Kulturminner under press

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Her får du oversikten over bygningsbranner i Oslos verneverdige bebyggelse.

Brennpunkt har koblet brannvesenets logg mot listen over verneverdige bygninger i Oslo, den såkalte gule listen.

Av de 2.121 brannene Brennpunkt har sett på fra 2002 til 2007, fikk 692 branner treff mot byantikvarens gule liste. Disse brannene er fordelt på brannstedene du finner i kartet over.

Tabellen nedenfor viser hvor mange av bygningsbrannene vi har sett på som skjedde på en verneverdig adresse.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.