Kan bli forbudt å kjempe mot IS

Noen fremmedkrigere kjemper det godes sak – men en ny lov kan komme til å stemple dem som kriminelle. Både politikere og fagfolk mener det er vanskelig å trekke skillelinjene.

Hosheng Kerkuki (24) reiste i januar 2015 fra Norge til Irak for å kjempe mot den fundamentalistiske bevegelsen IS. I dokumentaren «Fra Veitvet til IS-fronten» som vises i NRK Brennpunkt tirsdag 7. april, følger Anders Sømme Hammer Hosheng tett i krigen i én måned.

Hosheng Kerkuki kommer fra en familie av fremmedkrigere. For ham er det en plikt å kjempe mot IS.

Norsk-kurderen Hosheng Kerkuki har vervet seg til den kurdiske Peshmerga-hæren i kampen mot IS i Irak. Hosheng regner de kurdiske områdene ved Kirkuk som sitt hjemland, selv om han er oppvokst i Bodø og Groruddalen i Oslo.

Det er den samme krigen norske militære snart skal ut i, med mandat fra sentrale irakiske myndigheter. Men avhengig av hvordan den nye norske fremmedkrigerloven utformes, kan Hosheng i den kurdiske Peshmerga-hæren komme til å bli kriminell, etter norsk lov.

– Vanskelig å skille mellom allierte og fiender

Lars Gule

Forsker Lars Gule sier det er vanskelig å skille juridisk mellom ulike fremmedkrigere.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Dette er uryddig terreng, mener forsker på flerkulturell forståelse ved Høgskolen i Oslo, Lars Gule.

– Det viser hvor vanskelig det er å lage lovgiving som hindrer fremmedkrigere. Loven kan vanskelig skille mellom de som direkte eller indirekte er alliert med Norge, og de som sloss på gal side, sier Gule.

– Kan bli ulovlig

Jøran Kallmyr

Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet jobber med å forby privatpersoner å reise ut i krig.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Å delta i krigen også mot IS kan altså bli ulovlig, prinsipielt sett, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet, som presiserer at han ikke har sett dokumentaren om Hosheng.

– Utgangspunktet i lovforslaget som har vært ute på høring, er at deltakelse i væpna konflikt er straffbart. Men så vil påtale bli avgjort ut fra om det har vært en deltakelse som i stor grad har gått ut over sivilbefolkningen, sier Kallmyr.

– Kjemper for folks frihet

Hosheng Kerkuki er fortsatt i Irak og kjemper mot IS. Det har han tenkt å fortsette med.

– Jeg kjemper for at folk skal få gå fritt i gatene her. Jeg kjemper for at flyktninger som dem skal ha et sted å leve i fred. Våre eneste venner er fjellene, det er et ordtak vi har her. Vi må stå opp og gjøre det som trengs på egen hånd, sier Hosheng.

Brennpunkt-dokumentaren om Hosheng kan du se på NRK1 i kveld kl. 21:30.