– Som om restaurantene skulle eid Mattilsynet

Kommunene sender egne ansatte for å godkjenne inneklimaet ved skolene de eier. Tilsynsordningen fungerer ikke, mener nestlederen i helsekomiteen.

Alvøen skole

BERGENS STØRSTE SKOLE: Alvøen skole i Bergen har, ifølge kommunen, godkjent inneklima, men rektor og verneombud forteller foreldre klager på at barna blir dårlige. I denne delen av skolen får elevene være kun en time av gangen.

Foto: NRK

Kommunene skal selv kontrollere sine egne skoler. Brennpunkt viser i kveld at kommunene godkjenner skoler som de vet at har ulovlig dårlig inneklima.

– Helsevernetaten skulle jo være en vaktbikkje, og den vaktbikkja har ikke vært der, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i Stortingets helsekomité.

200 000 barn i Norge går på skoler som ikke har godkjent inneklima.

– Vi har så mange eksempler på at kommunenes egne helsevernetater ikke har gjort jobben sin. Mange plasser kan man si at det er et svik mot barna og bukken som passer havresekken, mener Toppe.

Kjersti Toppe

KOMMUNENE HAR SVIKTET: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe vil ha en ekstern instans til å undersøke og godkjenne skoler. I dag passer bukken havresekken, mener hun.

Foto: Paul Sigve Amundsen
Ingvar Tveit, leder Helsevernetaten i Bergen

ET HABILITETSPROBLEM: Forvaltningsloven sier at det ikke skal være noen bindinger mellom myndighetsutøvelse og penger, sier helsevernsjef i Bergen, Ingvar Tveit, som selv har hatt ansvaret for å kontrollere og godkjenne skoler med dårlig inneklima.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Tilnærmet ok for ti år siden

Når Arbeidstilsynet kontrollerer skoler kommune selv har godkjent får ni av ti skoler pålegg om å utbedre feil. Brennpunkt viser tirsdag kveld blant annet hvordan elever ved Landås skole i Bergen ble sjuke av å gå på skolen før den ble stengt av Arbeidstilsynet i før jul i fjor.

– Vi har jo en gang i tiden vært og sett at det var i alle fall tilnærmet ok, sier Ingvar Tveit som leder Helsevernetaten i Bergen kommune.

Flere av skolene i Bergen ble godkjent for over ti år siden. Etter det har ikke helsevernetaten gjort nye vurderinger.

– Et habilitetsproblem

Han mener norske kommuner har et habilitetsproblem.

– Man kan jo tenke seg hvis la oss si norsk restaurantbransje skulle eid Mattilsynet. Det er en grunnleggende svakhet i habiliteten, sier Tveit til NRK Brennpunkt.

– Forvaltningsloven sier at det må være helt klart at det ikke må være noen bindinger mellom myndighetsutøvelse og penger, sier helsevernsjefen i Bergen.

Byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, mener derimot at systemet fungerer og mener helsevernetatene går i rette med politikerne.

– Jeg vet ikke om situasjonen er slik fordi kommunene godkjenner sine egne skoler. Helsevernetatene jobber uavhengig av den politiske ledelsen i kommunene. De har sitt eget regelsett og sin faglighet som jeg opplever at de følger, sier Mæland til NRK.no.

I går fortalte NRK.no at jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mente at skoleledere burde stilles for retten for å la skolene forfalle og bli helsefarlige.

– Har vært handlingslammet

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe satt selv i bystyret i Bergen mens skolene forfalt. Nå ønsker hun en annen ordning hvor kommunene ikke selv har i oppgave å passe på seg selv.

– Det virker som om Helsevernetaten har vært handlingslammet. Derfor mener jeg vi må vurdere å legge det utenfor kommunen i en ekstern instans. Da er det lettere å være kritisk og lettere å sette foten ned, mener Kjersti Toppe.

Hun mener at ikke skal være slik at det bare er slik at Arbeidstilsynet stenger skoler av hensyn til de voksne, og ikke slik at Helsevernetaten stenger dem av hensyn til barn- og unge.

– Det er hensynet til de voksne som gjør at skoler blir stengt, og ikke hensynet til barn og unges oppvekstarena. Det kan ikke være sånn. Helsevernetaten burde ha hatt barn og unges beste for øyet, sier Toppe.

Er det en god løsning at kommunene selv fører tilsyn med skolene sine? Bruk kommentarfeltet under.