkjent Statkrafts ambisjoner om å få realisert et atomkraftverk

Misvisende?

Thor Energy sier det er misvisende av Brennpunkt å framstille deres informasjonsarbeid som lobbying. Se egen sak.

Også Statkraft avviser at de lobbyerer eller jobber mot sine egne eiere, staten ved Storting og regjering, som er mot atomkraft i Norge. Se egen sak.

Lobby etter læreboka.

Både Statkraft og Thor Energy sier altså at de ikke lobbyerer for atomkraft, men kun informerer om thorium teknologi. Dette er Kvassheim uenig i.

- Nei, de driver lobbyvirksomhet fullstendig i samsvar med læreboka for lobbyvirksomhet, sier Kvassheim.

Han mener det ikke er tvil om at dette er lobbying: - De arbeider begge med å påvirke politikerne for å endre de politiske holdningene og bli mer positive til det prosjektet de har, fastslår Kvassheim.